Vaalivuosi 2021

Nuorten Lääkärien Yhdistys ry:n sääntömääräinen valtuuskuntavaali järjestetään keväällä 2021 seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • Vaaliluettelo laaditaan 30.12.2020
  • Vaaliluettelo tarkistusta varten nähtävänä Nuorten Lääkärien Yhdistyksen toimistolla 4.1.–10.1.
  • Vaaliluettelosta voi huomauttaa vaalilautakunnalle 11.–17.1.
  • Ehdokasasettelu auki sähköisesti ma 1.2. kello 9.00 – ma 1.3. kello 16.00
  • Vaaliliittojen ja -renkaiden sopimusasiakirjat toimitettava vaalilautakunnalle 4.3. kello 18 mennessä.
  • Äänestysaika to 1.4. kello 9.00 – 29.4. kello 16.00
  • Vaalien tulos julkaistaan 30.4.
  • Valtuuskunta valitaan teknistä apuvälinettä käyttäen suoritettavalla välittömällä, salaisella ja suhteellisella yhdistyslain 29 §:n 3 momentin 2 kohtaan perustuvilla vaalilla, joissa koko maa on yhtenä vaalipiirinä ja joissa yhdistyksen jokaisella jäsenellä on yksi ääni.
  • Vaalissa käytetään ehdokaslistoja, jotka voivat muodostaa vaaliliittoja ja vaalirenkaita. Valtuuskuntaan valitaan 30 jäsentä sekä enintään yhtä monta varajäsentä.

Vaalilautakunta laatii sähköistä vaalia varten erillisen ohjeen, joka postitetaan äänioikeutetuille ehdokaslistojen yhdistelmän ja mahdollisen muun vaalimateriaalin postituksen yhteydessä ennen äänestysajan alkamista.
Vaaleihin liittyvät kysymykset, vaaliluetteloon liittyvät huomautukset ja vaaliliittojen ja -renkaiden sopimusasiakirjat tulee toimittaa vaalilautakunnalle osoitteeseen joel.kontiainen@nly.fi.

 

 

Nuoren lääkärin ääni lääkärikunnassa

 

NLY sai uuden yhdistyssihteerin

NLY sai uuden yhdistyssihteerin

Miten päädyit NLY:n yhdistyssihteeriksi?  Bongasin ilmoituksen tästä työstä koulun sähköpostilistalta ja sitä kautta kiinnostuin. Järjestöhallinto...

Viiden tähden koulutuspaikat

Koulutuspaikkakyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä erikoistuvien lääkäreiden työoloja ja työn kuormittavuutta. Vuonna 2019 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa. NLY käyttää kyselyn tuloksia erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja lääkäreiden työhyvinvoinnin parantamiseksi.