Vaikka kesälomalla pari kertaa viikossa tarkistinkin sähköpostit otsikkotasolla oli lomalla hetki, kun unohdin edes koskaan olleeni töissä. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta unohtaa työelämää, sillä sairaalat ja terveyskeskukset pyörivät nuorten kollegoiden harteilla parhaat kesäkuukaudet. Monella erikoistuvalla ei edes ole kertyneitä lomia, erikoistuvan lomakertymä kun katkeaa terveyskeskuksesta sairaalaan tai sairaanhoitopiiristä toiseen siirryttäessä.

Lääkäriliiton vaaleissa ratkaistaan, mitä asioita liitossa pidetään esillä ja mihin epäkohtiin puututaan niin työehtoneuvotteluissa kuin keskusteluissa valtakunnan poliitikkojen kanssa. Ilmassa on suuria muutoksia ja haasteita. Tuli Sote tai ei, ensi kevään eduskuntavaaleissa (muista äänestää!) ja kesän hallitusneuvotteluissa sorvataan myös terveydenhuollon tulevaisuutta ja pohditaan ammattilaisten työtehtäviä tulevaisuuden terveydenhuollossa.

Koulutuksen arvostus on ollut laskusuuntainen. Media nostaa jatkuvasti esiin ”mielenkiintoisia” tieteelliset tulokset kyseenalaistavia oman elämänsä asiantuntijoita ja yhteiskunnassa tuntuu välillä vallitsevan jopa tutkittua tietoa kohtaan vihamielinen ilmapiiri. Tämä kaikki nakertaa pohjaa tieteellisiin vertaisarvioituihin tutkimuksiin pohjautuvalta lääketieteeltä ja vaikeuttaa lääkärin työtä.

Monella eri suunnalla lääkärin työtehtäviä yritetään siirtää muille ammattiryhmille – esimerkiksi valtion hallinnossa suunnitellaan hoitajareseptin laajentamista, mutta vastuu reseptihoitajien kirjoittamista lääkemääräyksistä säilyisi jatkossakin lääkärillä. Haluatko sinä kantaa vastuun muiden tekemisistä vai tulisiko vallan ja vastuun kulkea käsi kädessä? Lääkäri on akateemisesti koulutettu lääketieteen asiantuntija. Diagnoosin asettaminen ei ole pelkkää pikatestien tekemistä ja ennalta kirjoitettujen vuokaavioiden seuraamista vaan vaatii syvällistä ymmärrystä sairauksien patologiasta ja kykyä ymmärtää, että oireen taustalla voi olla myös vuokaavion ulkopuolinen sairaus. Ylempään korkeakoulututkintoon pohjautuva syvällinen osaaminen on lääkärin ammatin ydin, mikä on tärkeää tuoda esiin tulevaisuuden terveydenhuoltoa rakennettaessa.

Tulevissa palkkaratkaisuissa päätetään, keille palkankorotukset kohdistetaan ja mitä työelämän epäkohtia ratkaistaan. NLY pyrkii korjaamaan juuri sinun uraasi koskevia epäkohtia. Neuvottelupöydässä on mahdollista sopia lomien siirtyvän työntekijän mukana, vaikka työnantaja vaihtuukin. Erikoistuvien ja erikoislääkäreiden loputtomat peräkkäiset pätkätyöt tulee muuttaa pysyviksi virkamääräyksiksi ja raskaussyrjinnän on loputtava. Välillä kuulee käsittämättömiä tapauksia vanhempainvapaita pitävien lääkärien työsyrjinnästä. Tapauksia pohtiessa on vaikea uskoa, että eletään vuotta 2018.

Nyt on aika vaikuttaa ja äänestää Lääkäriliitolle uusi valtuuskunta – päättämään sinun työtäsi, uraasi ja elämääsi koskevista asioista. Kenen uskot parhaiten ajavan sinun asiaasi?

 

Pauli Vähämurto