Nuori Lääkäri 3/19

Unelmien erikoislääkärikoulutus

Olipa kerran Kaisa Koulutettava. Kaisan unelma käy toteen, kun pääsykoeurakan jälkeen lääkiksen ovet avautuvat hänelle syksyllä 2019. Opiskelijan vuodet kuluvat nopeasti ja viidentenä opiskeluvuonnaan Kaisa alkaa pohtia raskaalta tuntuneiden klinikkakurssien jälkeen: ”Ei näistä erikoisaloista mikään ole vieläkään tuntunut ihan omalta. Löydänköhän ikinä sitä paljon puhuttua ainoaa oikeaa erikoisalaa? Olisiko sittenkin pitänyt hakea sinne kauppikseen…” Kaisa laittaa viestiä opinto-ohjaajalle ja varaa ajan tapaamista varten.

Oletko hyökkäävä lokki vai Lucky Luke?

Lääkärin työajasta iso osa kuluu tietokoneen ääressä ja käytännössä kaikki terveydenhuollon tieto on sähköisessä muodossa. Olemme paitsi lääkäreitä, myös tiedontuottajia kirjoittaessamme potilastekstejä ja lausuntoja päivittäin. Vaikka merkittävä osa potilasteksteistä voidaankin sanella, olisi silti sujuvasta konekirjoittamisesta valtava hyöty. Rohkenen väittää, että paperitöihin hukkuminen osaltaan selittyy sillä, että kirjoitamme tietokoneella liian hitaasti.

Linjat paperille!

NLY:n valtuuskunta valtuutti kevään kokouksessaan terveyspoliittisen valiokunnan valmistelemaan linjapaperia yhdistykselle. Linjapaperi on dokumentti, johon on koottuna organisaation tärkeimmät linjat valituista aiheista. Käytännössä linjapaperi ohjeistaisi NLY:n hallitusta vaikuttamistyössä sekä kannanotoissa, joita hallitus tekee yhdistyksen nimissä. Esimerkiksi tiedotusvälineiden tai viranomaistahojen kysyessä lausuntoa olisi yhdistyksellä selkeä linjaus olemassa ja helposti löydettävissä. 

Työlaki muuttuu, oletko valmis?

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa uuden työaikalain muutoksen. Muutos astuu voimaan vuoden 2020 alussa. Lakimuutoksen taustalla ovat EU:n työaikadirektiivi ja työsuojelulliset seikat.  Samana keväänä toinen aikakausi tulee päättymään, kun 25 vuotta voimassa ollut työehtosopimus kuntatyönantajalla päättyy ja uutta neuvotellaan kuluvan vuoden aikana.  

Oletko huuhaan hiljainen hyväksyjä?

Ruokavaliolla syöpänsä parantaneen miehen kirjansa myy kymmeniä tuhansia kappaleita. Perheenäiti jakaa FB-ryhmissä ilosanomaa laventeliöljyllä hoituneesta borrelioosista. Energiakivillä voi toipua psykoosista. Äidit synnyttävät kotona itseoppineen doulan kanssa välttyäkseen kätilöiden synnytysväkivallalta. Nousivatko niskakarvat pystyyn - tekisikö mieli lopettaa lukeminen?  

Erikoisalat esittäytyvät - Kardiologia

Jo opiskelujen aikana sisätaudit, ja erityisesti kardiologia, tuntui mielenkiintoisimmalta erikoisalalta. Muistan fasinoituneeni EKG:n tulkinnan saloista – kuinka paljon voikaan oppia sydämen sähköistä käyrää tutkiskelemalla! Väitöskirjatyöni koski perinnöllisten dyslipidemioiden genetiikkaa ja johdatteli minut sepelvaltimotaudin ja kardiologian saloihin.

Kliininen ensivaikutelma ja työnhallinnan kokonaiskuva edellä – HUS kehittää uutta yleislääketieteen päivystyksen koulutusjaksoa

Yleislääketieteen päivystys on muutosten edessä – tuttujen työntekijöiden ja tuttujen potilaiden sijaan isoissa yksiköissä potilas tavataan useimmiten vain kerran ja esitiedot ovat vielä usein eri järjestelmän puolella. Todennäköisyyksien, prosessien ja moniammatillisen yhteistyön taidot korostuvat entisestään. Työnhallinnan taitoja on toistaiseksi lääketieteen perusopetuksessa ja erikoistumisvaiheessa kuitenkin vielä vain vähän mukana.

Geenimanipulaatio ihmisillä – ”Design babies” – Suunnittele oma vauvasi

Olin Keski-Brasiliassa pienessä kaupungissa heinäkuun 2015 kliinisessä harjoitteluvaihdossa, kun päädyin juttelemaan juuri valmistuvan brasilialaisen lääketieteen opiskelijan kanssa geenimanipulaatiosta. Hän oli hyvin kiinnostunut genetiikasta ja onkologiasta, ja kysyi mielipidettäni ihmisen geenimanipulaatioon. Hän näki suuria mahdollisuuksia geenitekniikassa ja suunnitteli hankkivansa vaimon, muuttavansa Amerikkaan ja hankkivansa geenijalostuksella lapsikseen viisi sinisilmäistä valkoista poikaa.

Varo mitä toivot, sillä saavutat tavoitteesi

Opiskeluaikoina pohdimme turhankin aktiivisesti, kuinka päästä suosituimmille erikoisaloille. Näin jälkeenpäin opiskelukavereita tavatessa olen ilokseni huomannut ihmisten löytäneen paikkansa työelämässä. Osa päätyi eri erikoisalalle, kuin mistä opiskeluaikoina haaveili – osa meistä ei oikein osannut rajata omaa kiinnostusta yhteen erikoisalaan, kun medisiina kokonaisuudessaan oli niin mielenkiintoista.  

Sivut

Tilaa syöte Nuori Lääkäri 3/19