Nuori Lääkäri 4/16

Miten henkilöstöä johdetaan tiedolla?

Lokakuisten Nuorilääkäripäivien teemana oli tiedolla johtaminen. Muodikkaalla sanaparilla tarkoitetaan ajantasaisen tiedon hyödyntämistä organisaation päätöksenteossa. Esimerkiksi Nuorten Lääkärien Yhdistyksessä seuraamme julkaistavien blogikirjoitusten ilmestymistiheyden vaikutusta nettisivustomme kävijävirtaan. Kävijävirta on nopealiikkeinen mittari osoittamaan ”vaikuttavuuttamme” lähes reaaliajassa. Tietoa päätösten tueksi on usein saatavissa ja tarvittaessa analyysin omasta toiminnasta voi vaikka ostaa ulkopuolelta.

Suomen lähihistorian viisi kummallisinta mokaa - terveydenhuolto

Erehdykset, virheet ja mokat ovat usein hyvin hauskaa luettavaa. Niitä tarjoilee uusi kirja Tuhansien mokien maa – Tunaroinnin Suomen historia. Siinä Vesa Sisättö kertoo viisikymmentä tarinaa kotimaisesta epäonnistumisesta. Top 5 mokien joukossa on mm. Helsingin nuorisolautakunnan päättämä Aku Ankan tilauksen kieltäminen 1977 sillä perusteella, että ankoilla ei ollut housuja ja että Akun ja Iineksen suhdestatus oli epäselvä, sekä Spede Pasasen vuoden 1999 elokuva Naisen logiikka, jonka näki tiettävästi 304 katsojaa.

Kohti lämpimämpiä vesiä

Yllätykset sikseen: kandin ensimmäinen kesä lääkärin töissä on raskas. Työ on täynnä asioita, joihin ei koskaan ole törmännyt. Lausuntoja ja etuuksia, joista ei ole koskaan kuullutkaan. Täynnä vastuuta, johon ei ole tottunut. Täynnä medisiinan reunamille tai suorastaan sen ulkopuolelle kuuluvia asioita, joihin lääkärin, ja järjestelmän vuoksi erityisesti terveyskeskuslääkärin, oletetaan tai edellytetään ottavan kantaa. Terveyskeskuslääkärin oletetaan olevan paitsi lääketieteen, myös elämän asiantuntija.

Mitä NLY aikoo?

Olla erikoistumiskoulutuksen asiantuntija. Osallistua aktiivisesti erikoislääkärikoulutuksen uudistuksen valmisteluun. Olla yhdistävänä toimijana eri erikoisalojen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Painottaa lääkäreille tutkimustyön tärkeyttä lääkärin työn ja potilaiden hoidon kehittämisessä. Osallistua asiantuntijan roolissa terveysteknologian kehittämiseen. Kohdella kaikkia Suomessa työskenteleviä lääkäreitä tasavertaisesti. Mahdollistaa hyvä lääkärin arki. Painottaa lääkäreille tutkimustyön tärkeyttä lääkärin työn ja potilaiden hoidon kehittämisessä.

Uusi pimeä keskiaika

Karkeasti tuhat vuotta sitten elettiin ajanjaksoa, jota kutsutaan pimeäksi keskiajaksi. Tämä nimitys viittaa erityisesti aikakaudella tapahtuneeseen kulttuurin ja yhteiskunnallisten arvojen hiipumiseen. Huomioidaan kuitenkin, että nykykäsityksen mukaan tämä 'hiipuminen' kehiteltiin renessanssin aikaan korostamaan uuden aikakauden paremmuutta.  Joka tapauksessa, katsoessamme omaa aikaamme, huomaamme samoja piirteitä kuin pimeässä keskiajassa. Suunta mihin kulttuurimme on menossa, on huolestuttava. Monet asiat joista ajattelimme päässeemme eroon, kuten tuhkarokko, ovat taas edessämme

Jos lääkäri tekee vain lääkärin töitä, ei lääkärillä ole enää töitä?

Nuoren lääkärin tulevaisuuteen vaikuttavia muutoksia suunnitellaan aktiivisesti. Yhtenä keskeisimpänä lienee erikoistumiskoulutuksen uudistus. Tähän asti ilmoittautuminen koulutukseen on ollut yksinkertaista – suurin haaste on ollut löytää itselleen sopivin erikoisala. Toisin tulee olemaan  tulevaisuudessa. Erikoistuvien valintaan pohditaan vimmaisesti sopivia keinoja ja jatkossa erikoistuvia pyritään ohjaamaan aloille, joissa erikoislääkäreistä (EL) on jo nyt tai tulee olemaan pulaa. Toisena haasteena on suurten sisäänottomäärien kurssit.

Nopeammin, halvemmin, enemmän

Teknologinen kehitys mullistaa terveydenhuollon jo lähitulevaisuudessa. Ehkä. Teknologia on kehittynyt vauhdilla viime vuodet. Älypuhelimet, big data, esineiden internet - hypeä tai ei, uudet tekniikat yleistyvät ja muuttavat ihmisten käyttäytymistä, myös terveydenhuollossa. Kalliit testit muuttuvat edullisemmiksi ja ennen vain ammattilaiskäyttöön suunnitellut laitteet saapuvat myös kuluttajien ulottuville. Nuori Lääkäri -lehti tutustui kolmeen kiinnostavaan terveysteknologian alueeseen ja niiden vaikutuksiin.

Virtuaalitodellisuus – uusi digitaalinen työympäristö

Uusien käyttöjärjestelmien, appsien, etäpalveluiden ja tekoälyjen lisäksi uudenlaiden digitaalinen mediumi on lyömässä läpi teknologisen kehityksen myllerryksessä. Virtuaalitodellisuuteen panostavat tällä hetkellä niin pelifirmat, mutta myös suuret teknologiajätit kuten facebook, google ja microsoft. Monelle puhe virtuaalitodellisuudesta tuovat varmasti mieleen skifi-elokuvat ja herättänee epäuskoa, mutta todellisuus ei ehkä ole kuitenkaan niin kaukana, kuin voisi kuvitella.

Potilastietoa tulevaisuudesta

Uusi Apotti-potilastietojärjestelmä otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön jo vuonna 2018. HUS:in ja Apottiin osallistuvien kuntien yhdistäessä potilastietonsa muu Suomi jatkaa liki kolmensadan erilaisen tietojärjestelmän käyttöä. Apotin käyttökokemuksista ollaan kiinnostuneita: jos kaikki sujuu hyvin, voisi samaa yhteisen potilastietojärjestelmän mallia soveltaa kenties muuallakin Suomessa. Nuori Lääkäri pyysi Digiterveys.fi:n toimitusjohtajaa, tekniikan tohtori Pekko Vehviläistä ennustamaan potilastietojärjestelmien tulevaisuutta Suomessa.

Sivut

Tilaa syöte Nuori Lääkäri 4/16