Ehdokkaat NLY:n vaaleissa 2021

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen valtuuskunnan vaaleissa 2021 on ehdolla yhteensä 84 nuorta lääkäriä ja lääketieteen kandidaattia ympäri Suomen. Tältä sivulta löydät

1) Vaalirenkaittain ja -liitoittain kaikki vaalien ehdokkaat

2) Ehdokkaiden vaalisloganit

3) Kolme tärkeintä teemaa, jota kukin ehdokas haluaa NLY:n valtuuskunnassa edistää

Muista lukea myös Nuori Lääkäri -lehden vaalijutut, joihin löydät linkit sivun alalaidasta!

 

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen valtuuskunnan vaalin 2021 tulos on nyt selvinnyt!

 

Äänestys päättyi torstaina 29.4. klo 16.00.

Katso vaalin ääniharavat, valtuuskunnan 2021-2024 kokoonpano sekä äänestysprosentit täältä. 

Kaikki vaalitulokset löydät jäsenalueelta (vaatii Fimnet-tunnistautumisen).

Keskinen rengas

Pohjoinen rengas

Itäinen rengas

Läntinen rengas

Eteläinen rengas

Keskinen rengas

Tampereen ja Lahden paikallisosastojen vaaliliitto

2 - Irena Saarinen

LK, Oulu/Lahti

 

 • Nuorten lääkärien (työ)hyvinvointi
 • Sujuva ja laadukas erikoistumis- koulutus
 • Tietoon ja tutkimukseen perustuva päätöksenteko

3 - Janne Virtanen

LL, anestesio-
logian ja tehohoidon EVAL, Lahti

 

Hoidetaan järkevästi!
 • Nuorten lääkäreiden koulutus
 • Palkkaus
 • Hyvinvointi

4 - Riku Metsälä

LL, Tampere

 
Lääkärin ammattia tulee voida harjoittaa entistä enemmän omilla ehdoilla lisäten samalla koko kollega-kunnan hyvinvointia virkaiästä huolimatta.
 • Koulutuksen laatu
 • Koko lääkärikunnan hyvinvointi
 • Joustavuus työssä

5 - Eero Nihtinen

LL, työterveys-
huollon EVAL, Tampere

 
Oispa maailma, jossa nuoret lääkärit voivat hyvin!
 • Erikoislääkäri-
  koulutus ja sen opiskelijavalinta
 • Nuorten lääkärien yhteisöllisyys ja verkos-
  toituminen
 • NLY:n koulutukset

6 - Henna Pekki

LT, YEK, Tampere

 
Millainen olisi terveyden-
huolto jossa kukaan ei uupuisi?
 • Nuorten lääkäreiden jaksaminen
 • Koulutus
 • Erikoistumis-
  uudistuksen järkevöit-
  täminen

7 - Jesper Perälä

LL, EVAL, Helsinki

 
Horinalääkäri hoitaa huolesi!
 • NLY on rohkea tekemään uusia avauksia ja tarvittaessa ravistelemaan pölyttyneitä rakenteita
 • NLY ottaa linjauksissaan monipuolisesti huomioon eri erikoisalat ja uravaiheet
 • Ei epämääräisiä ylätason tavoitteita vaan vaadimme konkretiaa

8 - Isa Teeriaho

LL, yleis-lääketieteen EVAL, Hollola

 
Pelastetaan PTH!
 • Työhyvinvointi
 • Laadukas koulutus
 • Tasapainoinen
  terveyden-
  huolto-
  järjestelmä.

9 - Pyry Jylhä-Vuorio

LL, radiologian EL, Tampere

 
Ammatti-
kunnan pitää tukea nuorten lääkärien kasvua vaativiin rooleihinsa.
 • Koulutus
 • Tiede
 • Kollegiaalisuus

10 - Anni Vartiainen

LL, yleis-
lääketieteen EVAL, Lahti

 
Jokainen nuori lääkäri ansaitsee viiden tähden koulutus-
paikan.
 • Nuorten lääkärien laadukas ja riittävä koulutus
 • Osaamis-
  perustaisen erikoislääkäri-
  koulutuksen jalkautuminen nuorten lääkärien eduksi
 • Nuorten lääkärien (työ)hyvinvointi

