NLY:n valtuuskunnan vaalin äänestys on nyt käynnissä ja jatkuu 29.4. klo 16 asti! Valitse ehdokkaasi ehdokasgalleriasta, käyntä ääntäsi ja vaikuta.

NLY:n valtuuskunnan vaali 2021

NLY:n valtuuskunta on Nuorten Lääkärien Yhdistyksen korkein päättävä elin. Sääntöjen mukaan valtuuskunta päättää yhdistyksessä kaikesta muusta paitsi valtuuskunnan jäsenten valinnasta. Hallitus toteuttaa valtuuskunnan päätöksiä ja vastaa yhdistyksen arjen pyörittämisestä. Käytännössä tärkeimmät valtuuskunnan päättämät asiat ovat erilaiset toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjesäännöt, talousarvio, toimintasuunnitelma ja hallituksen koko. Valtuuskunta päättää myös NLY:n poliittisista tavoitteista esimerkiksi työehtosopimusneuvotteluihin liittyen. Valtuuskunta kokoontuu tavallisesti kaksi kertaa vuodessa, mutta tarvittaessa valtuuskunta voi kokoontua myös ylimääräisiin kokouksiin.

 

Muutoksia Nuorten Lääkärien Yhdistyksen vaalien aikataulussa ehdokasasettelun ongelmista johtuen

 

Kuten aiemmin kerroimme, vaalien ehdokasasettelussa on ilmennyt teknisiä haasteita ja joitakin ehdokkaaksi halunneita on jäänyt vaaliliittojen ehdokaslistoilta pois. Valtuuskunta päätti tilanteen vuoksi muuttaa vaalien aikataulua. Ehdokasasettelu avataan uudestaan viikoksi ja vaalien äänestysaikaa lyhennetään. Vaalilautakunnan tarjoamaa sähköistä ehdokaslomaketta voi käyttää alla olevina aikoina. Jos haluaa tuon lomakkeen kautta ehdokkaaksi ilmoittautua, on syytä tarkistaa, että lomakkeen täyttämisen jälkeen tekee ohjeen mukaan sähköisen allekirjoituksen ja saa sähköpostiin kuittauksen onnistuneesta lomakkeen allekirjoituksesta.

 • Ehdokaslomake aukeaa NLY:n nettisivuilla 22.3. kello 09
 • Ehdokaslomake menee kiinni 26.3. kello 23.59
 • Vaaliliittojen on toimitettava asiakirjat vaalilautakunnalle 28.3. kello 18.00 mennessä. Aikaisemmin toimitetut asiakirjat huomioidaan, ellei niitä erikseen vedetä pois.
 • Äänestys alkaa 8.4. kello 09.00
 • Äänestys päättyy 29.4. kello 16.00

 

Äänestysaika 8.4.2021 klo 09:00 – 29.4.2021 klo 16:00

 • Valtuuskunnan vaaleissa äänestetään sähköisesti
 • Tutustu ensin ehdokkaisiin osoitteessa nly.fi/vaalit/ehdokkaat 
 • Tunnistaudu verkkopankkitunnuksilla sähköiseen vaalijärjestelmään www.sahkoinenvaali.fi/nly
 • Valitse ehdokaslistojen yhdistelmästä haluamasi ehdokas, jolle annat äänesi

Äänestä ja vaikuta!

Mikäli sinulla on kysyttävää, olethan yhteydessä:

Vaaleihin liittyen: joel.kontiainen@nly.fi
Valtuuskunnan päätökseen liittyen: jussi.paterno@nly.fi

Ehdokkaan opas: NLY:n vaalit 2021

Sääntö-
määräiset asiat

Vaalin aikatalu ja toteutus

Sääntöjen mukaan valtuuskunnan vaali toteutetaan joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä ajankohtana huhti-kesäkuussa. Vaali voidaan toteuttaa postitse tai sähköisellä äänestyksellä. NLY:n hallitus on päättänyt, että keväällä 2021 vaali toteutetaan huhtikuussa vain sähköistä äänestystä käyttäen. Vaalivaliokunta on vahvistanut vaalin aikataulun seuraavaksi: 

 • Vaaliluettelo laaditaan 30.12.2020
 • Vaaliluettelo tarkistusta varten nähtävänä Nuorten Lääkärien Yhdistyksen toimistolla 4.1.–10.1.
 • Vaaliluettelosta voi huomauttaa vaalilautakunnalle 11.–17.1.
 • Ehdokasasettelu auki sähköisesti ma 1.2. kello 9.00 – ma 1.3. kello 16.00 sekä ehdokasasettelussa kohdattujen teknisten ongelmien vuoksi 22.3. kello 09 - 26.3. kello 23.59
 • Vaaliliittojen ja -renkaiden sopimusasiakirjat toimitettava vaalilautakunnalle 28.3. kello 18.00 mennessä. Aikaisemmin toimitetut asiakirjat huomioidaan, ellei niitä erikseen vedetä pois.
 • Äänestysaika to 8.4. kello 9.00 – 29.4. kello 16.00
 • Vaalien tulos julkaistaan 30.4.

