Päivystysuudistuksen vaikutus erikoistuvan arkeen

Vaasan sairaanhoitopiiri on viime aikoina ollut paljon julkisuudessa esimerkkinä keskussairaalasta, jolle ei laajan päivystyksen velvoitetta suotu. Halusimme lähteä selvittämään, mitä päivystyksen supistuminen käytännössä tarkoittaa ja mikä vaikutus sillä on erikoistuvan arkeen. 

Tervetuloa

Selvisit maanantaista, ehkä selviät myös Tiistai-Triviasta?
Vaasan sairaanhoitopiiri on viime aikoina ollut paljon julkisuudessa esimerkkinä keskussairaalasta, jolle ei laajan päivystyksen velvoitetta suotu. Halusimme lähteä selvittämään, mitä päivystyksen supistuminen käytännössä tarkoittaa ja mikä vaikutus sillä on erikoistuvan arkeen. 
Erikoistuvien keskuudesta kuuluu säännöllisin väliajoin kummia. Saamme kuulla, että sairaalapalveluita tekevä on ajautunut jonkinlaiseen ristiriitaan esimiehen tai professorin kanssa. Joskus syynä on ollut tarpeellinen poissaolo ja sen sopimattomuus klinikan sijoituslistoihin, joskus taustalla on jokin todellinen erikoistuvan tekemä laiminlyönti tai virhe, välillä vain sopimattomat henkilökemiat. Oli taustalla mikä tahansa, työnantajan tai yliopiston edustajan reaktio on ollut yllättävä. 
Mielestäni lääkärin ammatti on oman psyykkisen hyvin voinnin kannalta yksi vaativimmista. Se vaatii tarmokkuutta, energisyyttä, huolellisuutta, määrätietoisuutta, osaamista, tietoja, taitoja, kuuliaisuutta, sosiaalisia taitoja, ulospäinsuuntaisuutta, motivaatiota, empaattisuutta, joustavuutta, koko aikaista itsensä kehittämistä jne. Listaa varmasti voisi vielä jatkaa… 
Tänä keväänä opintonsa loppuun suoritti uusi kurssillinen lääketieteen lisensiaatteja Tampereen yliopistosta. Onnea vastavalmistuneille kollegoille! Aamulehden toimituksesta oli lähdetty seuraamaan valajuhlaa. Lehtikuvassa nuoret kollegat näyttävät ykköset yllään hyviltä. Katseissa siintää oppineen viisautta, mutta myös epävarmuuttakin, joka luonnollisesti kuuluu opinnoista työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen. Toimittajan kysymykseen sotesta yksi kurssin vastuuhenkilöistä vastaa ettei hänellä ole siitä mitään mielipidettä. Vastaus saa mietteliääksi.