Ikuisesti jonossa – kuinka erikoislääkärikoulutukseen pääsee tulevaisuudessa?

Erikoislääkärikoulutukseen hakeminen ja valinta on tässä maassa yhtä kirjavaa kuin toimimattoman yhteispäivystyksen triage. Yliopiston opinto-oikeuteen käytännössä vain ilmoittaudutaan ja varsinainen valinta tapahtuukin monesti palvelujärjestelmän puolella, jossa hakija valitaan työskentelemään erikoistuvana lääkärinä. Erikoistuvien lääkäreiden vakansseihin on toisaalla hyvin toimivia valintamenettelyjä, kun taas toisaalla vallitsee epämääräinen nopeusjärjestyksessä jonoon ilmoittautuneiden suma, josta joku pääsee töihin ja joku ei.

Tervetuloa

Vuosittain järjestettävä World Medical Tennis Society Congress and Championship järjestettiin tänä vuonna Tsekin Pilsenissä, ja Suomen Lääkäreiden Tennisseurasta oli jälleen innokas joukko pelaajia mukana. Kisoissa ratkotaan lääkäreiden paremmuus tenniksessä ja samalla järjestetään kongressi, jossa osallistujat pitävät esitelmiä omasta osaamisalueestaan. 
Erikoislääkärikoulutukseen hakeminen ja valinta on tässä maassa yhtä kirjavaa kuin toimimattoman yhteispäivystyksen triage. Yliopiston opinto-oikeuteen käytännössä vain ilmoittaudutaan ja varsinainen valinta tapahtuukin monesti palvelujärjestelmän puolella, jossa hakija valitaan työskentelemään erikoistuvana lääkärinä. Erikoistuvien lääkäreiden vakansseihin on toisaalla hyvin toimivia valintamenettelyjä, kun taas toisaalla vallitsee epämääräinen nopeusjärjestyksessä jonoon ilmoittautuneiden suma, josta joku pääsee töihin ja joku ei. Ilkeät huhut leijuvat, kuinka toiset saattavat päästä suhteilla jonon ohi tai kuinka joitain pidetään ikuisesti jonossa ”alalle epäsopiviksi” arvioituina. Hakijat eivät tiedä, kuinka monta erikoistuvan paikkaa on kulloinkin auki ja milloin seuraavat paikat tulevat hakuun.
Mitä, jos et saa työnohjausta? Mitä, jos sinulla ei ole konsulttia? Mitä, jos päivystät, eikä takapäivystäjä vastaa puhelimeen? Mitä, jos työnantaja ei maksa sinulle ylitöistä? Mitä, jos palkkasi on epäoikeudenmukainen? Mitä, jos et saa vapaata koulutuksiin? Mitä, jos et pääse sovituille lomille? Mitä, jos työtahtisi on kohtuuton? Mitä, jos joudut päivystämään enemmän kuin jaksat? 
NLY:n uusi puheenjohtaja haluaa nuorille lääkäreille turvalliset työolot ja erikoislääkärikoulutuksen, jossa mitataan osaamista. 
Lääkärit – erityisesti Nuoret Lääkärit – ovat perinteisesti päivystäneet paljon. Tämä on ollut myös lääkärien oma toive: päivystäessä osaaminen on kehittynyt ja toisaalta se on myös parantanut ansiotasoa erityisesti sairaaloissa, joissa säännöllisen työajan palkka on ollut matalampi kuin terveyskeskuksissa. Päivystysjärjestelmään kohdistuu kuitenkin voimakas muutospaine muun muassa päivystyspisteiden keskittymisen ja lainsäädännön vaatimusten vuoksi.