11 - Ilari Ryhänen

LL, yleis-
lääketieteen EVAL, Tampere

 
Työssään hallinnan tunnetta ja ammatillista täyttymystä kokeva lääkärikunta on kestävän ja toimivan terveyden-
huollon perusedellytys!
 • Laadukas, moderni johtaminen
 • Uupumista ehkäisevä työympäristö
 • Potilas-
  turvallisuutta edistävä ja lääkärin hyvinvoinnin huomioiva virheisiin suhtautuminen sekä valvonta-
  käytänteet

12 - Vili Pehkonen

LL, sisätautien EVAL, Tampere

 
"Huominen on aina tulevaisuutta'', sanoi Nykäsen Matti, ja nuoret lääkärit voivat vaikuttaa siihen!
 • Nuorten lääkärien tasa-arvoinen kohtelu
 • Mielekkäät työskentely-
  mahdollisuudet
 • Työhyvinvointi

TLK:n vaaliliitto

13 - Markus Hautamäki

LK, Tampere

 

 • Kandien työolot
 • Pullon-
  kaulailmiön ehkäisy valmistumisen ja erikoistumis-
  koulutuksen välillä
 • Vasta-
  valmistuneen lääkärin urapolun ja kehittymisen tukeminen

14 - Sofia Sarmala

LK, Tampere

 
Laadukkaalla koulutuksella, työuran tukemisella ja
vaikutus-
mahdol-
lisuuksilla kohti tasa-
painoisempaa työtä ja toimivampaa terveyden-
huoltoa!
 • Kandien vahva tukeminen
 • Vasta-
  valmistuneiden laadukas lisäkoulutus ja jouheva siirtyminen erikoistumis-
  vaiheeseen
 • Nuorten lääkäreiden vaikutus-
  mahdollisuudet muuttuvaan lääkärin työnkuvaan

15 - Elisa Jääskeläinen

LK, Tampere

 

 • Perus-
  koulutuksen tason turvaaminen
 • Nuorten lääkärien hyvinvointi
 • Erikoislääkäri-
  koulutuksen uudistus

16 - Joel Kontiainen

LL, Tampere

 
Myös ikäisekseen nuoren pitää uudistua!
 • NLY:n yhdistys-
  rakenteen kehittäminen
 • Nuorten lääkärien palkka ja työolot
 • Nuorten lääkärien ääni sote-uudistuksessa

Pohjoinen rengas

Oulun ja Lapin paikallisjärjestöjen vaaliliitto

17 - Lauri Heiskanen

LL, akuutti-
lääketieteen EVAL, Rovaniemi

 
Illaksi kotiin
 • Erikoistuvan lääkärin työhyvinvointi
 • Inhimilliset päivystysvuorot
 • Oikeus laadukkaaseen ja määrällisesti riittävään koulutukseen

18 - Lassi Kurtelius

LL, yleis-
lääketieteen EVAL, Oulu

 
Laadukas erikoistumis-
koulutus on kaikkien etu.
 • Työhyvinvointi
 • Laadukas erikoistumis-
  koulutus
 • Kollegiaalisuus

19 - Tino Ruotsalainen

LL, yleis-
lääketieteen EVAL, Saarenkylä

 
Haluan olla mukana luomassa parempaa tulevaisuutta nuorille lääkäreille työpaikasta ja koulutus-
vaiheesta riippumatta - erityisesti edunvalvonta- ja koulutusasiat ovat lähellä sydäntäni.
 • Päivystyksen järkeistäminen
 • Hyvien työolojen mahdollis-
  taminen kaikille
 • Erikoistumis-
  koulutuksen kehittäminen kohti osaamis-
  perustaisuutta

20 - Maaret Laakso

LL, anestesio-
logian ja tehohoidon EVAL, Rovaniemi

 

 • Päivystäminen lääkärin arkeen sopivaksi
 • Työkuorma kohtuulliseksi - työssä jaksaminen ei voi edellyttää lyhennettyä työaikaa
 • Lääkärin oikeusturva tapetille - onko lääkäri lainsuojaton?

21 - Henry Sundqvist

LL, yleis-
lääketieteen EVAL, Saarenkylä

 
Nuoren lääkärin pitää voida jatkossakin valita monipuolisesti hyviksi koettujen ja laadukkaiden koulutus-
paikkojen joukosta pakollisten suolakaivosten sijaan.
 • Nuorten lääkärien hyvinvointi, pahoinvointi ja edunvalvonta.

