Koulutuspaikkakysely

Mikä Koulutuspaikkakysely?

Koulutuspaikkakysely on suomalaisten erikoistuvien lääkärien koulutusolosuhteita kartoittava tutkimus. Kyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä yleisemin työoloja ja työn kuormittavuutta nykyisessä koulutuspaikassa. Nuorten Lääkärien Yhdistys toteutti Koulutuspaikkakyselyn ensimmäistä kertaa syksyllä 2017. Vuosina 2018-2021 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa ja vastaajamäärä on kasvanut jatkuvasti ollen jo yli 1700 syksyllä 2020. Tavoitteena on edelleen kasvattaa vastaajamäärää ja saada nuorten lääkärien ääni kuuluviin!

Syksyllä 2022 ei toteuteta Koulutuspaikkakyselyä, vaan seuraava kysely tehdään syksyllä 2023 yhteistyössä Lääkäriliiton kanssa. ”Välivuoden” aikana on tarkoitus aiempaa syvällisemmin tarkastella viiden vuoden aikana kertynyttä dataa koulutuspaikoista ja tehdä hieman katsausta kertyneistä tuloksista. Hiljaiseloa koulutusedunvalvonnan osalta ei siis suinkaan ole luvassa, vaan haussa on uudenlaista tietopohjaista vaikuttavuutta! Koulutuspaikkakyselyn tuloksista tulemaan keskustelemaan totuttuun tapaan myös Lääkäripäivillä tammikuussa.

Mikäli sinulla on kiinnostusta päästä kaivautumaan kyselydataan tai haluaisit tehdä erikoislääkärikoulutukseen liittyvää tutkimusta, niin voit ottaa yhteyttä NLY tutkimusryhmän johtajaan sara.kaartinen@nly.fi.
Mikäli muita ideoita tai ehdotuksia kyselyn sisällön tai toteutuksen suhteen, niin ota yhteyttä krista.korja@nly.fi

Kestomenestyjät 2019-2021

Kysyttävää tuloksista?

Ole yhteydessä

Miksi tällaista tarvitaan?

Lääkäreiden perus- että erikoistumiskoulutus on arvioinnin ja uudistuksen kohteena. Lisäksi sote-uudistus vaikuttaa sekä suoraa että välillisesti koulutuksessa olevien lääkäreiden asemaan. Systemaattista tietoa erikoistumiskoulutuksen laadusta eri koulutuspaikoissa ei kuitenkaan ole kerätty. Tämä tieto auttaisi nuorten lääkärien koulutuksen kehittämisessä ja edunvalvonnassa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tulosten pohjalta on tarkoitus nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluuun palvelujärjestelmän rooli kouluttajana, kehittää erikoislääkärikoulutusta ja tehdä edunvalvontaa parempien koulutus- ja työolojen puolesta.

Suositeltavuuslistaus terveydenhuollon työnantajista motivoi työpaikkoja kiinnittämään huomiota työoloihin ja kannustaa sisäisiin rakentaviin uudistuksiin.

Koulutuspaikkakyselyssä 2021 palkittiin 11 viiden tähden ja täyden 100 NPS:n koulutuspaikkaa sekä Vuoden nousijana tulostaan huimasti parantanut Seinäjoen terveyskeskus.