NLY

Laadukkaampaa erikoislääkärikoulutusta

Onko sinulla kirkkaana mielessä erikoislääkärikoulutuksesi oppimistavoitteet? Tiedätkö, miten oppimisesi on karttunut koulutuksen aikana ja miten osaamisesi vertautuu muihin erikoistuviin lääkäreihin alallasi? Tiedätkö, millä perusteilla erikoistuvat lääkärit työpaikkaasi valitaan?

Vuosi 2015 tuo terveydenhuoltoon paljon mielenkiintoista kohinaa

Aloitetaan nuorisosta. Ensi syksynä noin 1,5 % ikäluokasta aloittaa lääkärin opinnot. NLY, Lääkäriliitto ja Medisiinariliitto ovat kantaneet huolta opiskelijoiden ja lääketieteellisten tiedekuntien opettajien välisestä heikkenevästä huoltosuhteesta. Lääkärin ammattiin pitäisi kypsyä pienryhmissä eri mestareita seuraten. Pienryhmän tarkoittaessa luokkahuoneellista lienee huolentunne perusteltu. Suomalainen erikoisuus eli valmistuessaan jo työelämää kokenut, itsenäinen ja toimintakykyinen kollega uhkaa eurooppalaistua sivusta seuraavaksi statistiksi.

Pentti Lohela palkittiin vuoden lääkärikouluttajana!

Radiologian erikoislääkäri Pentti Lohela palkittiin Nuori Lääkäripäivillä vuoden lääkärikouluttajana. Palkinto jaettiin Nuori Lääkäripäivien iltagaalassa perjantaina 24.10.2014. Perinteisen vuosittaisen palkinnon saajan valitsee Nuorten Lääkärien Yhdistyksen hallitus jäsenistön tekemien ehdotusten perusteella.

Venla

16 kysymystä Venla Heiskaselle

Venla Heiskanen, 30, on Itä-Suomen yliopistosta valmistunut kauppatieteiden maisteri pääaineenaan innovaatiojohtaminen. Heiskanen on töissä NLY:ssä sähköisen viestintäympäristön kehityspäällikkönä. Innovaatioita käsittelevän gradunsa hän kirjoitti innovaatioprosessin alkupäähän liittyen. Vapaa-ajallaan hän kirjoittaa blogia innovaatiojohtamisesta, retkeilee, matkailee ja valokuvailee mm. Instagramiin.

NLY:n mietintö erikoislääkärikoulutuksen valintamenettelystä

Erikoislääkärikoulutus uudistuu. Koulutuksen ohjaus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) sosiaali- ja terveysministeriöön (STM). Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa STM:n mahdollisuuksia ohjata erikoistumiskoulutusta ja sen mitoitusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa erikoislääkäriksi koulutettavien määrää säädellään erikoislääkäritarpeen mukaan. Koulutukseen myös tulee hakea nykyisen ilmoittautumisen sijaan. Mutta millä perusteella erikoistuvat lääkärit pitäisi valita?

NLY:n lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen siirtotyöryhmän raportista

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus uudistuvat. Sosiaali- ja terveysministeriön on pyytänyt Nuorten Lääkärien Yhdistykseltä lausuntoa STM:n ja OKM:n asettaman siirtotyöryhmän raportista sekä luonnoksista hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta ja erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta ja yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annettavasta asetuksesta. Alla luettavissa NLY:n hallituksen 5.7. sosiaali- ja terveysministeriölle antama lausunto.

Sivut

Tilaa syöte NLY