Mikä kysely?

Mikä Koulutuspaikkakysely?

Nuorten Lääkärien Yhdistys toteutti syksyllä 2017 ensimmäisen valtakunnallisen kartoituksen erikoistuvien lääkärien koulutusolosuhteista. Kyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä yleisemin työoloja ja työnkuormittavuutta nykyisessä koulutuspaikassa. Vuonna 2018 kysely toteutetaan yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa. Kysely on auki 29.10.-25.11.2018 ja tulokset julkaistaan Helsingin Lääkäripäivillä 10.1.2019

Miksi tällaista tarvitaan?

Lääkäreiden perus- että erikoistumiskoulutus on arvioinnin ja uudistuksen kohteena. Lisäksi sote-uudistus vaikuttaa sekä suoraa että välillisesti koulutuksessa olevien lääkäreiden asemaan. Systemaattista tietoa erikoistumiskoulutuksen laadusta eri koulutuspaikoissa ei kuitenkaan ole kerätty. Tämä tieto auttaisi nuorten lääkärien koulutuksen kehittämisessä ja edunvalvonnassa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tulosten pohjalta on tarkoitus nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluuun palvelujärjestelmän rooli kouluttajana, kehittää erikoislääkärikoulutusta ja tehdä edunvalvontaa parempien koulutus- ja työolojen puolesta.

Suositeltavuuslistaus terveydenhuollon työnantajista motivoi työpaikkoja kiinnittämään huomiota työoloihin ja kannustaa sisäisiin rakentaviin uudistuksiin. 

Mikä on lääkärien erikoistumiskoulutus?

Lääkäri voi suorittaa erikoislääkärin tutkinnon peruskoulutuksen jälkeen. Erikoistumiskoulutus antaa lääkärille valmiudet toimia alansa erikoislääkärin tehtävissä. Koulutus sisältää käytännön työntekoa ja teoriaopintoja. Erikoisaloja on 50 ja koulutus kestää 5–6 vuotta. Erikoistuvia lääkäreitä on Suomessa arviolta n 6000.

Ensimmäinen kysely vuonna 2017

 Koulutuspaikkakyselyn ensimmäinet tulokset julkaistiin Lääkäripäivillä tammikuussa 2018 painottuen erikoistuvien yleisiin työoloihin. Lisäksi julkaistiin suositeltavuuslistaus koulutuspaikoista. Suositeltavuuslistauksessa analyysin ulkopuolelle jäivät koulutuspaikat, joista oli alle viisi vastausta vastaajien anonymiteetin suojelemiseksi. Yhteensä vastaajia oli yli 800. Tutustu tarkemmin ensimmäisen vuoden tuloksiin www.nly.fi/tulokset