Edunvalvonta

Työlaki muuttuu, oletko valmis?

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa uuden työaikalain muutoksen. Muutos astuu voimaan vuoden 2020 alussa. Lakimuutoksen taustalla ovat EU:n työaikadirektiivi ja työsuojelulliset seikat.  Samana keväänä toinen aikakausi tulee päättymään, kun 25 vuotta voimassa ollut työehtosopimus kuntatyönantajalla päättyy ja uutta neuvotellaan kuluvan vuoden aikana.  

Hallitusohjelma, potilas ja nuori lääkäri

Valmistuvan ja nuoren lääkärin näkökulmasta huomionarvoisia tavoitteita ei hallitusohjelmasta puutu. Sanoma perusterveydenhuollon nykytilasta on kaikunut vaaleja edeltävästi hellittämättä niin potilailta kuin terveydenhuollon ammattilaisilta ja on selvästikin kantautunut kirkkaana Säätytalolle.
Onkin ilahduttavaa todeta perusterveydenhuollon vahvistamisen olevan hallitusohjelmassa esillä juurta jaksain. Tästä hyötyy niin potilas kuin todennäköisesti kansantalous.

Euroopan nuorten lääkärien yhdistys aktiivisena

Euroopan nuorten lääkärien yhdistys (EJD) ajaa erikoistuvien lääkärien asemaa Euroopan lääkärikunnan sisällä. Parhaillaan yhdistystä haastaa kanta Britannian jäsenyyteen yhdistyksessä. Toisaalta Brexit asettaa vaikeaan asemaan Britanniassa parhaillaan opiskelevat muiden EU-maiden kansalaiset. Lähipäivät näyttävät, millaiseen sopimukseen ammattilaisten liikkuvuuden osalta päästään.

Työajan levittäminen - uhka vai mahdollisuus?

Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen hillitseminen vaatii ratkaisuja. Yhdeksi ratkaisuksi on ehdotettu työajan levittämistä virka-ajan ulkopuolelle. Olemassa olevien rakennusten ja laitteiden ylläpito maksaa. Siksi niiden käytön tulisi olla mahdollisimman resurssitehokasta eli käyttöä tulisi olla mahdollisimman monena vuorokauden tuntina. 

#Purnausta - Ylilääkärit pois Lääkäriliiton valtuuskunnasta

Lääkäriliitto haluaa strategiansa mukaan olla vahva vaikuttaja ja arvostettu suunnannäyttäjä. Edunvalvontaa pidetään Lääkäriliiton yhtenä ydintehtävänä ja se näyttää olevan myös korkean jäsenyysasteen edellytys. Kuinka moni kokisi tarpeelliseksi kuulua liittoon, jos se ei tekisi lääkäreiden edunvalvontaa? Toisaalta Lääkäriliitolla on tukeva rooli yhteiskunnallisena keskustelijana ja vahva pyrkimys pysyä tässä keskustelussa vastuullisena. Aika ajoin Lääkäriliiton hyvätkin aloitteet leimataan mediassa vain lääkäreiden edunvalvonnaksi.

Medisiinari - vaikuttaja silloin ja nyt

Mikä puhuttaa medisiinaria nykypäivänä? Klinikkaryhmät ovat kookkaita ja toimenpiteiden toistokertoja toivottaisiin lisää. Toisinaan turhautumisen kohteena ovat arjen käytännöt, kuten tentti-ilmoittautumiset. Erikoistumis- ja sote-uudistus mietityttävät myös. Toimintaympäristömme onkin murroksessa. Muutoksia olemme kuitenkin kokeneet ennenkin.

Vastavalmistuneille kahden vuoden pakkopalvelu terveyskeskuksiin...

Lääkäripäivillä 2019  (Torpan Poika ei mitenkään tahdo oppia tähän Lääkäri 2019  …) terveyspoliittisessa paneelissa herätettiin henkiin taas naftaliinista vanha loistoidea nuorten lääkärien pakottamisesta terveyskeskuksiin. Paneelissa olivat mukana mielipidetiedusteluissa neljän suurimman puolueen edustajat eli SDP, Kokoomus, Keskusta ja Vihreät.

Sivut

Tilaa syöte Edunvalvonta