Vuoden 2020 tulokset

 

Tältä sivulta löydät tähtilistauksen kaikista koulutuspaikoista, joista oli vähintään viisi vastaajaa. Koulutuspaikat on jaettu työskentelysektoreiden mukaan.  Lisäksi sivulla on  vertailu tyytyväisyydestä työskentelysektoreittain, erva-alueittain, sairaanhoitopiireittäin ja erikoisaloittain.

Mistä sitten on viiden tähden koulutuspaikka tehty?  Lue tarkemmat kysymyskohtaiset tulokset täältä!

 

Kysyttävää tuloksista?

Ole yhteydessä

Vuoden 2020 Koulutuspaikkakyselyn tulosten perusteella palkittiin 11 koulutuspaikkaa. Näistä koulutuspaikoista 10 ansaitsi NPS-arvon sata eli kaikki vastanneet olivat valmiita suosittelemaan koulutuspaikkaansa. Uutena palkintokategoriana oli ”Vuoden nousija”, joka vuonna 2020 oli 2 tähdestä 5 tähden koulutuspaikaksi noussut HUS Malmin sairaala.

Seuraavassa taulukossa esitellään tyytyväisyys vastaushetkellä työskennellyllä erikoisalalla jaoteltuna ERVA-alueittain eli kattaen vastaajat kaikilta toimipaikkasektoreilta (terveyskeskus,  keskussairaala, yo-sairaala, yksityinen, muu). Keskus- ja yliopistosairaalakohtaiset tulokset on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettu ylempänä olevassa taulukossa.

Vastaajilta kysyttiin, suosittelisivatko he kyseistä koulutuspaikkaa ystävälle tai kollegalle asteikolla 0–10, jonka perusteella laskettiin net promoter score (NPS-luku) kullekin koulutuspaikalle. NPS-kysymyksen perusteella koulutuspaikoille myönnettiin 1–5 tähteä suositeltavuuden mukaan.