Mikä kysely?

Kyselyn tulokset nyt julkaistu

Tulokset 2017

Mikä Koulutuspaikkakysely?

Koulutuspaikkakysely on suomalaisten erikoistuvien lääkärien koulutusolosuhteita kartoittava tutkimus. Kyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä yleisemin työoloja ja työn kuormittavuutta nykyisessä koulutuspaikassa.

Nuorten Lääkärien Yhdistys toteutti Koulutuspaikkakyselyn ensimmäistä kertaa syksyllä 2017. Vuonna 2018 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa. Kysely oli auki 30.10.-26.11.2018 ja vastaajia oli 1029. Tulokset julkaistiin Lääkäri 2019-tapahtumassa Helsingissä tammikuussa. 

Miksi tällaista tarvitaan?

Lääkäreiden perus- että erikoistumiskoulutus on arvioinnin ja uudistuksen kohteena. Lisäksi sote-uudistus vaikuttaa sekä suoraa että välillisesti koulutuksessa olevien lääkäreiden asemaan. Systemaattista tietoa erikoistumiskoulutuksen laadusta eri koulutuspaikoissa ei kuitenkaan ole kerätty. Tämä tieto auttaisi nuorten lääkärien koulutuksen kehittämisessä ja edunvalvonnassa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tulosten pohjalta on tarkoitus nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluuun palvelujärjestelmän rooli kouluttajana, kehittää erikoislääkärikoulutusta ja tehdä edunvalvontaa parempien koulutus- ja työolojen puolesta.

Suositeltavuuslistaus terveydenhuollon työnantajista motivoi työpaikkoja kiinnittämään huomiota työoloihin ja kannustaa sisäisiin rakentaviin uudistuksiin. 

Mikä on lääkärien erikoistumiskoulutus?

Lääkäri voi suorittaa erikoislääkärin tutkinnon peruskoulutuksen jälkeen. Erikoistumiskoulutus antaa lääkärille valmiudet toimia alansa erikoislääkärin tehtävissä. Koulutus sisältää käytännön työntekoa ja teoriaopintoja. Erikoisaloja on 50 ja koulutus kestää 5–6 vuotta. Erikoistuvia lääkäreitä on Suomessa arviolta n 6000.

Ensimmäinen kysely vuonna 2017

Koulutuspaikkakyselyn ensimmäiset tulokset julkaistiin Lääkäri 2018 -tapahtumassa tammikuussa 2018 ja ne painottuivat erikoistuvien yleisiin työoloihin. Lisäksi julkaistiin suositeltavuuslistaus koulutuspaikoista. Suositeltavuuslistauksessa analyysin ulkopuolelle jäivät koulutuspaikat, joista oli alle viisi vastausta vastaajien anonymiteetin suojelemiseksi. Yhteensä vastaajia oli yli 800. Tutustu tarkemmin ensimmäisen vuoden tuloksiin