22 - Marja Ojanperä

LL, EVAL, Rovaniemi

 
Äänestä Marjaa niin peto on irti!
 • Irti pääkaupunki-
  keskeisyydestä
 • Erikoistuvien tasa-arvoinen kohtelu
 • Työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan yhdistäminen

23 - Tuomas Anttila

LL, gastro-
enterologisen kirurgian EVAL

 

 • Uusi lääkärisopimus
 • Oikeuden-
  mukaiset perhevapaat
 • Päivystysasiat

24 - Aki Hietala

LL, urologian EVAL, Rovaniemi

 
Käytännön läheistä näkemystä pienestä pohjoisen sairaalasta erikoistuvan työhön ja siinä jaksamiseen.
 • Päivystys-
  uudistuksen soveltamisen kehittäminen siten, että myös pienten yksikköjen toiminta voi järkevästi jatkua
 • Nuorten lääkärien koulutuksiin pääsemistä pitäisi edistää huomat-
  tavasti, jotta päästäisiin edes Lääkäri-
  liiton suosittelemaan määrään
 • Nuoret lääkärit tulisi jatkossa ottaa entistä enemmän mukaan terveyden-
  huollon ja lääkärin työn kehittämiseen

25 - Terhi Pesonen

LL, yleis-
lääketieteen EVAL

 
Työelämän pitäisi luoda hyvin- eikä pahoinvointia
 • Maan-
  tieteellinen tasa-arvo
 • Yhteis-
  kunnallinen näkyvyys
 • Työelämän joustot

OLK:n ja ulkomaisten kandien vaaliliitto

26 - Mari Kuoppala

LK, Oulu

 
Pohjoisen ääni valtuus-
kuntaan!
 • Nuorten lääkärien henkinen ja fyysinen jaksaminen työelämässä
 • Edunvalvonta esim. sote-uudistuksen koukeroiden keskellä
 • Laadukas ja kaikille tasavertainen koulutus

27 - Lotta Törrö

LK, Oulu

 
Edun-
valvonnassa on tärkeää muistaa myös pienemmillä paikkakunnilla toimivat nuoret lääkärit.
 • Nuorten lääkäreiden työhyvinvointi
 • Erikoislääkäri-
  koulutuksen osaamis-
  perustaisuus
 • Tasa-arvoiset kouluttautumis-
  mahdollisuudet eri puolilla maata

28 - Eelis Palokangas

LK, Oulu

 
Pohjoista osaamista valtuus-
kuntaan.
 • NLY tukena työelämään siirtymisessä
 • Toiminta tutuksi tuleville jäsenille
 • Erikoistuminen sote-uudistuksen jälkeen

29 - Roosa Kolehmainen

LK, Oulu

 
Tavoitteenani on, että nuori lääkäri voi keskittyä ammatissaan intohimoonsa ja osaamisensa kehittämiseen.
 • Nuorten Lääkärien työolot: Lakia noudattelevat sopimukset ja työajat, sekä oikeus lepotaukoihin
 • Kandiseurojen yhteistyö: NLY:n entistä isompi näkyvyys myös kandiseuroissa
 • Hyvän mielen asiat myös raskaiden sopimus-
  neuvottelujen ohella, kivat tempaukset ja hyvän tekeminen

30 - Roosa Pesälä

LK, Oulu

 

 • Sulava siirtyminen opiskelijasta työelämään
 • Koulutuksen laatu niin perus- kuin erikoistumis-
  koulutuksessa
 • Sote-uudistukseen vaikutukset nuoriin lääkäreihin ja lääketieteen opiskelijoihin

31 - Valter Poltojainen

LK, Oulu

 
Kaikkien medisiina-
reiden tulee saada laadukas koulutus, joka myös tukee opiskelijan terveyttä.
 • Lääkärin hyvinvointi - opiskelussa ja työssä
 • Koulutuksen laatu
 • Yhteistyö lääkis-
  kaupunkien välillä - LL-koulutuksen harmonisaatio

32 - Johannes Kähkölä

LK, Oulu

 

 • Laadukas ja työelämään tähtäävä koulutus
 • Nuorten lääkäreiden työssä jaksaminen
 • Kestävä kehitys terveyden-
  huollossa

33 - Eeva Mattila

LK, Oulu

 

 • Erikoislääkäri-
  koulutuksen valinta-
  menettely
 • Nuorten lääkäreiden työhyvinvoinnin edistäminen
 • Erityisesti Pohjois-Suomen nuorten lääkäreiden ääni kuuluviin

