Making of Koulutuspaikkakysely

Making of Koulutuspaikkakysely

Koulutuspaikkakysely toteutetaan jälleen yhteistyössä Lääkäriliiton kanssa syksyllä 2023! Jotta kysely saadaan kohderyhmälleen täytettäväksi, vaatii se useamman ihmisen ja ryhmittymän yhteistyötä.   Koulutuspaikkakyselyä tosiasiallisesti laatimaan perustetaan...
Kaikenkarvaiset toimipaikkakoulutukset

Kaikenkarvaiset toimipaikkakoulutukset

NLY:n koulutusvaliokunta perehtyi toimipaikkakoulutusten vaihteleviin käytänteisiin.  Erikoislääkärikoulutuksen yksi osa-alue on toimipaikkakoulutus. Toimipaikkakoulutuksella tarkoitetaan työnantajan järjestämää säännöllistä koulutusta (esim. seminaareja,...
Millaista lepoa tarvitset?

Millaista lepoa tarvitset?

Tuoreimmassa Koulutuspaikkakyselyssä (2021) jopa 43 % nuorista lääkäreistä koki itsensä lopen uupuneeksi työssään useammin kuin kerran kuukaudessa. Viidesosa koki uupumusta jopa päivittäin. Tämä saa väistämättä pohtimaan, miksi nuoret lääkärit uupuvat. Johtuuko se...