Taas täällä, tiistai, ja kohta onkin jo keskiviikko ja viikon selkä taitettu. Tiistai-Trivian turvin työpäivään!

Mihin perustettiin Suomen ensimmäinen keskussairaala?

Joensuussa sijaitseva Pohjois-Karjalan keskussairaala oli Suomen ensimmäinen keskussairaala, sairaala aloitti toimintansa 1953.


Kuva Joensuun vaakuna, Wikimedia Commons 

 

Mikä löydös on positiivinen kun potilas kuvaa rintakipuaan pitämällä nyrkkiin puristettua kättä rintansa päällä?

Levinen merkki (Levines sign). Yhdysvaltalainen kardiologi Samuel Levine (1891-1966) huomasi monien potilaiden tekevän kyseisen eleen kuvaillessaan iskeemistä kipuaan. Vuonna 2007 yksi tutkimus aiheesta löysi merkin spesifiteetin olevan jossain 78%-86% välillä ja sensitiviteetin olevan heikko (Marcus GM, Am J Med, 2007). 

 

Potilaasi on 32-vuotias nainen ja toisen tyypin diabeetikko jonka lievästi suurentuneita verenpaineita on hoidettu ramipriilillä. Hän kertoo suunnittelevansa kumppaninsa kanssa raskautta. Miten potilaan verenpainelääkitystä tulisi säätää?

ACE-estäjät ja ATR-salpaajat tulisi lopettaa jo raskautta suunnitellessa. Turvallinen vaihtoehto on esimerkiksi selektiivinen betasalpaaja metoprololi. Käypä hoito -suositus.