34 - Tapani Laine

LK, Oulu

 
Rohkeaa, kauaskatseista ja määrätietoista edunvalvontaa.
 • NLY tutuksi opiskelijasta erikoistuvaan
 • Selkeä ja läpinäkyvä viestintä
 • Joustava ja tehokas hallinto

35 - Lotta Heikkinen

LK, Oulu

 

 • Laadukas opetus kasvavista koulutus-
  määristä huolimatta
 • Nuorten lääkärien työssä jaksaminen
 • NLY:n edunvalvonta tutuksi nuorille lääkäreille

36 - Jaakko Vähämäki

LK, Oulu

 

 • Kandien työolot
 • Sujuva ja tasa-
  puolinen erikois-
  tumispolku
 • Laadukas koulutus

Itäinen rengas

Kuopion, Jyväskylän ja Pohjois-Karjalan paikallisjärjestöjen vaaliliitto

37 - Sonja Aukee

LL, radiologian EVAL, Espoo

 
Onnea on ovelat nuoret lääkärit
 • Fiksu päivystys-
  järjestelmä
 • Kestävä työkulttuuri
 • Merkityk-
  sellinen jäsenyys NLY:ssä

38 - Leena Tamminen

LL, yleis-
lääketieteen EL, Kuopio

 

 • Tasalaatuinen erikoistumis-
  koulutus
 • Kohtuullinen työn kuormittavuus
 • Lääkärintyön jatkuvuus

39 - Jussi Paterno

LL, silmätautien EVAL, Kuopio

 

NLY edistää pitkä-
jänteisesti erikoistuvien lääkärien koulutusta ja työoloja.
 • Koulutus
 • Palkkaus
 • Tutkimus

40 - Miikka Lumela

LL, fysiatrian EVAL, Jyväskylä

 
Ainoa tapa muuttaa omia työoloja, koulutusta ja rakentaa parempaa tulevaisuutta on lähteä vaikuttamaan.
 • Lääkärin jaksaminen
 • Erikoislääkäri-
  koulutus
 • Mentorointi

41 - Viivi Mäenpää

LK, Kuopio/Halko-
saari

 

 • Koulutus
 • Nuorten lääkärien jaksaminen
 • Niin ja mainitsinko jo koulutuksen?

42 - Aleksi Hietanen

LL, yleis-
lääketieteen EVAL, Jyväskylä

 
Acta, non verba
 • Hyvinvointi
 • Oppiminen
 • Yhteisöllisyys

43 - Emily Pan

LT, kirurgian EVAL, Jyväskylä

 
Erikoislääkäri-
koulutuksen tulee olla reilu ja tasa-arvoinen, ja kaikille koulutettaville lääkäreille tulee taata laadukasta ohjausta sekä riittävästi koulutusta.
 • Erikoistuvien lääkäreiden laadukas koulutus
 • Erikoislääkäri-
  koulutuksen uudistuksen kehittäminen
 • Työhyvinvointi

44 - Maiju Pohjolainen

LL, neurologian EVAL, Jyväskylä

 

Nuorten lääkärien koulutuksessa on monin paikoin parantamisen varaa. Äänestä minua (tai Lumelan Miikkaa) niin korjataan asiaa!
 • Nuorten lääkärien tuutoroinnin edistäminen
 • Koulutus-
  tapahtumat
 • Erikoislääkäri-
  koulutuksen kehittäminen

45 - Mikko Kivivuori

LL, Joensuu

 
Pohjois-Karjalan paras ehdokas näissä vaaleissa!
 • Verkkahousut
 • Pöytästandaarit
 • Pohjois-Karjalan ääni kuuluviin

KuoLO:n vaaliliitto

46 - Heidi Puharinen

LK, Kuopio

 
Tavoitteenani on edistää nuorten lääkäreiden koulutus-
mahdolli-
suuksia niin erikoistumis-
vaiheessa kuin työelämässä tukemalla jatkuvan oppimisen mahdolli-
suuksia.
 • Nuorten lääkärien hyvinvointi
 • Kohtuullinen työkuorma
 • Jatkuvan oppimisen tukeminen valmistumisen jälkeen

47 - Antti Lehtinen

LK, Kuopio

 

