Ootko miettinyt, millä lihaksilla NLY ottaa kantaa VES-neuvotteluihin? Tai kuka ihme keksii kysymykset Koulutuspaikkakyselyyn? Vieläkin jännittävämpää: kenen kynästä lähtee nuorten lääkärien kannanotto sotelaki-pakettiin?

Kaikille NLY:n jäsenille avoin haku NLY:n valiokuntiin on taas auki! Valiokuntia on kolme: Edunvalvontavaliokunta, Koulutusvaliokunta ja Terveyspoliittinen valiokunta. Valiokuntien tehtävä on kerätä jäseniä yhteen keskustelemaan, pohtimaan ja poimimaan tärkeimpiä asioita, joihin NLY ryhtyy vaikuttamaan. Vaikuttamistyössä valiokuntien rooli on hyvin keskeinen. 

Eri valiokunnista voit lukea alta. Valiokuntien puheenjohtajat vastaavat mielelläänsä kysymyksiisi.  Valiokunnat kokoustavat 4–6 kertaa vuodessa, osin etänä ja osin läsnä, kokouksissa on ruokatarjoilu ja matkat kustannetaan. Tervetuloa joukkoon!

Hakuaika: 22.11-10.12.2021

Haku: Lomakkeella (tämän sivun alalaidassa) 

Hakijoiden valinta: NLY:n hallituksen kokouksessa 18.12.2021, jonka jälkeen valinnat ilmoitetaan hakijoille.

 

Edunvalvontavaliokunta “EVA” 

Edunvalvonta on Nuorten Lääkärien Yhdistyksen toiminnan ytimessä. Valiokunnan aiheet eivät välttämättä kuulu kaikkien päivittäisiin kahvipöytäkeskusteluihin - mutta kun kuuluvat, niin kuuluvat kovaa, kuten olemme saaneet uusimman Lääkärisopimuksen myötä huomata.  

Valiokunta työskentelee pitkäjänteisesti, vaikka välillä tehdään lyhyitä spurtteja liittyen ajankohtaisiin asioihin. Esimerkiksi keskustelut seuraavan työehtosopimusneuvottelukierroksen asioista käynnistyvät jo aikaisin vuonna 2021, vaikka nykyinen sopimus on voimassa helmikuun 2022 loppuun asti.  

Vaikuttamismahdollisuudet tässä demokraattisessa järjestelmässä ovat kohtalaiset, mutta valiokunta käy tiivistä keskustelua mm. Lääkäriliiton suuntaan ja pyrkii herättämään kirjoituksillaan keskustelua valtakunnallisesti. 

Lisäksi NLY:n blogien ja Nuori Lääkäri -lehden kirjoituksilla valiokunta haluaa lisätä nuorten lääkärien tietoisuutta edunvalvonnallisista aiheista ja siten edistää jokaisen omia taitoja huolehtia eduistaan.  

Ensi vuoden kuumin puheenaihe on todennäköisesti sama kuin tänä vuonna: uusi työaikalaki ja Lääkärisopimus sekä niiden tuomat muutokset erityisesti päivystysjärjestelmään sekä uusien hyvinvointialueiden vaikutus työehtoihin ja  palkkaukseen. Lisäksi jokainen valiokunnan jäsen voi esittää aihetoiveita ja tuoda esiin asioita, joita haluaisi yhdistyksen edistävän.  

Hae siis valiokunnan jäseneksi niin pääset osallistumaan keskusteluihin, osaksi edunvalvontatyötä NLY:ssä ja oppimaan lisää työelämästä. Kokemusta ei tarvita, vain intoa oppia uutta!

Sonja Aukee
Puheenjohtaja
Edunvalvontavaliokunta
Nuorten Lääkärien yhdistys
sonja.aukee@nly.fi 

 

Koulutusvaliokunta “KOVA” 

Nimikin sen kertoo, että valiokunta joka lääkärin kannalta kovaa asiaa - koulutusta, joka on tämä ammatin ikiliikkuva ydin. Peruskoulutus, ammatillinen jatkokoulutus (eli erikoislääkärikoulutus ja YEK), tieteellinen jatkokoulutus ja täydennyskoulutus sekä viime vuosina tähtisadetta toimintaan tuonut Koulutuspaikkakysely ovat valiokunnan keskeisimpiä puheenaiheita. Jäseneksi sopivat siis niin kandit, vastavalmistuneet kuin kokeneet erikoistuvat, erikoislääkärit ja kouluttajalääkärit. Näkemysten kirjo auttaa hahmottamaan koko pitkää polkua.

