Tampereen paikallisosastotoimintaan on tullut uusi tuulahdus innokkaita aktiiveja. Tämä näkyy toiminnan virkistymisenä sekä monipuolistumisena. Myös emojärjestö NLY on lähtenyt aktiivisesti mukaan uudistamaan paikallisosastojen toimintaa.

Missä on NLY:n paikallisosastotoiminnan ydin? Olemmeko paikallistason edunvalvontataho polveilevassa edunvalvontajärjestöjen organisaatiorakenteessa? Olemmeko koulutustoimintaa organisoiva taho, jonka tarkoituksena on edesauttaa teoreettisen kurssimuotoisen koulutuksen keräämistä? Olemmeko kohtaamispaikka, jossa eri kaupungeista tulleet erikoistuvat pääsevät tutustumaan ja palaamaan osaksi uutta kollegiaalista yhteisöä tiedekunnan ja ainejärjestöjen jäätyä taakse?

Toivottavasti voisimme olla kaikkea tätä. Paikallisosaston tärkeä tehtävä on toimia NLY:n paikallisina tuntosarvina sekä tuoda nuorten lääkäreiden näkökulmaa paikallisiin sidosryhmiin, koulutusyksiköihin sekä yliopistolle. Koulutustoimintaa voisi varmasti järjestää moni muukin taho, mutta on tärkeää, että alueemme nuoret lääkärit saavat eteensä monipuolista luentotarjontaa nuorten lääkärien järjestämänä, sellaisista aiheista, joista ovat halukkaita kuulemaan. Nämä koulutukset toimivat myös kurssitovereiden kohtaamispaikkoina.

Kaksi ensimmäistä toimii paikallisosastossamme vanhalla rutiinilla. Siksi juuri tätä viimeistä näkökulmaa haluame edistää tulevana vuonna NLY:n paikallisosaston toiminnassa. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin vieraalle paikkakunnalle.

Peruskoulutusvuosina meissä tapahtuu valtavasti kypsymistä: Kasvatamme osaamistamme, kasvamme ihmisinä, ja opimme tuntemaan oman itsemme sekä löydämme omat juttumme ja kiinnostuksenaiheemme. Suurin osa saa myös pitkäaikaisia, toivottavasti elinikäisiä ystäviä. Elettävä elämä ei kuitenkaan siihen lopu. Olemme silti edelleen halukkaita tutustumaan uusiin ihmisiin, kokemaan uusia asioita ja valmiita avaamaan uusia ovia elämässämme.

Viime vuonna Tampereen paikallisosasto heittäytyi mukavuusalueensa ulkopuolelle ja järjesti ilmajoogakokeilun. Kokeilun suosion siivittämänä mietimme seuraavia tempauksia. Tänä vuonna suunnittelemme keväällä menevämme yhdessä pelaamaan biljardia, syksyllä teemme yhdessä jotakin muuta. Yhteistyötä lämmitellään myös Tampereen lääkäriseuran kanssa, joka on pitkään järjestänyt alueen lääkäreille mielenkiintoisia, uusia kokemuksia.

Valmistumisen jälkeen alkaa hulina. Rakennellaan erikoistumisputkesta erilaisia palapelejä. Vuosi siellä, puoli tuolla, pätkä täällä. Opiskeluaikojen kaveriporukka on hajaantunut, lasten hankinnan myötä yhteydenpito muutenkin vähenee. Elämä muuttaa muotoaan. Päivystysvelvoite syö ihmistä. Miten tällaiselle löytää aikaa, kysyy nuori lääkäri ruuhkavuosien keskellä. On pieniä lapsia, töitä ja päivystyksiä. Omat hetket ovat harvassa ja ne tekisi mieli vain hengähtää.

Imeväisikäisen isänä vastaan, ettei se helppoa ole. Rojahdan joskus päivystysputken jälkeen sohvalle potemaan kaiken ahmivaa kyynisyyttä, eikä oikein mikään jaksa kiinnostaa. Kaikkeen ei tarvitse ehtiä mukaan. Nämä tilanteet ovat kuitenkin ohimeneviä, ja silloin kun energiaa on, omalta mukavuusalueelta poistuminen on lopulta palkitsevaa, avartavaa ja energisoivaa.

Olemme jatkossa pilotoimassa hankkeita helpottamaan ruuhkavuotisten elämää. Aiomme tuoda esimerkiksi lastenhoitomahdollisuuden osaan tapahtumistamme. Rohkaistu, riko ruuhkavuotesi ja tule keräämään kokemuksia hyvässä seurassa!

 

Pyry Jylhä-Vuorio

Tampereen paikalliosaston puheenjohtaja