Vastaajat

Vastaajista 70 % oli naisia, joka vastaa hyvin vastaajakunnan sukupuolijakaumaa. Vastaajien keski-ikä oli 32 vuotta.

Vastaajista 82 % suoritti erikoistumiskoulutusta ja 14 % yleislääketieteen erityiskoulutukseen (YEK), joka antaa oikeudet toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana EU-maissa. Suurin osa nuorista lääkäreistä suorittaa YEK-vaiheen ennen erikoistumiskoulutuksen aloittamista.