Nuorten Lääkärien Yhdistys etsii kahta projektityöntekijää mukaan valmistelemaan ja toteuttamaan vaalivuotta 2021.
Vaalivastaava toimii vaalien kampanjapäällikkönä ja vastaa osaltaan vaalien järjestelyistä, budjetista, ohjelmasta ja vaalitiimin toiminnasta tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajan kanssa.
Vaalityöntekijä on kampanjapäällikön oikea käsi, jonka tehtäviin kuuluu erityisesti vaalitilaisuuksien valmistelu ja vaaliviestintä yhteistyössä paikallistoimijoiden ja NLY:n toimiston kanssa.

 

Projektin aikataulu karkeasti:

Syksy 2020: perehdytys ja valmistelu

Kevät 2021: NLY:n valtuuskunnan vaali

Syksy 2021: Lääkäriliiton valtuuskunnan vaali

Kevät 2022: Duodecimin valtuuskunnan vaali

 

Projektityöntekijöille maksetaan vuosittainen palkkio sekä matkat ja kokouspalkkiot hallituksen jäsenten palkkioiden mukaan.

 

NLY on nuoren lääkärin ääni lääkärikunnassa. Hyvällä vaalimenestyksellä vahvistamme asemaamme, jotta voimme tehdä enemmän ja paremmin!

Lisätiedot ja hakemukset 1.9. mennessä:
jesper.perala@nly.fi