Opiskelua Virossa

Opiskelua Virossa

Tartossa opiskelee noin 100 suomalaista lääketieteen opiskelijaa. Suurin osa heistä on kansainvälisellä linjalla. Sisäänottomäärä vaihtelee hieman vuoden mukaan, mutta kansainvälisiä opiskelijoita otetaan sisään vuosittain noin 24. Kansainvälisellä linjalla opetus on...
Opiskelu vanhemmalla iällä

Opiskelu vanhemmalla iällä

Korkeakouluopintoihin vasta yli 30-vuotiaina päätyviä alanvaihtajia ja myöhäisheränneitä on joka alalla. Lääketiede ei ole tässä poikkeus, vaikka kuuden vuoden tiukka opiskelu saattaa olla liian korkea kynnys monelle sitä harkitsevalle. Monilla vanhemmilla...
Lääkärikoulu meillä ja muualla

Lääkärikoulu meillä ja muualla

Suomalaiset medisiinarit suorittavat opintonsa omalle tiedekunnalle uskollisina. Olin poikkeus sääntöön valmistuessani Turun lääketieteellisestä keväällä 2015, sillä takana puolitoista vuotta vaihto-opintoja. Lähinnä vaihtokokemusten perusteella olen muodostanut...