Mikä kysely?

Mikä kysely ja miten se toteutettiin?

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) on tehnyt Suomen ensimmäisen selvityksen erikoistuvien lääkärien koulutuspaikoista ja rankingin Suomen parhaista koulutussairaaloista ja -terveyskeskuksista.

Kysely toteutettiin sähköisesti 19.10.–30.11.2017. Selvityksessä kyseltiin erikoistuvien lääkärien työoloihin, palkkaukseen, koulutusmahdollisuuksiin ja ohjaukseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi kysyttiin, suosittelisivatko he kyseistä koulutuspaikkaa ystävälle tai kollegalle asteikolla 1–10, jonka perusteella laskettiin net promoter score (NPS-luku) kullekin koulutuspaikalle. Listalta on suljettu pois alle viisi vastausta saaneet toimipaikat vastaajien yksityisyyden suojelemiseksi. Selvityksessä ei ole eritelty sairaalan sisällä toimivien eri klinikoiden vastauksia, joten listan sairaalat ovat onnistuneet erinomaisesti joidenkin, mutta eivät välttämättä kaikkien, erikoisalojen koulutuspaikkana. Kysely toistetaan jatkossa vuosittain.

Mitä kyselyssä selvisi?

Selvityksessä havaittiin korrelaatio toteutuneen ohjauksen ja koulutuspaikkaan tyytyväisyyden välillä. Parhaimmissa koulutuspaikoissa oli nimetty työsuhteen alussa oma ohjaaja ja ohjaukselle oli varattu säännöllinen aika. Hyvissä koulutuspaikoissa päästiin myös hyvin osallistumaan koulutuksiin ja kehuttiin konsultointimahdollisuuksia.

Negatiivisten arvioiden taustalla nousi esiin erityisesti työkuorma. Kuormittavuutta arvosteltiin myös potilasturvallisuuden näkökulmasta, etenkin ruuhkautuvissa päivystyksissä oli huolta potilasturvallisuuden vaarantumisesta resurssipulan vuoksi. Niukka perehdytys sekä seniorituen puute rasittivat ja pelottivat erikoistuvia. Myös vanhanaikainen, joustamaton ja hierarkkinen työympäristö sekä halventavalta tuntuva kohtelu nousivat esille.

Mikä on lääkärien erikoistumiskoulutus ja miksi kysely tehtiin?

Lääkäri voi suorittaa erikoislääkärin tutkinnon peruskoulutuksen jälkeen. Erikoistumiskoulutus antaa lääkärille valmiudet toimia alansa erikoislääkärin tehtävissä. Koulutus sisältää käytännön työntekoa ja teoriaopintoja. Erikoisaloja on 50 ja koulutus kestää 5–6 vuotta.

Tällä hetkellä lääkäreiden perus- että erikoistumiskoulutus on arvioinnin ja uudistuksen kohteena. Lisäksi sote-uudistus vaikuttaa sekä suoraa että välillisesti koulutuksessa olevien lääkäreiden asemaan.

Systemaattista tietoa erikoistumiskoulutuksen laadusta eri koulutuspaikoissa ei kuitenkaan ole kerätty. Tämä tieto auttaisi nuorten lääkärien koulutuksen kehittämisessä ja edunvalvonnassa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kiitokset

Idea: Ina Rissanen, Tiia Mönttinen, Maria Rajecki, Iiro Karhiaho,
Toteutus: Sara Launio, Marika Poutiainen, jasmin Kopra, NLY:n koulutusvaliokunta
Analyysi ja tilastot: Sara Launio, Jussi Paterno, Kristiina Rönö, Liisa Viita-Aho, Laura Seppälä
Viestintä: Sara Launio, Marika Poutiainen, Maritta Toivola, Jussi Paterno