Mikä kuormittaa nuorta päivystävää lääkäriä?

Mikä kuormittaa nuorta päivystävää lääkäriä?

NLY pureutui tarkemmin viime Koulutuspaikkakyselyn tuloksiin päivystysten osalta ja analysoi, mitkä tekijät kuormittavat nuoria lääkäreitä päivystyksissä. Vuoden 2021 Koulutuspaikkakyselyyn vastanneista (n = 1557) 61,7 % teki päivystystyötä osana päätoimeaan (1)....
Tieteen laitamilta

Tieteen laitamilta

Miten selättää yövuorot ja selvitä seuraavasta päivästä kunnialla?  Yötyö on osa lähes kaikkien lääkärien arkea, ainakin uran alkuvaiheessa. Yötyön on havaittu liittyvän vahvasti univajeeseen, tapaturma-alttiuteen, lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen, rinta-,...