Taavi Saviauk on lääkäri ja diplomi-insinööri, joka työskentelee esimerkiksi ohjelmistökehittäjien kanssa. Millaista on lääkärin työ startupissa? Mitä lääkäri voi oppia sovelluskehittämisen projektista? Mitä terveydenhuollon startupit voivat tarjota lääkärin työn tulevaisuudelle?

Uoma-potilaslogistiikkajärjestelmä syntyi tarpeesta ratkaista työssä havaittu ongelma: kiireettömien potilaiden siirto kuntarajojen yli hoidetaan tehottomalla soitteluketjulla, joka vie paljon aikaa verrattuna siirtyvään informaatioon. Mitä jos olisi olemassa järjestelmä, jonka avulla vapaat potilaspaikat naapurikunnissa näkisi vaivattomasti?

Tämä kaltaiset arkea hankaloittavat kommunikaatiovaikeudet ovat läsnä terveydenhuollossa työskentelevien arjessa, mutta eivät näy kovinkaan helposti ulospäin tai johdolle. Lisäksi tehottomia järjestelmiä kuitenkin totutaan käyttämään. Saviauk korostaa, että ideaa potilaslogistiikkajärjestelmästä oli helppoa lähteä kehittämään eteenpäin, kun tarpeen tämänkaltaiselle järjestelmälle oli nähnyt omassa työssään sen sijaan, että lähtisi liikkeelle aivan tyhjästä.

Pelkkä hyvä liikeidea ei kuitenkaan riitä, vaan sen hyvä toteutus on yhtä tärkeässä osassa. Myös Uomaa kehitettäessä haastateltiin laajasti terveydenhuollon ammattilaisia. Koska asiantuntemus ja käyttäjäkokemus ratkaisevat paljon kehitystyössä, auttaa kun puhuu loppukäyttäjän kanssa samaa kieltä. Kommunikaatiota parantava järjestelmä onkin saanut tervetulleen vastaanoton potilastietojärjestelmien parissa työskenteleviltä.

Saviauk näkee, että työ startupissa ei ole niin kaukana lääkärin perinteisemmästä työstä: niitä yhdistävät esimerkiksi ongelmanratkaisuote työhön sekä oman työn organisointi. Sovelluskehittäminen ja markkinointi terveydenhuollon alalla on opettanut paljon itse tuotteen lisäksi prosessista: millaista on kommunikaatio ja päätöksenteko julkisella sektorilla.

Kommunikaation kehittäminen on Saviaukin mukaan tällä hetkellä oivallinen kenttä terveydenhuollon startupeille. Tiedon muuri jokapäiväisessä työssä kuluttaa paitsi aikaa, myös teettää ylimääräistä työtä, joka vähentää lääkärin potilaan kanssa käyttämää aikaa. Nykyiset potilastietojärjestelmä kommunikoivat huonosti keskenään. Vaikka parannusta ongelmaan on hieman tapahtunut esimerkiksi Kanta-arkiston käyttöönotolla, ei ongelma ole vielä ratkaistu.

Uomasta järjestetään tänä syksynä pilotti Pirkanmaalla, jonka jälkeen tavoiteena on kehittää sovellusta saadun palautteen pohjalta ja laajentaa se maanlaajuiseen käyttöön. Entä mitä kuuluu terveydenhuollon startupien tulevaisuuteen?

Terveydenhuollon startupeilla menee hyvin. Sipilän hallitus on julistanut Suomeen kokeilukulttuurin ajan ja kannustaa uusien digiratkaisujen kokeiluun julkisessa terveydenhuollossa. Saviauk näkee tämän kehityksen ehdottoman hyvänä.  Lääkärit ja muut terveydenhuollon alalla työskentelevät ovat avainasemassa, kun kehitetään heidän työnsä arkea parantavia innovaatioita. Hyvästä liikeideasta kehittyy innovaatioita, kun taustalle saadaan oikeat ihmiset.

 

Jasmin Kopra

NLY:n yhdistyssihteeri

 Lue myös Veera Veromaan kirjoittama blogikirjoitus digitalisaatiosta ja startupeista Lääkäri uuden edessä !