Ranking

Valtakunnallisessa selvityksessä pärjäsivät parhaiten terveyskeskukset. Täydet viisi tähteä ansainneista koulutuspaikoista viisi seitsemästä oli terveyskeskuksia. Lisäksi keskussairaalat pärjäsivät hyvin. Yliopistosairaaloista parhaiten pärjäsi Oulun ja Turun yliopistolliset sairaalat.

Tyytyväisimmät erikoistujat löytyivät reumatologian, työterveyshuollon ja psykiatrian erikoisaloilta. Vähiten tyytyväisiä oltiin syöpätauteihin, patologiaan, plastiikkakirurgiaan ja neurologiaan erikoistuvien joukossa

Koko maan tasolla tarkasteltuna terveyskeskuksissa ja kunnallisissa sairaaloissa (keskussairaaloissa) työskentelevät erikoistuvat olivat tyytyväisimpiä erikoistumiseensa.

Maantieteellisesti tyytyväisimmät erikoistuvat sijoittuivat Vaasa, Etelä-Karjalan, Keski-Pohjanmaan, Päijät-Hämeen ja Satakunnan sairaanhoitopiireihin. Osassa sairaanhoitopiireistä vastaisten määrä jäi kuitenkin alhaiseksi, ja niiden osalta tulosta voi pitää vain suuntaa-antavana.

 

Vastaajilta kysyttiin, suosittelisivatko he kyseistä koulutuspaikkaa ystävälle tai kollegalle asteikolla 1–10, jonka perusteella laskettiin net promoter score (NPS-luku) kullekin koulutuspaikalle. NPS-kysymyksen perusteella koulutuspaikoille myönnettiin 1–5 tähteä suositeltavuuden mukaan. Keskimääräinen NPS oli 17,3, kolme tähteä.