Tänä keväänä opintonsa loppuun suoritti uusi kurssillinen lääketieteen lisensiaatteja Tampereen yliopistosta. Onnea vastavalmistuneille kollegoille! Aamulehden toimituksesta oli lähdetty seuraamaan valajuhlaa. Lehtikuvassa nuoret kollegat näyttävät ykköset yllään hyviltä. Katseissa siintää oppineen viisautta, mutta myös epävarmuuttakin, joka luonnollisesti kuuluu opinnoista työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen. Toimittajan kysymykseen sotesta yksi kurssin vastuuhenkilöistä vastaa ettei hänellä ole siitä mitään mielipidettä. Vastaus saa mietteliääksi.

Sotessa on ehkä vielä enemmän  kysymyksiä kuin vastauksia. Varmaa on kuitenkin, että kyseessä on terveydenhuollon isoin muutos vuosikymmeniin. Muutos on jo hyvin lähellä, sillä ensimmäiset sotekeskukset voivat aloittaa toimintansa jo reilun vuoden kuluttua. Käytännössä suurin osa maakunnista aloittanee toimintansa aikaisintaan 2019. Maakuntavaalit pidetään jokatapauksessa ensi keväänä. Muutos tulee työvuosien perusteella mitattuna koskettamaan eniten juuri nuoria lääkäreitä. Muutosta varmasti tarvitaan, vai kuka voi väittää että kaikki pelittäisi jo optimaalisesti? 

Valinnanvapaus avaa täysin uudessa mittakaavassa yksityisen sektorin palvelut kansalaisten käyttöön. Tämä on herättänyt paljon polemiikkia puolesta ja vastaan. Se päästäänkö plussan puolelle ratkeaa käytännön toteutuksessa. Ainakin tehokkuutta on uskoakseni mahdollista julkisenkin puolen oppia yksityiseltä. Onhan luonnollista, että voittoa tavoittelevissa osakeyhtiöissä prosessit on totuttu hiomaan mahdollisimman tuottaviksi. Tehokkuutta ja laatua terveydenhuollossa on tosin vaikeampi määritellä ja mitata kuin esimerkiksi teollisuudessa. Toisaalta kuka muu kuin kunnan terveyskeskuslääkäri hoitaisi niitä epämääräisesti huonokuntoisia ja monisairaita potilaita, jotka ainakin puhtaalla kapitaatiomallilla syöksevät minkä tahansa monikansallisenkin yhtiön vararikkoon alta aikayksikön. 

Liiallista vastakkainasettelua tulee jokatapauksessa välttää julkisen ja yksityisen välillä. Tosiasia on, että molempia tarvitaan, jotta suomalaisten terveyttä voitaisiin edistää ja hoitaa mahdollisimman hyvin. 

Koulutuskysymys on tärkeä. Soten myötä tulisi yliopistojen antaa myös yksityiselle sektorille laajemmat oikeudet osallistua lääkäreiden koulutukseen. Väitän, että myös firmat hyötyisivät tästä. Innokkaat opiskelijat tarjoavat tuoreita näkökulmia konkarinkin ajatteluun ja pakottavat mestarinkin pitämään tietonsa ja taitonsa ajantasalla. Jo nyt esimerkiksi työterveyteen onkin mahdollista yksityisellä erikoistua. 

Jatkossakin lääkärin on oman autonomiansa säilyttääkseen säilytettävä luottamus sekä potilaan, että yhteiskunnan suuntaan. Yhteiskunnan osalta tämä tarkoittaa taloudellisten näkökulmien huomioimista työnteossa. Potilaan kohdalla tämä tarkoittaa erityisesti kunnioittavaa suhtautumista ja ajantasaista, hyvää hoitoa. Hyvä hoito pohjautuu hyvään koulutukseen. Jatkuvalla koulutuksella onkin keskeinen rooli oman substanssiosaamisen ylläpidossa ja kehittämisessä. NLY on osaltaan mukana tarjoamassa erityisesti nuorille lääkäreille suunnattuja koulutuksia. Ikärajaa koulutuksiin osallistumiselle ei kuitenkaan ole.

Soten myötä moni asia muuttuu. Esimerkiksi terveyskeskuslääkärien virat pääosin poistunevat kun siirrytään maakunnan liikelaitosten alaisuuteen. Virkojen tilalle tulevat työsuhteet. Konkreettisena erona on, että siinä missä virkaan määrätään, niin työsuhteessa allekirjoitetaankin työsopimus työnantajan kanssa. Työsopimuksessa määritellään erilaiset päivystys, iltavastaanotto ym. velvoitteet. Virkavallan käyttöön tarvittaneen jatkossakin myös virkoja.

On mahdollista, että osa terveyskeskuksista tullaan sulkemaan asiakasmäärien romahtaessa ihmisten vaihtaessa yksityissektorille valinnanvapauden myötä. Terveysaseman vaihtoon asiakkaalla on mahdollisuus vuosittain. Lähtökohta on, että työt säilyvät , mutta työpaikan osoite tai työnantaja voi kyllä vaihtua. 

Palaan alun tunnelmiin valmistujaisjuhlista. Ilmassa väreilee odotusta. Nyt ei odoteta sotea, vaan viikonlopun juhlallisuuksia hienon urakan kunniallisesta loppuun saattamisesta. Välillä on hyvä juhlia ja levätä, kerätä voimia ja ladata akkuja tulevaa varten. Elää hetkessä huomisesta murehtimatta.

On ilmeistä, että soten saapuessa kaikki palaset eivät itsestään loksahda paikoilleen. Eripuolilla maata käynnissä olevien valinnanvapauskokeilujenkin tulokset ovat vielä saamatta. Todellisuudessa asiat hiotaan kuntoon vasta käytännössä. Tässä on kaikkien mahdollista osallistu ja vaikuttaa – tavoitteena entistäkin parempi terveydenhuolto. Olkaamme yhdessä se muutos, jonka haluamme sotessa nähdä!

 

Ilmari Larivuo

NLY:n Terveyspoliittisen valiokunnan jäsen

Tamperelainen terveyskeskuslääkäri ja yksityinen ammatinharjoittaja