Koulutuspaikkakysely

Mikä Koulutuspaikkakysely?

Koulutuspaikkakysely on suomalaisten erikoistuvien lääkärien koulutusolosuhteita kartoittava tutkimus. Kyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä yleisemin työoloja ja työn kuormittavuutta nykyisessä koulutuspaikassa. Nuorten Lääkärien Yhdistys toteutti Koulutuspaikkakyselyn ensimmäistä kertaa syksyllä 2017. Vuosina 2018 ja 2019 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa ja vastaajamäärä on kasvanut jatkuvasti ollen lähes 1700 syksyllä 2019. Tavoitteena on edelleen kasvattaa vastaajamäärää ja saada nuorten lääkärien ääni kuuluviin!

Koulutuspaikkakysely toteutetaan neljättä kertaa loka-marraskuussa 2020 ja tulokset julkaistaan virtuaalisen Lääkäripäivät 2021 -tapahtuman yhteydessä. Henkilökohtainen vastauslinkki lähetetään Lääkäriliiton jäsenrekisterissä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, päivitäthän siis sähköpostiosoitteesi! Jos et saa henkilökohtaista vastauslinkkiä sähköpostiisi, niin laitathan viestiä koulutuspaikkakysely@nly.fi.

Kysely on auki 20.10.-10.11.2020.

Tietosuojailmoitus

Kyselyn viimeisellä viikolla avataan avoin vastauslinkki, mutta ensisijaisesti vastauksia toivotaan henkilökohtaisen linkin kautta.

Miksi tällaista tarvitaan?

Lääkäreiden perus- että erikoistumiskoulutus on arvioinnin ja uudistuksen kohteena. Lisäksi sote-uudistus vaikuttaa sekä suoraa että välillisesti koulutuksessa olevien lääkäreiden asemaan. Systemaattista tietoa erikoistumiskoulutuksen laadusta eri koulutuspaikoissa ei kuitenkaan ole kerätty. Tämä tieto auttaisi nuorten lääkärien koulutuksen kehittämisessä ja edunvalvonnassa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tulosten pohjalta on tarkoitus nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluuun palvelujärjestelmän rooli kouluttajana, kehittää erikoislääkärikoulutusta ja tehdä edunvalvontaa parempien koulutus- ja työolojen puolesta.

Suositeltavuuslistaus terveydenhuollon työnantajista motivoi työpaikkoja kiinnittämään huomiota työoloihin ja kannustaa sisäisiin rakentaviin uudistuksiin.

Valtakunnallisessa selvityksessä pärjäsivät parhaiten terveyskeskukset, joista viittä kaikki siellä työskentelevät suosittelisivat: Peruskuntayhtymä Karviainen, Pieksämäen, Sipoon, Valkeakosken ja Viitasaaren terveyskeskukset palkittiin  kunniakirjoin. Täydet viisi tähteä ansaitsi ilahduttavasti yhteensä 26 koulutuspaikkaa, joista 18 oli perusterveydenhuollon yksiköitä, 6 keskussairaalaa, yksi yliopistoklinikka ja yksi työterveyshuollon yksikkö. Toista vuotta peräkkäin viiteen tähteen ylsivät JIK Kuntayhtymä, Malmin terveysasema, Pohjois-Karjalan keskussairaala ja Seinäjoen keskussairaala. Kolmatta vuotta peräkkäin viisi tähteä ansaitsivat Rovaniemen ja Vaasan terveyskeskukset sekä Vaasan keskussairaala. Tänä vuonna keskussairaaloista parhaiten pärjäsi viisi tähteä saanut Savonlinnan keskussairaala ja yliopistosairaaloista parhaiten neljä tähteä saanut Turun yliopistollinen keskussairaala. Yliopistoklinikoista viiteen tähteen ylsi tänä vuonna HUSin Reumaklinikka.

Uutena kategoriana tänä vuonna on tarkasteltu hallinnollisia yksiköitä, joita sairaanhoitopiireissä kutsutaan vaihdellen tulosyksiköiksi ja toimialoiksi. Tässä selvityksessä kärkisijoille ja viiteen tähteen ylsivät HUS Porvoon sairaala Operatiivinen sekä Vaasan keskussairaalan Lastentaudit, joita kaikki vastanneista suosittelivat, ja jotka palkittiin kunniakirjoin.

 

Nuoren lääkärin ääni lääkärikunnassa

 

Hae NLY:n hallitukseen 2021!

Hae NLY:n hallitukseen 2021!

Hae NLY:n hallitukseen 2021!   Oletko sinä uusi NLY:n hallituksen jäsen? Tai tiedätkö tehtävään juuri sopivan henkilön, jolle vinkata hausta?...

Viiden tähden koulutuspaikat

Koulutuspaikkakyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä erikoistuvien lääkäreiden työoloja ja työn kuormittavuutta. Vuonna 2019 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa. NLY käyttää kyselyn tuloksia erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja lääkäreiden työhyvinvoinnin parantamiseksi.