Valiokunnat

 

NLY:llä on kolme valiokuntaa: koulutusvaliokuntaedunvalvontavaliokunta ja terveyspoliittinen valiokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet vuosittain. Valiokuntiin otetaan 10–15 aktiivia eri puolilta Suomea. Hallitus antaa valiokunnille valmistelutehtäviä koulutukseen, työolosuhteisiin, palkkaedunvalvontaan ja terveyspolitiikkaan liittyen.

Valiokunnat valmistelevat asiat ja esittävät ne hallitukselle hyväksyttäviksi ja sitä kautta jatkokäyttöön Suomen Lääkäriliittoon, lähetettäväksi ministeriöille tai suoraan jäsenistölle. Valiokuntien kokoukset ovat melko vapaamuotoisia – ne toimivat viestivälineenä paikallistasolta valtakunnan tasolle, niissä käydään vilkkaita keskusteluja, kehitellään uusia ideoita ja toisaalta kerätään tietoa jäsenistön käytettäväksi.

Hallituksen sisällä muodostetaan lisäksi työvaliokunta, jossa valmistellaan asioita hallituksen kokouksia varten puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan toimesta. Lisäksi hallituksen jäsenistä muodostetaan muita työ- ja projektiryhmiä (esim. NuoriLääkäripäivien järjestelytyöryhmä), joihin tarvittaessa pyydetään hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

 

EDUNVALVONTAVALIOKUNTA

Edunvalvontavaliokunnan puheenjohtajana toimii Sonja Aukee Jyväskylästä. Muut edunvalvontavaliokunnan jäsenet vuonna 2019 ovat: 

Kaj Korhonen (Kuopio), Taija Lahtinen (Lappi), Mikael Lähteenlahti (Tampere), Elina Ahtela (Turku) , Miikka Lumela (Kuopio), Natalia Hetemäki (Helsinki), Martta Hartikainen (Turku), Teemu Trygg ja Helmi Kunelius (SML:n tarkkailija).

 

KOULUTUSVALIOKUNTA

Koulutusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Sara Mäkelä Helsingistä. Muut koulutusvaliokunnan jäsenet vuonna 2019 ovat:

Enni Sanmark (Helsinki), Anni Vartiainen (Helsinki), Henni Hiltunen (Turku), Emily Pan (Turku), Viivi Mäenpää (Kuopio), Joel Telkkä (Helsinki), Katariina Kökkö (Turku), Ina Rissanen (Oulu), Krista Korja (Tampere), Pihla Sassi (Tampere), Konsta Nylander (Turku), Lassi Jaatinen (Tampere), Lotta Peltola (Oulu), Aino Rajamäki (Jyväskylä) ja Laura Salonen (SML:n tarkkailija).

 

TERVEYSPOLIITTINEN VALIOKUNTA

Terveyspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana toimii Henri Viitanen Turusta. Muut valiokunnan jäsenet vuonna 2019 ovat:

Eeva-Liisa Tuovinen (Helsinki), Iivo Hetemäki (Helsinki), Anssi Mykkänen (Helsinki), Jan Nyberg (Helsinki), Anniina Leviäkangas (Helsinki), Maiju Welling (Helsinki), Eero Latva-Rasku (Turku), Ilari Ryhänen (Tampere) ja Juho Paavola (SML:n tarkkailija).