Edunvalvonta

#Purnausta - Ylilääkärit pois Lääkäriliiton valtuuskunnasta

Lääkäriliitto haluaa strategiansa mukaan olla vahva vaikuttaja ja arvostettu suunnannäyttäjä. Edunvalvontaa pidetään Lääkäriliiton yhtenä ydintehtävänä ja se näyttää olevan myös korkean jäsenyysasteen edellytys. Kuinka moni kokisi tarpeelliseksi kuulua liittoon, jos se ei tekisi lääkäreiden edunvalvontaa? Toisaalta Lääkäriliitolla on tukeva rooli yhteiskunnallisena keskustelijana ja vahva pyrkimys pysyä tässä keskustelussa vastuullisena. Aika ajoin Lääkäriliiton hyvätkin aloitteet leimataan mediassa vain lääkäreiden edunvalvonnaksi.

Medisiinari - vaikuttaja silloin ja nyt

Mikä puhuttaa medisiinaria nykypäivänä? Klinikkaryhmät ovat kookkaita ja toimenpiteiden toistokertoja toivottaisiin lisää. Toisinaan turhautumisen kohteena ovat arjen käytännöt, kuten tentti-ilmoittautumiset. Erikoistumis- ja sote-uudistus mietityttävät myös. Toimintaympäristömme onkin murroksessa. Muutoksia olemme kuitenkin kokeneet ennenkin.

Vastavalmistuneille kahden vuoden pakkopalvelu terveyskeskuksiin...

Lääkäripäivillä 2019  (Torpan Poika ei mitenkään tahdo oppia tähän Lääkäri 2019  …) terveyspoliittisessa paneelissa herätettiin henkiin taas naftaliinista vanha loistoidea nuorten lääkärien pakottamisesta terveyskeskuksiin. Paneelissa olivat mukana mielipidetiedusteluissa neljän suurimman puolueen edustajat eli SDP, Kokoomus, Keskusta ja Vihreät.

Se olisin voinut olla minä

Viime viikolla nuoria lääkäreitä on hätkähdyttänyt uutinen oikeudenkäynnistä, jossa syytetään kahta tapahtumahetkellä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa erikoistumispalveluita suorittanutta lääkäriä törkeästä huolimattomuudesta suhteessa potilaalle hoidosta aiheutuneeseen pysyvään haittaan. Tuntematta tarkemmin tapahtuman yhteiskohtia, ymmärrän hyvin, miksi tämä nostattaa kollegojen keskuudessa huolta. 

Väsyttää, v******aa, ärsyttää. Saanko sanoa, etten jaksa?

Mietin, mikä mättää. Kotona asiat ei suju, aamuisin on ensimmäisenä ajatuksena, milloin pääsen nukkumaan. Kaverit ovat alkaneet ärsyttää, en jaksa vastata niiden puheluihin. En osaa sanoa mikä ärsyttää, mutta kaikki ottaa päähän. Siinä vaiheessa, kun miettii, onko jotain pielessä, on jo voiton puolella. On tunnistanut ongelman. Ja silloin siihen on mahdollista löytää ratkaisu.

Minne menet, NLY?

Nuorten Lääkärien Yhdistys uudisti strategiansa vuonna 2016. Silloin yhdistyksen tavoitteeksi asetettiin hyvä lääkärin arki. Yhdistyksen ydintehtäviin luettiin keskeisesti muun muassa hyvinvointi ja koulutuskysymykset. Hyvinvoinnin tekijöiksi nostettiin työn resursointi ja työnkuva, vapaa-ajan riittävyys, palkkaus sekä oikeus perehdytykseen ja ohjaukseen.

Kiire on kuolemaksi

Kiire. Me kaikki tiedämme mitä kiire on. Jotkut ovat jopa tottuneet hyväksymään kiireen normaaliksi työpäivän ominaisuudeksi. Samalla käyntiajalla voi olla kaksi potilasta ja soittoaikoja puolenkymmentä ylimääräistä. Työkaverin sairastuessa kolme lääkäriä tekee neljännenkin työt. Kiireen tunnistaminen on helppoa, mutta sen merkityksen pohtiminen jää usein vähemmälle. Samalla kun kiire on usein läsnä työpäivässämme, juuri lääkärin työhön se sopii erityisen huonosti.

Sivut

Tilaa syöte Edunvalvonta