Monet koulutusvaliokunnan projektit ovat ylivuotisia, kuten yliopistojen päätöksentekoon osallistuminen ja jatkuva koulutuspaikkojen kehittymisen kannustaminen. Nämä kuitenkin pilkkoutuvat vuosittain haukattavan kokoisiksi paloiksi oman kiinnostuksen mukaan. Valiokunnassa pääsee etulinjassa kuulolle koulutuksen uudistuksista. 

Kaikkiin valiokunnan kokouksiin pääsee osallistumaan etäyhteydellä, ja ruokailu ei ole vain vertaiskuva vaan keskeinen osa antoisaa ja tehokasta kokoustamista. Omia ja valiokunnan ajatuksia pääsee pureksimaan myös Nuori Lääkäri -lehden ja verkkosivuston artikkeleissa ja blogeissa tai tuoreemmissa sosiaalisen median kanavissa.

Vuonna 2022 KOVAssa pääruokana toimii erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen seuranta ja kommentointi erityisesti erikoistuvan sähköisen seurantajärjestelmän ELSAn ja osaamisperustaisuuden implementoinnin suhteen sekä uraohjauksen kehittäminen.

Kaikki ehdotukset mausteista ja lisukkeista ovat tervetulleita. Tälle vuoden mittaiselle kurssille ei ole ennakkotenttiä, vaan riittää että selviää käämejä käräyttämättä sähköisen hakulomakkeen täyttämisestä. Tervetuloa mukaan ke(h)ittämään aina vain parempaa lääkärikoulutusta! 

Sara Kaartinen
Puheenjohtaja
Koulutusvaliokunta
Nuorten Lääkärien yhdistys
sara.kaartinen@nly.fi 

 

Terveyspoliittinen valiokunta “TERPO”  

Terveyspolitiikka saattaa ensi kuulemalta kuulostaa etäiseltä ja viralliselta, mutta ensisijaisesti kyse on kuitenkin yhteisiin asioihin vaikuttamisesta. Terveyspoliittiseen valiokuntaan kannattaa hakea, jos valtakunnan politiikka ja terveydenhuoltojärjestelmä kiinnostavat.

Terveydenhuoltojärjestelmän erilaiset ulottuvuudet ja vaikutukset niin lääkäreiden kuin myös potilaiden arkeen takaavat mielenkiintoisen ja alati muuttuvan aihepiirin.
Esimerkiksi Sote-uudistus ja hyvinvointialueet ovat nuorille lääkäreille yhtiä tärkeimpiä tulevaisuuteen vaikuttavia asioita, sillä ne tulevat vaikuttamaan niin työhön, koulutukseen kuin tieteeseenkin. NLY:n tavoite on tuoda omia näkemyksiään käytävään keskusteluun, jotta erikoistuvien lääkärien rooli ei uudistuksessa unohtuisi. 

Vaikka Sote-uudistus onkin yksi keskeisimmistä valiokunnan aiheista, myös muut terveydenhuoltoon ja terveydenhuoltojärjestelmään /-henkilöstöön liittyvät aihepiirit tulevat valiokunnassa käsitellyiksi - mainittakoon näistä esimerkiksi lääkäreiden virheet, niiden seuraamukset sekä  terveydenhuollon digitalisaatio. Aiemmin on käsitelty mm. NLY:n alue- ja kuntavaalitavoitteita sekä lääkäreiden kielitaitovaatimuksia. Terveyspoliittisen valiokunnan tehtäväkenttä linkittyy myös vahvasti muiden valiokuntien aihealueisiin, jolloin yhteistyömahdollisuudet eri kysymysten osalta ovat erittäin hyvät! 

Valiokunta kokoustaa sujuvasti (koronatilanteen ehdoilla) sekä etänä että face-to-face, ja kokousruokailu kuuluu pakettiin.  

Henri Viitanen
Puheenjohtaja
Terveyspoliittinen valiokunta
Nuorten Lääkärien yhdistys
henri.viitanen@nly.fi