 • Laadukkaan lääketieteen opetuksen turvaaminen myös tulevaisuudessa
 • Kandit tiiviimmäksi osaksi NLY:n toimintaa
 • NLY:n tulee ottaa aktiivisesti kantaa lääkäreitä koskeviin asioihin

Läntinen rengas

Turun ja Vaasan paikallisjärjestöjen vaaliliitto

48 - Minna Kaunisto

LL, yleis-
lääketieteen EVAL, Turku

 
Hyvinvoiva nuori lääkäri jaksaa kouluttautua ja kehittää järjestelmää, jotta potilaskin voisi hyvin.
 • Laadukas erikoistumis-
  koulutus
 • Nuorten lääkärien jaksaminen
 • Työhyvinvointi

49 - Rasmus Kentala

LL, sydän- ja rintaelin-
kirurgian EVAL, Turku

 
Suomi NATO:on
 • Koulutus
 • Koulutus
 • Koulutus

50 - Liisa Viita-aho

LL, ortopedian ja traumatologian EVAL, Turku

 
Tavoitteenani on ajaa työn ja perhe-elämän tasapainoa, myös operatiivisille aloille
 • Erikoistumis-
  koulutuksen laatu
 • Päivystysmallin järkeistys
 • Perhe-elämän ja työn tasapaino

51 - Lotta Peltola

LL, keuhko-
sairauksien ja allergologian EVAL, Vaasa

 
 • Nuorten lääkärien työhyvinvointi
 • Laadukas koulutus
 • Yhden-
  vertaisuus

52 - Mimosa Huusela

LL, yleis-
lääketieteen EVAL, Turku

 
Haluan olla mukana kehittämässä terveyden-
huollon raameja, jotka mahdollistavat innovatiivisin keinoin nuorten lääkärien työssä jaksamisen ja jatkuvan kouluttau-
tumisen mahdollistavat työolot
 • Perus-
  terveyden-
  huollon työolojen parantaminen
 • Erikoislääkäri-
  koulutuksen kehittäminen
 • Voimavarojen keskittäminen nuorten lääkärien työ-
  viihtyvyyteen ja työssä jaksamiseen

53 - Matilda Aakula

LL, naistentautien ja synnytysten EVAL, Turku

 
Jos työajan päättyessä pakollista tekemistä on vielä jäljellä säännöllisesti, on edun-
valvonnalle edelleen työmaata työolojen kehittämisessä.
 • Edunvalvonta - niin koulutuksellinen kuin työoloihin liittyvä

54 - Mirva Matikka

LL, terveyden-
huollon EVAL, Turku

 

55 - Martta Hartikainen

LL, neurologian EL, Turku

 
Koko kansan Martta 😉
 • Perus- ja jatko-
  koulutuksen laatu
 • Työhyvinvointi paranee kun omaan työhön pääsee vaikuttamaan
 • 20% työajasta (ammatilliselle ja/tai työpaikan) kehittämistyölle

56 - Joel Holmén

LL, psykiatrian EVAL, Piikkiö

 

Tavoitteeni on, että jokaisen visio erikois-
tumisestaan on todellisuutta nykyistä enemmän.
 • Työnhallinnan kokemus
 • Läsnäoleva seniorituki
 • Vaihtoehtoiset urapolut

57 - Henri Viitanen

LL, ortopedian ja traumato-
logian EVAL, Turku

 
Kohtuutta, inhimillisyyttä ja oikeusturvaa lääkäreille sekä opiskelussa että työelämässä.
 • Koulutusta
 • Edunvalvontaa
 • Oikeusturvaa

58 - Matias Rantanen

LL, anestesio-
logian ja tehohoidon EL, Turku

 
NLY:n kampa-
keraamisen jaoston edustaja, yövaliokunnan veteraani.
 • Päivystystyön edunvalvonta
 • Erikoislääkäri-
  koulutuksen kehittäminen
 • Lääkäri-
  kouluttajien edunvalvonta

TLKS:n vaaliliitto

59 - Simo Nuuttila

LK, Turku

 
Haluan pitää huolen siitä, että kandeilla ja nuorilla lääkäreillä on riittävää tosiasiallista tukea erityisesti uransa alkuvaiheessa, ja monipuoliset urapolut ja -tarinat mielletään vahvuudeksi ammatillisessa kasvussa.
 • Kandien lääkärinä työskentelyn taustalla olevan lainsäädännön ja käytäntöjen tulee olla selkeitä ja asiallisia
 • Perus-
  terveyden-
  huollon rooli osana terveyden-
  huolto-
  järjestelmää vahvemmaksi ja työpaikkana nuorille lääkäreille houkuttele-
  vammaksi
 • NLY:n pitkän aikavälin tavoitteiden tulee perustua vahvasti säännöllisesti päivitettävään linjapaperiin

