Erikoisalat esittäytyvät: Kliininen neurofysiologia

Erikoisalat esittäytyvät: Kliininen neurofysiologia

Kun Urho Sompa pääsi kandina tutustumaan EEG-rekisteröintien saloihin, hän oli myyty. Nyt hän toivoo, että tietoisuus kliinisestä neurofysiologiasta lisääntyisi niin opiskelijoiden kuin valmiiden lääkäreidenkin keskuudessa.”Erityisesti muistan, kun ensi kertaa näin...