Se olisin voinut olla minä

Viime viikolla nuoria lääkäreitä on hätkähdyttänyt uutinen oikeudenkäynnistä, jossa syytetään kahta tapahtumahetkellä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa erikoistumispalveluita suorittanutta lääkäriä törkeästä huolimattomuudesta suhteessa potilaalle hoidosta aiheutuneeseen pysyvään haittaan. Tuntematta tarkemmin tapahtuman yhteiskohtia, ymmärrän hyvin, miksi tämä nostattaa kollegojen keskuudessa huolta. 

Tervetuloa

Luottamus on yksi ihmisen perustarpeista. Kaipaamme ympärillemme luotettavaa tukiverkkoa, joka kannustaa kokeilemaan siipiään mutta joka myös ottaa kopin kun siivet eivät kannakaan. Työpaikan tukiverkkoa voi itse kukin ylläpitää toimimalla luotettavasti ja osoittamalla luottamusta työkavereihin. Lähtökohtaisesti luottaminen on kannattavaa.
Twitterin trendipalkissa pilkistää #rokotuskattavuus. Facebook-feedistä löytyy laajan kaartin jakamia terveysuutisia saateviesteillä, joissa todetaan mitä uskomattomimpia. Sosiaalisen median merkitystä terveysuutisoinnissa ei tule väheksyä; Pew centerin tutkimuksessa vuodelta 2018 selviää, että 68% USA:n väestöstä saa ainakin osan uutisistaan sosiaalisesta mediasta. On selvää, että asiantuntija, joka haluaa saada näkemyksensä massojen näkyville, tulisi enenevässä määrin hyödyntää somea. Näin etenkin tieteestä tiedottamisen yhteydessä. Alustojen piirteet vaativat kuitenkin erityishuomiota, jotta anekdootillisen evidenssin viidakossa pärjäisi.
På tidningens redaktionsmöte hördes nyligen något ovanligt, nämligen diskussion på svenska. Denna diskussion resulterade i en återkommande kolumn på förhoppningsvis förståelig svenska i vilken för en svenskspråkig kandidat aktuella ämnen behandlas.
Huhtikuussa suunnataan jälleen vaaliuurnille, kun Suomeen valitaan uusi eduskunta. Ehdokkaiden joukossa on mukana myös monia kollegoja. Nuori Lääkäri kartoitti lääkäriehdokkaiden suhdetta politiikkaan ja Suomen terveydenhuoltojärjestelmään.
Hyvin resursoitu ja laadukas erikoislääkärikoulutus tuottaa hyötyä erikoistuvalle lääkärille, tämän ohjaajille ja työkavereille, sekä ennen kaikkea potilaalle ja yhteiskunnalle. Erikoislääkärikoulutus koskee tavalla tai toisella lähes koko terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Siksi myös NLY on mukana eduskuntavaaleissa!