Kun ehdolle asettuminen on helmikuun lopussa päättynyt, lähetetään kaikille ehdolle asettuneille tieto omasta vaalinumerosta.

Vaalitapa

Valtuuskunta tulee sääntöjen mukaan valita yhdistyslain 29 §:n 3 momentin 2 kohtaan perustuvilla välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla, joissa koko maa on yhtenä vaalipiirinä ja jossa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni.

Käytännössä vaalitapa on siis sama kuin kunnallisvaaleissa. Vaalitavasta seuraa ehdokkaan kannalta muun muassa seuraavat asiat:

1. Jokaisen ehdokkaan tulee kuulua vaaliliittoon. Vaaliliitot vastaavat kunnallisvaalien puolueita. NLY:n vaaleissa vaaliliitot ovat perinteisesti olleet alueellisia. (kuva)

Kevään 2021 vaaleissa on ilmoitettu perustettavaksi viisi vaalirengasta, joissa on yhteensä 10 vaaliliittoa. Voit ehdolle asetuessasi vapaasti valita vaaliliittosi seuraavista:

Eteläinen vaalirengas
 • Helsingin ja Etelä-Karjalan paikallisjärjestöjen vaaliliitto
 • LKS:n ja Thoraxin vaaliliitto
Läntinen vaalirengas
 • Turun ja Vaasan paikallisjärjestöjen vaaliliitto
 • TLKS:n vaaliliitto
Keskinen vaalirengas
 • Tampereen ja Lahden paikallisjärjestöjen vaaliliitto
 • TLK:n vaaliliitto
Itäinen vaalirengas
 • Kuopion, Jyväskylän ja Pohjois-Karjalan paikallisjärjestöjen vaaliliitto
 • Kuolon vaaliliitto
Pohjoinen vaalirengas
 • Lapin ja Oulun paikallisjärjestöjen vaaliliitto
 • OLK:n ja ulkomaisten kandien vaaliliitto

2. Vaaliliittojen taustalla olevat paikallisyhdistykset tukevat sinua vaalin aikana. Tieto ehdokkuudestasi menee vaaliliiton taustalla oleville paikallisjärjestöille automaattisesti.

3. Myös oman vaaliliiton perustaminen on mahdollista. Vaalijärjestyksen mukaan kolme NLY:n jäsentä voi sopia vaaliliiton perustamisesta. Nämä kolme jäsentä eivät itse saa asettua ehdolle. Mikäli haluat perustaa oman vaaliliiton vaaleja varten, ole yhteydessä vaalivaliokuntaan: joel.kontiainen@nly.fi

4. Suhteellisessa vaalitavassa valituksi tuleminen riippuu vertailuluvusta. Vaalissa ääni annetaan jollekin ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla ääniä eniten saanut saa vertausluvukseen vaaliliiton saaman koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä

Toisin sanoen oman äänimääräsi lisäksi vaalissa ratkaisee muiden kanssasi samassa vaaliliitossa olevien henkilöiden äänimäärät.

Vaalikelpoisuus

Valtuuskunnan vaalissa ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia kaikki, jotka on merkitty vaalivaliokunnan 30.12.2020 koostamaan vaaliluetteloon. Vaaliluetteloon on merkitty kaikki tuona päivänä NLY:n jäseninä olleet. Käytännössä vaalikelpoisuuteen voi vaikuttaa:

 • Jäseneksi liittymisen päivä. Jos olet liittynyt NLY:n jäseneksi 24.12.2020 jälkeen, on mahdollista ettet ole tullut hyväksytyksi jäseneksi 30.12.2020 mennessä.
 • Oman jäsenyyden voi tarkastaa kirjautumalla NLY:n jäsensivuille tai lääkäriliiton tietoni.fi-palvelusta. Nuori Lääkäri -lehden tuleminen kotiin ei automaattisesti tarkoita, että olisit jäsen.
 • Kandeista jäseneksi ovat voineet liittyä 3. vuosikurssista ylöspäin.
 • Jäsenmaksun maksamattomuus ei automaattisesti tarkoita, että et olisi äänioikeutettu ja vaalikelpoinen. Näin voi kuitenkin olla, jos hallitus on erottanut sinut maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.
 • Vaalilautakunta tarkastaa ehdolle asettuneiden vaalikelpoisuuden ennen äänestyksen alkua.
Äänestyksen toteuttaminen

Äänestysaika on to 8.4. kello 9.00 – 29.4. kello 16.00. Vaali toteutetaan kolmannen osapuolen tarjoamalla tietoturvallisella äänestyspalvelulla, jossa äänestämään pääsee vahvan tunnistautumisen kautta. Vaalin tulos julkaistaan ääntenlaskun jälkeen 30.4.2020.

