seksuaalisuus

Seksuaalisuuden puheeksiotto vastaanotolla - Hivpointin henkilökunnan näkökulmia seksulaalisen olennon kohtaamiseen seksitauteja testattaessa

Seksiin ja seksuaalisuuteen liittyy usein häpeää. Potilasta saattaa nolostuttaa hakeutua seksitautitesteihin, saati ottaa puheeksi seksuaalisuuttaan tai seksikäyttäytymistään, vaikka nämä olisivatkin keskeisiä vastaanotolla käsiteltävien asioiden kannalta. Potilas voi pelätä, että hän tulee tuomituksi terveydenhuollon ammattilaisten toimesta esimerkiksi seksikäyttäytymisen, kuten suojaamattoman seksin harrastamisen, tai esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen takia.

10+1 väitettä Vilho Aholalle

Vilho Ahola, 38, on monipuolisesti elintapa- ja seksuaalilääketieteeseen suuntautunut lääkäri, joka toimii kliinisen työnsä ohessa muun muassa fitnessvalmentajana ja Sexpon hallituksen lääkärijäsenenä. Vuonna 2009 Helsingistä valmistunut Ahola erikoistuu työterveyshuoltoon ja suorittaa tällä hetkellä lukuisten muiden täydennyskoulutustensa ohella seksuaalilääketieteen eurooppalaista fellowshipiä. Nuori Lääkäri esitti Aholalle väitteitä seksistä ja vähän muustakin. 

Auttavat kädet

Kun vammaisuus, sairaudet tai ikääntyminen heikentävät toimintakykyä niin, että seksi ei enää onnistu, tarvitaan ulkopuolista apua. Vaikka avusteinen seksi on henkilökohtaisille avustajille ja avun saajille arkipäivää, ei sille löydy Suomesta selkeitä sääntöjä tai määritelmiä. Avustaja ja avustettava sopivat keskenään esimerkiksi sen, miten pitkälle avustamisessa mennään. 

Seksipuhetta

Anneli Kivijärvi on gynekologi ja seksologi, joka kehottaa suomalaisia harrastamaan enemmän seksiä. Vaikka tulosyynä olisi pelkkä rutiinitarkastus, puhutaan Kivijärven vastaanotolla melkein aina myös parisuhteista.

Tilaa syöte seksuaalisuus