60 - Katariina Kökkö

LK, Turku

 
Hyvinvoiva, osaamistasonsa tunteva nuori lääkäri on koko yhteisön etu.
 • Vain systemaattisella ennalta-
  ehkäisyllä voidaan taltuttaa nykyinen työuupumus-
  epidemia
 • 2020-luvun modernissa osaamis-
  perustaisessa erikoislääkäri-
  koulutuksessa nuoren lääkärin on mahdollista rakentaa itselleen sisällöltään ja kestoltaan yksilöllinen koulutus-
  väylä, jolla hän kokeneempien kollegojen ohjauksessa etenee oppimis-
  tavoitteesta toiseen kohti erikoislääkäriltä vaadittavaa osaamistasoa
 • Suomalainen perus-
  terveyden-
  huolto kaipaa rohkeita innovaatioita ja palvelun-
  tuottajien yhteistyötä kustannus- ja terveys-
  vaikutta-
  vamman tulevaisuuden rakentamiseksi

61 - Onni-Pekka Simola

LK, Turku

 
Suomen Turusta juuri sinun
Onni(-Pekka)
 • Varsinais-Suomeen enemmän viiden tähden koulutus-
  paikkoja
 • Kandin ääni kuuluviin
 • Sujuva reitti perus-
  koulutuksesta erikoistumiseen

62 - Anna Savo

LK, Turku

 
Tavoitteena työympäristö, jossa on lupa tehdä töitä hyvin.
 • Lääkäreiden työ-
  uupumukseen puuttuminen ja työhyvinvoinnin edistäminen - matalan kynnyksen keinoja yksilöllisiin tarpeisiin sekä mahdollisuus työnohjaukseen erikoisalasta ja toimipisteestä riippumatta
 • Ammattitaidon ylläpito ja osaamisen kehittäminen läpi lääkärin työuran - kouluttau-
  tuminen huomioitu osana työaikaa sekä mahdollisuus itse vaikuttaa oman koulutusaikansa sisältöön
 • Erikoistumis-
  uudistuksen toimivuuden arviointi ja mahdollisiin ongelmiin nopeasti puuttuminen sekä erikoistumis-
  haun tasa-vertaisuuden kehittäminen; selkeyttä sekä hakijoille että hakukohteille

Eteläinen rengas

Helsingin ja Etelä-Karjalan paikallisjärjestöjen vaaliliitto

63 - Lassi Laitala

LL, psykiatrian EVAL, Helsinki

 
NLY:n pitää olla nuorelle lääkärille kiinnostava, jotta sen toiminta pysyy virkeänä.
 • Koulutus
 • Nuoren lääkärin mukava vapaa-aika
 • Jäsenrekrytointi

64 - Noora Ritamäki

LL, sisätautien EVAL, Espoo

 
Työmäärän vastattava viikko-
työaikaa ja mahdollis-
tettava koulutus.
 • Päivätyön ansiotaso vastaamaan työn vaativuutta ja vastuuta
 • Suuri osa erikoistuvien työpaikoista viiden tähden koulutus-
  paikoiksi
 • Erikoistumisajan työ-/virka-
  suhteet vakituisiksi pätkämääräys-
  kirjojen sijaan

65 - Anni Saukkola

LL, YEK, Helsinki

 
Koska olet sen arvoinen!
 • Lääkärien mielen-
  terveyteen on satsattava
 • Perus-
  terveyden-
  huolto on terveyden-
  huoltomme rapautunut kulmakivi, ja NLY:n tulee jatkaa hienosti aloitettua keskustelua työoloista
 • Yksityisen ja julkisen koulutuspaikan kriteerit oltava yhtäläiset - yksityinen sektori kouluttaa laadukkaasti ja yliopistojen tulee tunnustaa se nykyistä laajemmin erikoistuvien lääkärien kouluttajana

