Päivystysuudistuksen vaikutus erikoistuvan arkeen

Vaasan sairaanhoitopiiri on viime aikoina ollut paljon julkisuudessa esimerkkinä keskussairaalasta, jolle ei laajan päivystyksen velvoitetta suotu. Halusimme lähteä selvittämään, mitä päivystyksen supistuminen käytännössä tarkoittaa ja mikä vaikutus sillä on erikoistuvan arkeen. 

Tervetuloa

Pohjois-Karjalan paikallisosaston johtokunnan jäsenten määrä on pienen notkahduksen jälkeen kasvussa – vuonna 2015 meitä oli yksi, viime vuonna neljä ja tänä vuonna olemme saaneet joukkoomme viidennen jäsenen. Hieman isommalla porukalla toiminnan pyörittäminen ja tapahtumien järjestäminen on entistäkin mukavampaa ja yksittäisen ihmisen työmäärä pysyy hyvin kohtuullisena. Tiedotusvastaavan pestin perustamisen myötä tapahtumista tiedottaminen on monipuolistunut ja kaikki tiedossa olevat tulevat tapahtumat löytyvät nyt myös NLY:n nettisivuilta tapahtumakalenterista. Ajantasaisin tiedotuskanava on paikallisosaston Facebook-ryhmä, mutta tapahtumista pyritään tiedottamaan NLY:n nettisivujen ja Facebookin lisäksi myös paikallisosaston sähköpostilistalla.
Vaasan sairaanhoitopiiri on viime aikoina ollut paljon julkisuudessa esimerkkinä keskussairaalasta, jolle ei laajan päivystyksen velvoitetta suotu. Halusimme lähteä selvittämään, mitä päivystyksen supistuminen käytännössä tarkoittaa ja mikä vaikutus sillä on erikoistuvan arkeen. 
Erikoistuvien keskuudesta kuuluu säännöllisin väliajoin kummia. Saamme kuulla, että sairaalapalveluita tekevä on ajautunut jonkinlaiseen ristiriitaan esimiehen tai professorin kanssa. Joskus syynä on ollut tarpeellinen poissaolo ja sen sopimattomuus klinikan sijoituslistoihin, joskus taustalla on jokin todellinen erikoistuvan tekemä laiminlyönti tai virhe, välillä vain sopimattomat henkilökemiat. Oli taustalla mikä tahansa, työnantajan tai yliopiston edustajan reaktio on ollut yllättävä. 
Maapallon ilmasto lämpenee. Suurin syy tähän ovat ihmiskunnan aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Ilmaston lämmetessä monilla alueilla aiemmat elinkeinot tulevat mahdottomiksi mm. kuivuuden vuoksi. Tämän seurauksena nälänhädät ja sodat lisääntyvät ja pakolaisten määrä kasvaa. Lämpötilan nousun vaikutukset ulottuvat siis pallomme kaikkiin kolkkiin.
Tänä keväänä opintonsa loppuun suoritti uusi kurssillinen lääketieteen lisensiaatteja Tampereen yliopistosta. Onnea vastavalmistuneille kollegoille! Aamulehden toimituksesta oli lähdetty seuraamaan valajuhlaa. Lehtikuvassa nuoret kollegat näyttävät ykköset yllään hyviltä. Katseissa siintää oppineen viisautta, mutta myös epävarmuuttakin, joka luonnollisesti kuuluu opinnoista työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen. Toimittajan kysymykseen sotesta yksi kurssin vastuuhenkilöistä vastaa ettei hänellä ole siitä mitään mielipidettä. Vastaus saa mietteliääksi.