Toiminta

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen ideologiaan kuuluu ajaa lääkäreiden asioita laajalla pohjalla. Yhdistys onkin niitä varten, joiden urakehitys on vielä kesken – kandidaatista konkariin, vastavalmistuneesta ylilääkäriin, kaikilla erikoisaloilla, työnantajasta riippumatta.

Yhdistyksen näkyvintä toimintaa ovat lukuisat paikalliset ja valtakunnalliset koulutukset sekä viisi kertaa vuodessa ilmestyvä kantaaottava jäsenlehti Nuori Lääkäri.

NLY:n toiminnan rungon muodostavat hallitus, vaaleilla kolmen vuoden välein (seuraavan kerran 2015) valittava valtuuskunta, valmistelevat valiokunnat sekä paikallisosastot.