Edunvalvonnan perusteet: Palkkaratkaisu 2022-2027

Edunvalvonnan perusteet: Palkkaratkaisu 2022-2027

Vuoden 2022 virkaehtosopimusneuvotteluissa päädyttiin kunta-alalla poikkeukselliseen ratkaisuun, jossa lääkärien ja useiden muiden julkissektorin työntekijöiden palkankorotusten suuruus sidottiin muiden alojen myöhemmin sovittavaan palkkakehitykseen. Sopimuksen mukaan...