päivystyslääketiede

Kiire on kuolemaksi

Kiire. Me kaikki tiedämme mitä kiire on. Jotkut ovat jopa tottuneet hyväksymään kiireen normaaliksi työpäivän ominaisuudeksi. Samalla käyntiajalla voi olla kaksi potilasta ja soittoaikoja puolenkymmentä ylimääräistä. Työkaverin sairastuessa kolme lääkäriä tekee neljännenkin työt. Kiireen tunnistaminen on helppoa, mutta sen merkityksen pohtiminen jää usein vähemmälle. Samalla kun kiire on usein läsnä työpäivässämme, juuri lääkärin työhön se sopii erityisen huonosti.

NLY:n lääkkeet päivystystyön parantamiseksi

Päivystämisen merkitys terveydenhuollon eturintamassa on nykyään suurempi kuin koskaan. Päivystyskäyntien määrät ovat kasvussa. Virka-ajan ulkopuolista lääkäripäivystystä on keskitetty isompiin yksiköihin. Samalla päivystysvuorojen aktiivisuusaste on noussut. Päivystykseen liittyvät kysymykset herättävät jatkuvasti kiihkeitä keskusteluja  lääkäreiden ja potilaiden keskuudessa.

Terävöitä itsellesi, mitä on päivystys

Parhaimmillaan, tai pahimmillaan, päivystys on sitä, että toistakymmentä henkeä odottaa valmistautuneena kohtaamaan pian saapuvan traumapotilaan. Kaikki, leikkaussali ja tehohoito-osasto mukaan lukien, tietävät, että tilanne vaatii välittömän valmiuden potilaan tutkimiseen ja hoitoon ja tämän potilaan ohi voi mennä kiireellisyydessään vain sellainen potilas, jonka tilanne on vielä vakavampi. 

Uusi erikoisala terveydenhuollon ytimeen - uhka vai mahdollisuus?

”Erikoislääkärikoulutukseen perustetaan uusi akuuttilääketieteen erikoisala. Uusi kuusivuotinen erikoisala vastaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystysten synnyn myötä lisääntyneeseen päivystysosaamisen tarpeeseen”. Näin tiivistää tuore Opetus- ja kulttuuriministeriön lehdistötiedote. Pelkkä päätös uudesta erikoisalasta ei riitä, sillä epäselviä asioita riittää. Mistä koostuu tulevien akuuttilääkäreiden koulutus? Missä he työskentelevät? Onnistuvatko akuuttiääkärit lunastamaan paikkansa terveydenhuollon etulinjassa?

Tilaa syöte päivystyslääketiede