Äänioikeutetuille NLY:n jäsenille lähetetään ennen äänestyksen alkua postitse tieto äänioikeudesta. Samassa kirjeessä äänioikeutetuille toimitetaan ehdokaslistojen yhdistelmä (ehdokasgalleria) ja muuta tietoa vaalista. Vaali tulee olemaan vahvasti esillä myös NLY:n sosiaalisessa mediassa ja työpaikoilla.

Usein kysytyt kysymykset

Miten ehdolle asetutaan?

Kun päätös ehdolle asettumisesta on tehty, on itse prosessi varsin yksinkertainen.

1. Täytä ja allekirjoita ehdokaslomake alta

 • Lomakkeessa kysytään vaalia varten tarvittavat henkilötiedot ja tiedot koulutuksestasi
 • Lisäksi sinun tulee lomaketta täyttäessäsi päättää vaaliliittosi

2. Kun sinuun ollaan yhteydessä, lähetä painokelpoinen kuvasi ja muut täydentävät tiedot vaalivirkailijoille. Näitä tietoja käytetään ehdokasgallerian luomiseen.

3. Kun olemme saaneet tarvittavat tiedot, on kaikki valmista vaaleja varten. Sitten vain kannustamaan kollegat uurnille!

Monellako äänellä pääsee läpi?

Tyypillisesti valtuuskuntaan valituksi tulemiseen on tarvittu 15–25 ääntä. Tarvittavat äänimäärä voi kuitenkin vaihdella voimakkaasti vaalien ja vaaliliittojen välillä. Muista kuitenkin, että valituksi tulemisen lisäksi tärkeää ja arvokasta on myös itse ehdokkuus – kilpailu parantaa kuluttajan asemaa!

Miten kampanjoin?

Ehdokkuus valtuuskunnan vaaleissa on mahdollisuus työntää rattaita itselleen tärkeään suuntaan. Et tarvitse hiottuja vaalisloganeita, vaan toimiva kampanja syntyy arkisista asioista: mieti, mitä pieniä tai suuria asioita haluaisit nostaa esille. Ne voivat liittyä esimerkiksi lääkärin työnkuvaan tulevaisuudessa, hyvään koulutukseen, palkkakysymyksiin, sote-järjestelmään tai siihen, miten lääkäreiden tulisi näkyä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Valtuuskunnan jäsen on vapaa tuomaan omia näkemyksiään ja ehdotuksiaan valtuuskunnan käsiteltäviksi.

Konkreettisia neuvoja kampanjointiin lääkärille:

 • Kerro Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja muualla somessa rohkeasti ehdokkuudestasi. Käytä NLY:n pian julkaisemaa profiilikuvakehystä Facebookissa.
 • Liity NLY:n aktiivit -Facebook-ryhmään.
 • Kirjoita teksti NLY:n blogiin. Tarjoamme mahdollisuutta kaikille ehdokkaille, tartu siihen rohkeasti. Hyvä teksti on napakka. Aihe on vapaa, tekstin ei siis tarvitse olla erityisesti kampanjateksti, jos et sitä halua. Sovithan blogikirjoituksen lähettämisen aikataulusta mahdollisimman pian Nea Välimäen kanssa (nea.valimaki@nly.fi)
  • Katso ohjeet hyvään blogitekstiin täältä.
 • Kerro vaaleista työpaikallasi meetingeissä ja tapaamisissa.
 • Pyydä lääkärituttujasi ja työkavereitasi äänestämään sinua. Voit kertoa, että kyseessä on sähköinen vaali, johon on hyvin helppo osallistua.
 • Huolehdi, että työpaikallasi on äänestysaikana NLY:n vaalimateriaalia esillä. Mikäli ei ole, ota yhteys paikallisosastosi puheenjohtajaan (kts. alta).
 • Kontaktoi muita ehdokkaita, osallistu paikallisosaston tapahtumiin, nostattakaa yhdessä vaalihenkeä!

