Koulutuspaikkakysely

Mikä Koulutuspaikkakysely?

Koulutuspaikkakysely on suomalaisten erikoistuvien lääkärien koulutusolosuhteita kartoittava tutkimus. Kyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä yleisemin työoloja ja työn kuormittavuutta nykyisessä koulutuspaikassa. Nuorten Lääkärien Yhdistys toteutti Koulutuspaikkakyselyn ensimmäistä kertaa syksyllä 2017. Vuosina 2018-2021 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa ja vastaajamäärä on kasvanut jatkuvasti ollen jo yli 1700 syksyllä 2020. Tavoitteena on edelleen kasvattaa vastaajamäärää ja saada nuorten lääkärien ääni kuuluviin!

Koulutuspaikkakysely toteutetaan viidettä kertaa marraskuussa 2021 ja tulokset julkaistaan tammikuussa 2022 virtuaalisen Lääkäripäivät 2022 -tapahtuman yhteydessä.

Koulutuspaikkakyselyn 2021 tulokset on julkaistu! Katso ne täältä.

 

Kysyttävää tuloksista?

Ole yhteydessä

Miksi tällaista tarvitaan?

Lääkäreiden perus- että erikoistumiskoulutus on arvioinnin ja uudistuksen kohteena. Lisäksi sote-uudistus vaikuttaa sekä suoraa että välillisesti koulutuksessa olevien lääkäreiden asemaan. Systemaattista tietoa erikoistumiskoulutuksen laadusta eri koulutuspaikoissa ei kuitenkaan ole kerätty. Tämä tieto auttaisi nuorten lääkärien koulutuksen kehittämisessä ja edunvalvonnassa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tulosten pohjalta on tarkoitus nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluuun palvelujärjestelmän rooli kouluttajana, kehittää erikoislääkärikoulutusta ja tehdä edunvalvontaa parempien koulutus- ja työolojen puolesta.

Suositeltavuuslistaus terveydenhuollon työnantajista motivoi työpaikkoja kiinnittämään huomiota työoloihin ja kannustaa sisäisiin rakentaviin uudistuksiin.

Koulutuspaikkakyselyssä 2021 palkittiin 11 viiden tähden ja täyden 100 NPS:n koulutuspaikkaa sekä Vuoden nousijana tulostaan huimasti parantanut Seinäjoen terveyskeskus.

 

 

Nuoren lääkärin ääni lääkärikunnassa

 

 

Viiden tähden koulutuspaikat

Koulutuspaikkakyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä erikoistuvien lääkäreiden työoloja ja työn kuormittavuutta. Vuonna 2020 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa. NLY käyttää kyselyn tuloksia erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja lääkäreiden työhyvinvoinnin parantamiseksi.

 

Oikopolut