66 - Eerika Flinkkilä

LL, ortopedian ja traumato-
logian EVAL, Seinäjoki

 
Tavoitteenani on kaikille nuorille lääkäreille laadukas erikoistumis-
koulutus sekä tätä tukevat päivystys-
järjestelyt ja erikoistuvan hyvinvoinnin huomioiminen.
 • Laadukas erikoistumis-
  koulutus
 • Järkevät päivystys-
  järjestelyt uuden työaikalain puitteissa
 • Nuorten lääkärien jaksaminen

67 - Laura Seppälä

LL, lastentautien EVAL, Baltimore

 
Kohti hyvää lääkärin arkea!
 • Koulutus
 • Kollegiaalisuus
 • Lääkärin erilaiset työnkuvat

68 - Sara Kaartinen

LT, fysiatrian EVAL, Helsinki

 
Koulutuksen tulee tarjota lääkärille olennaiset työkalut valitsemalleen urapolulle ja työpaikan tulee tarjota akateemisen ammattilaisen työ-
hyvinvointia arvostava työympäristö.
 • Laadukas lääkärikoulutus kattaen selkeät askelmerkit perus-
  koulutuksesta ammatilliseen jatko-
  koulutukseen, tarkoituksen-
  mukaisen täydennys-
  koulutuksen ja sujuvan väylän tieteellisen jatko-
  koulutukseen, tutkijan, opettajan ja/tai johtajan urapoluille
 • Lääkärin työkyvyn kulmakiviä ovat (työ)hyvinvointi sekä mahdollisuus kehittää omaa työskentelyään ja työpaikkaansa

69 - Tiia Mönttinen

LL, lastenkirurgian EVAL, Helsinki

 
Parempaa päin.
 • Laadukas koulutus
 • Mielekäs päivystäminen
 • Kollegiaalisuus

70 - Nelli Nurminen

LL, sydän- ja rintaelin-
kirurgian EVAL, Helsinki

 
 • Yhden-
  vertaisuus
 • Feminismi
 • Inklusiivisuus

71 - Johan Sanmark

LL, terveyden-
huollon EVAL, Helsinki

 
Nuorille lääkäreille tulee taata onnistumisen edellytykset valitsemillaan urapoluilla.
 • Perehdytys ja työolot
  • Työssäni Henkilöstöpalveluiden ylilääkärinä olen jatkuvasti tekemisissä nuorten lääkäreiden työolojen kanssa. Visioni on se, että kattava perehdytys, kohtuullinen työtahti ja hyvä seniorituki olisivat itsestäänselvyyksiä siinä missä lounastauotkin. Näiden eteen olen tehnyt töitä ja tulen jatkossakin tekemään!
 • Nuorten lääkäreiden urapolut
  • Nuorten lääkäreiden urapolut ovat perinteisesti olleet hitaita ja lineaarisia valmistumisesta erikoistumisen kautta ehkäpä tohtorin tutkintoon. Vasta tämän jälkeen on sallittu esimiestyö ja muut mielenkiintoiset tehtävät. Pyrin parhaani mukaan avaamaan uusia ovia nuorille kollegoille, jotka haluavat kokeilla siipiään ja poiketa tältä perinteiseltä polulta.
 • Vahva NLY tulevaisuu-
  dessakin
  • Väistyvänä NLY:n taloudenhoitajana pidän tärkeänä asettua ehdolle valtuuskunnan vaaleissa. Taloudenhoitajana toimiessani NLY:n taloudellinen tilanne vahvistui olennaisesti: tilikaudet olivat ylijäämäisiä tinkimättä toiminnasta, ilmoitustuotot saatiin nousuun ja uusia tulovirtoja luotiin onnistuneesti. Nämä luovat pohjan tulevaisuuden vahvalle NLY:lle ja tätä kehitystä haluan valtuuskunnasta käsin tukea.

72 - Anssi Mykkänen

LL, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon EVAL, Helsinki

 
Nuoret lääkärit aktiivisina vaikuttajina yhteiskunnassa
 • NLY on aktiivinen vaikuttaja ja uskaltaa ottaa kantaa
 • Laadukas lääkärikoulutus on terveyden-
  huolto-
  järjestelmän perusta
 • Tutkimusta tutkimuksen takia, ei pelkkää väitöskirja-
  tehtailua

