Koulutuspaikkakysely

Mikä Koulutuspaikkakysely?

Koulutuspaikkakysely on suomalaisten erikoistuvien lääkärien koulutusolosuhteita kartoittava tutkimus. Kyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä yleisemin työoloja ja työn kuormittavuutta nykyisessä koulutuspaikassa.

Nuorten Lääkärien Yhdistys toteutti Koulutuspaikkakyselyn ensimmäistä kertaa syksyllä 2017. Vuonna 2018 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa  ja vastaajia oli yli 1000. Tulokset julkaistiin Lääkäri 2019-tapahtumassa Helsingissä tammikuussa.

Koulutuspaikkakysely toteutetaan kolmatta kertaa syksyllä 2019 ja kysely on auki  24.10. - 25.11.2019. Ensisijaisesti on tarkoitus vastata henkilökohtaisen sähköpostiin saapuvan vastauslinkin kautta. Tulokset julkaistaan Lääkäri 2020 -tapahtumassa tammikuussa

Käy vastaamassa Koulutuspaikkakyselyyn täällä!

Tietosuojailmoituksen löydät täältä.

Miksi tällaista tarvitaan?

Lääkäreiden perus- että erikoistumiskoulutus on arvioinnin ja uudistuksen kohteena. Lisäksi sote-uudistus vaikuttaa sekä suoraa että välillisesti koulutuksessa olevien lääkäreiden asemaan. Systemaattista tietoa erikoistumiskoulutuksen laadusta eri koulutuspaikoissa ei kuitenkaan ole kerätty. Tämä tieto auttaisi nuorten lääkärien koulutuksen kehittämisessä ja edunvalvonnassa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tulosten pohjalta on tarkoitus nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluuun palvelujärjestelmän rooli kouluttajana, kehittää erikoislääkärikoulutusta ja tehdä edunvalvontaa parempien koulutus- ja työolojen puolesta.

Suositeltavuuslistaus terveydenhuollon työnantajista motivoi työpaikkoja kiinnittämään huomiota työoloihin ja kannustaa sisäisiin rakentaviin uudistuksiin.

Nuoren lääkärin ääni lääkärikunnassa

Viiden tähden koulutuspaikat

Koulutuspaikkakyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä erikoistuvien lääkäreiden työoloja ja työn kuormittavuutta. Vuonna 2018 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa. Kyselyn tulokset kerättiin 29.10.-25.11.2018 ja kyselyyn vastasi 1029 erikoistuvaa lääkäriä ympäri Suomen. NLY käyttää kyselyn tuloksia erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja lääkäreiden työhyvinvoinnin parantamiseksi.