Torpan Pojan aloittaessa lääkärin sijaisuuksia aikoinaan, kesäkandeja kutsuttiin usein suviuunoiksi. Suvi on  kaunis kesää tarkoittavaa sanaa. Ja uuno …  En tiedä mikä oli termin tausta tarkalleen, mutta mielenkiintoinen yhdistelmä. 

Kandien kesäsijaisuudet ovat olleet kautta aikojen tärkeä epävirallinen osa lääkisten curriculumia. Nykyään neljännen vuoden jälkeen voi päästä sijaiseksi sairaalatöihin ja terveyskeskusten vuodeosastoille, viiden vuoden jälkeen myös terveyskeskusten vastaanottotyöhön. Kesätyöt lääkärin sijaisina motivoivat uskomattomalla tavalla opintoihin. Kesäsijaisuuden jälkeen medisiinareilla on mahtava tiedonjano, kun sisäistää sen , mihin kaikkeen tarvitsee vastauksia jatko-opinnoissa.

Ei vähiten tärkeä ole se, että kandisijaisten avulla vakinaisissa töissä olevat kollegat voivat pitää ansaittua kesälomaa. Joissain keskusteluissa esimerkiksi Torpan Pojan korviin on kantautunut ammattihenkilölain edessä olevan kokonaisuudistuksen yhteydessä, että medisiinarien lääkärin sijaisuudet kyseenalaistettaisiin. Vaikka meillä alkaisikin jatkossa riittää lääkäreitä yllin kyllin, mistä löytyy sellainen lääkärireservi, joka 9 kuukautta vuodesta pyörittää peukakoita odottaen pääsyä kesäsijaisiksi ja päästämään kollegansa lomalle? Ei ne työmarkkinat sillä tavalla toimi!

Tutorointi, konsultaatiomahdollisuudet ja takapäivystysjärjestelyt ovat lainsäädännönkin mukaan äärimmäisen tärkeitä hoitaa kuntoon. Niistä ei saa tinkiä. Takapäivystäjän pitää oikeasti voida tarvittaessa tulla paikan päälle nuorta kollegaa avustamaan. Hän ei saa olla puhelinnumero Helsingissä tai kollega kalastamassa Norjassa …. Kuten Torpan Poika on kuullut takavuosina!

Lääkäri 2013 –tutkimuksessa (Lääkäriliitto, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot, STM:n raportteja ja muistioita 2015 :  12) kävi uudestaan ilmi, että nuorten lääkärien erikoisalan valintaan vaikuttavista tekijöistä Top 3 olivat : Alan monipuolisuus, alan kollegojen hyvä esimerkki ja myönteiset kokemukset opiskeluaikana. Tämä osoittaa uudelleen, että kesäkandia kannattaa kohdella hyvin, häntä pitää ohjata ja opastaa. Sitä kautta voi rekrytoida jatkoon  kollegoja erikoistumaan ja hakemaan takaisin töihin kesätyöpaikkaan.

Kiitos suviuunot! Ja yrittäkää myös päästä lomailemaan.