Meneekö erikoislääkärikoulutuksesi putkeen?

Erikoislääkärikoulutus uudistuu ja koulutettavien määrää säädellään jatkossa erikoislääkäritarpeen mukaan. Keskustelu käy kuumimmillaan siitä, millä perusteella kunkin erikoisalan erikoistuvat tulisi jatkossa valita? Valintamenettelystä NLY on esittänyt mietinnön,...

Valtaa ei anneta, se otetaan

Johtamisesta kiinnostuneita lääkäreitä ei maassamme ole liikaa. Peruskoulutuksen aikana johtajuudesta puhutaan niukasti ja erikoislääkärikoulutuksenkin aikana painotus on lähijohtajuuden teoriamuotoisessa opetuksessa – joka on tietysti tärkeää, mutta ei niillä eväillä...