Kaikenkarvaiset toimipaikkakoulutukset

Kaikenkarvaiset toimipaikkakoulutukset

NLY:n koulutusvaliokunta perehtyi toimipaikkakoulutusten vaihteleviin käytänteisiin.  Erikoislääkärikoulutuksen yksi osa-alue on toimipaikkakoulutus. Toimipaikkakoulutuksella tarkoitetaan työnantajan järjestämää säännöllistä koulutusta (esim. seminaareja,...
Millaista lepoa tarvitset?

Millaista lepoa tarvitset?

Tuoreimmassa Koulutuspaikkakyselyssä (2021) jopa 43 % nuorista lääkäreistä koki itsensä lopen uupuneeksi työssään useammin kuin kerran kuukaudessa. Viidesosa koki uupumusta jopa päivittäin. Tämä saa väistämättä pohtimaan, miksi nuoret lääkärit uupuvat. Johtuuko se...