Työolot

90 % vastaajista oli saanut takapäivystäjältä tarvitsemansa avun. Niiden erikoistuvien kohdalla, joilla takapäivystäjä oli kieltäytynyt tulemasta paikalle, tilanne oli kuitenkin traumaattinen. Osa sai kuitenkin konsultaatiota puhelimitse ja joillakin kyllä-vastanneista ei ollut takapäivystäjää ollenkaan. Takapäivystäjällä tarkoitetaan kokeneempaa lääkäriä, joka tulee tarvittaessa auttamaan päivystykseen.

Vain vastaajista 45 % ilmoitti saavansa ylitöistä korvausta. Osalla ylityöt vaihdettiin vapaisiin, mutta niiden järjestelyissä oli usein ongelmia. Huolestuttavaa on, että 16 % vastaajista ei tiennyt maksetaanko ylitöistä korvauksia.

Vastaajista 68% piti työnsä kuormittavuutta sellaisena, että oppiminen on mahdollista. 22% piti työtään liian kuormittavana oppimisen kannalta. 10 % ei osannut sanoa, mutta avoimissa vastauksissa ilmeni kuormittavuuden suuri vaihtelu.

Vastaajista 53% on kokenut, että potilasturvallisuus on vaarantunut päivystyksen kiireen vuoksi joskus tai usein. Avoimissa vastauksissa kritisoitiin 24 tunnin päivystysvuorojen pituutta ja raskautta.

Vastaajista suurin osa ei tehnyt tutkimusta, mutta ne jotka tekivät, olivat saaneet hyvin tutkimusvapaita.