73 - Heini Hakalahti

LL, YEK, Helsinki

 
Tavoitteenani on työssään hyvinvoivat nuoret lääkärit, jotka saavat sujuvan ja laadukkaan erikoislääkäri-
koulutuksen ja pystyvät vastaamaan ammatin, työympäristön ja tulevaisuuden haasteisiin.
 • Työssä jaksamisen tukeminen
 • Työnohjaus ja ammatillisen itsetunnon kehittäminen
 • Työn ja muun elämän joustava yhteen-
  sovittaminen erikoislääkäri-
  koulutuksen aikana

74 - Minna Lehtisalo

LL, kliinisen farmakologian ja lääkehoidon EVAL, Helsinki

 
 • Laadukas koulutus kaikille kandeista erikois-
  lääkäreihin
 • Erilaisten urapolkujen mahdollis-
  taminen
 • Nuoret lääkärit vaikuttajina yhteiskunnassa

75 - Viljami Aittomäki

LL, anestesio-
logian ja tehohoidon EVAL, Helsinki

 
Puhutaan, muustakin kuin koronasta.
 • Työhyvinvointi
 • Koulutuksen taso
 • Pötköttely

76 - Veli-Pekka Puurunen

LL, Oulunsalo

 
Enemmän elämää!
 • Toimiva päivystys
 • Tehokas työpäivä
 • Laadukas koulutus

77 - Mimi Rantanen

LL, yleis-
lääketieteen EVAL, Helsinki

 
Nuoret lääkärit eivät kuulu suola-
kaivokseen: terveys-
asemien työ- ja koulutus-
olosuhteet tulee saada kuntoon.
 • Nuorten lääkäreiden oikeus laadukkaaseen koulutukseen, ohjaukseen ja oman työnsä hallintaan

78 - Nea Välimäki

LL, YEK, Helsinki

 
 • Hyvinvointi työelämässä
 • Säännöllinen ja laadukas koulutus
 • Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

79 - Sara Launio

LL, terveyden-
huollon EVAL, Helsinki

 
Sivistys, lähimmäisen-
rakkaus ja työn ilo
 • Joustava työelämä
 • Kestävä terveydenhuolto
 • Hoidon jatkuvuus

LKS:n ja Thoraxin vaaliliitto

80 - Hajar Mahdavi

LK, Helsinki/Espoo

 
Hyvinvoiva lääkäri tarvitsee tukea ja pystyy tarjoamaan tukea myös kollegoilleen.
 • Koulutuksen laatu ja sisältö
 • Lääkärien ja kandien hyvinvointi pandemian keskellä
 • Vaikealta kuulostavien edun-
  valvonnallisten asioiden tuominen selkeytettynä jokaisen lääkärin ja kandin tietoon

81 - Jacob Vikström

LK, Helsinki

 
Minulle tärkeintä on lääketieteen opiskelijoiden ja nuorten lääkärien hyvinvointi, kaikkien lääkäreiden palkkakehitys ja mahdollisuus edetä urallaan sekä moni-
kulttuurisuuden ja kaksi-
kielisyyden vahvistaminen osana tulevaisuuden lääkärikuntaa
 • Työhyvinvointi
 • Palkka- ja urakehitys
 • Kaksikielisyys

82 - Henri Vasara

LK, Helsinki

 
Jokaisesta työkalupakista täytyy löytyä Vasara
 • Valmistuvan lääkärin sujuva integraatio kandiseura-
  toiminnasta NLY:n toimintaan
 • Yhteistyö kandiseurojen ja Medisiinariliiton kanssa saumatto-
  mammaksi
 • Huolellinen taloudenpito kaikkien järjestöjen kivijalkana

83 - Saga Byman

LK, Helsinki

 

 • Laadukas koulutus poikkeusaikana ja sen jälkeen
 • Riittävä tuki etäopinnoista työelämää aloittaville

84 - Matias Posa

LK, Helsinki

 
NLY:n tulee tukea kandin ja vasta-
valmistuneen ensiaskeleita työelämässä, erityisesti poikkeus-
oloissa!
 • Kandien riittävä tuki sijaisuuksissa
 • Koulutuksesta paremmin työhön valmistavaa
 • NLY:n toiminnasta läpi-
  näkyvämpää

 

 

Nuoren lääkärin ääni lääkärikunnassa

 

 

Viiden tähden koulutuspaikat

Koulutuspaikkakyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä erikoistuvien lääkäreiden työoloja ja työn kuormittavuutta. Vuonna 2020 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa. NLY käyttää kyselyn tuloksia erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja lääkäreiden työhyvinvoinnin parantamiseksi. 

 

Oikopolut