Vastaajat

Suurin osa kyselyyn vastanneista ei joutunut jonottomaan koulutuspaikkaansa, mutta 5% on jonottanut yli vuoden.