Konkreettisia neuvoja kampanjointiin kandille:

 • Kerro Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, Snapchatissa ja muualla somessa rohkeasti ehdokkuudestasi.
 • Käytä NLY:n pian julkaisemaa profiilikuvakehystä Facebookissa.
 • Kandikursseille järjestetään äänestysajan puitteissa äänestystilaisuudet äänestysaktiivisuuden nostamiseksi (päivämäärät myöhemmin). Mainosta äänestystilaisuuksia kurssin Facebookissa.
 • Kirjoita teksti NLY:n blogiin. Tarjoamme mahdollisuutta kaikille ehdokkaille, tartu siihen rohkeasti. Hyvä teksti on napakka. Aihe on vapaa, tekstin ei siis tarvitse olla erityisesti kampanjateksti, jos et sitä halua. Sovithan blogikirjoituksen lähettämisen aikataulusta mahdollisimman pian Nea Välimäelle (nea.valimaki@nly.fi)
  • Katso ohjeet hyvään blogitekstiin täältä.
 • Kirjoita ainejärjestösi lehteen juttuja ajankohtaisista, tärkeiksi kokemistasi asioista.
 • Kerro vaaleista opiskelijayhteisössä.
 • Pyydä opiskelukavereitasi, lääkärituttujasi ja työkavereitasi äänestämään sinua. Voit kertoa, että kyseessä on sähköinen vaali, johon on hyvin helppo osallistua.
 • Huolehdi, että ainejärjestötilalla on äänestysaikana NLY:n vaalimateriaalia esillä. Mikäli ei ole, ota yhteys paikallisosastosi puheenjohtajaan (kts. alta).
 • Kontaktoi kaupunkisi muita ehdokkaita, pitäkää vaaleja esillä ainejärjestön tapahtumissa ja hallituksen kokouksissa, osallistu paikallisosaston tapahtumiin, nostattakaa yhdessä vaalihenkeä!

Yhteystiedot ja apujoukot

Vaalitiimi

Vaalitiimiin voit olla yhteydessä kaikissa ehdokkuuteen ja kampanjointiin liittyvissä kysymyksissä. Autamme mielellämme!

Ota haltuun ainakin seuraavat viestintäkanavat:

 • Liity Slackin vaalit- ja yleistä -kanaville (tulossa)
 • Osallistu NLY:n vaalit 2021 -Facebook-tapahtumaan (tulossa)

Joel Kontiainen
Vaalivastaava
Ehdokkuuteen, vaalien toteutukseen liittyvät asiat
joel.kontiainen@nly.fi

Roosa Kolehmainen
Projektityöntekijä
Markkinointi, kandit, visuaaliset ilmeet
roosa.kolehmainen@nly.fi

Vili Pehkonen
Paikallisosastovastaava
Paikallisosastoihin liittyvät kysymykset
vili.pehkonen@nly.fi

Paikallisosastot

Paikallisosastot vastaavat alueellisesta vaalikampanjasta ja omien vaaliliittojensa ehdokasrekrytoinnista. Paikallisosastoihin voit olla yhteydessä esimerkiksi kampanjamateriaaleihin ja alueelliseen toimintaan liittyen.

Helsinki
Laura Moilanen
laura.m.moilanen@tuni.fi

Lahti
Irena Saarinen
irena.saarinen@nly.fi

Turku
Minna Kaunisto

Tampere
Henna Pekki
henna.pekki@tuni.fi

Keski-Suomi
Miikka Lumela
miikkalumela@gmail.com

Etelä-Karjala
Emma Puosi
emma.puosi@nly.fi

Pohjois-Karjala
Mikko Kivivuori
mikko.kivivuori@siunsote.fi

Vaasa
Lotta Peltola
lotta.peltola@fimnet.fi

Oulu
Lassi Kurtelius
lassi.kurtelius@gmail.com

Kuopio
Henri Karvinen
henrika@uef.fi

Lappi
Tino Ruotsalainen
tino.ruotsalainen@gmail.com

Lääkäriliiton ja Duodecimin vaalit - syksy 2021

Suomen Lääkäriliiton ja Duodecimin valtuuskuntien vaalit järjestetään syksyllä 2021. Mikäli olet kiinnostunut asettumaan ehdolle jommassa kummassa tai kummassakin vaalissa, täytä lomake alta, niin olemme yhteydessä ehdokasasettelun alkaessa!

 

 

Nuoren lääkärin ääni lääkärikunnassa

 

 

NLY:n valtuuskunta – mikä ja miksi?

NLY:n valtuuskunta – mikä ja miksi?

Nuoren lääkärin arjen kannalta tärkeät vaalit lähestyvät – nimittäin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen valtuuskunnan vaalit. Mitä valtuuskunta tekee, ja...

Arvovalintojen vuosi

Arvovalintojen vuosi

Jos maailma olisi sellainen, jollaiseksi se vuonna 2018 oli ennustettavissa, järjestettäisiin terveydenhuolto nyt 18 maakunnan voimin....

Viiden tähden koulutuspaikat

Koulutuspaikkakyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä erikoistuvien lääkäreiden työoloja ja työn kuormittavuutta. Vuonna 2020 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa. NLY käyttää kyselyn tuloksia erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja lääkäreiden työhyvinvoinnin parantamiseksi. 

 

Oikopolut