Lukiovertailut herättävät aina suurta kiinnostusta. Niitä on aiheesta kritisoitu siitä, että parhaiten ylioppilasarvosanoissa menestyvät koulut saavat jo valmiiksi niin hyviä oppilaita, että heitä ei kovasti tarvitse edes opettaa. Paremman kuvan tilanteesta antavat varmasti listat, joissa verrataan lukioon tulevien oppilaiden lähtötasoa ylioppilastodistuksiin.

Ruotsissa on jo pitkään verrattu julkisesti erikoislääkärikoulutusta antavia yksiköitä. Läkartidningen julkaisee vuosittain näitä SPUR-arvioinnin tuloksia. Ne toimivat myös ohjaavana tekijänä, kun nuoret lääkärit valitsevat erikoistumispaikkojaan. Nuorta Lääkäriä vastaava Moderna Läkare puolestaan julkaisee AT-koulutusta (allmän tjänst, ”orientoiva vaihe”) antavien sairaaloiden listauksen ja otsikoi jutun näyttävästi: Sveriges bästa och värsta sjukhus!
Ruotsissa aletaan julkaista myös sairaalakohtaisia listoja lääkärien osallistumisesta täydennyskoulutukseen. Tämäkin tieto voi ohjata erikoislääkärien työpaikan valintaa. Huonosti vertailussa menestyvien on yleensä myös tarpeen katsoa peiliin ja pyrkiä kohentamaan suoritustaan.

Potilaan valinnanvapaus lisääntyy pian meillä kotimaassakin sekä EU:n piirissä. Jotta potilailla olisi todellisesti edellytyksiä valita hoitopaikkansa, pitää meilläkin avoimuuden nimissä alkaa olla vertailutietoa hoitopaikoista. Tähän asti sitä on ollut kovin niukasti tarjolla. Vertailuissa pitää toki ottaa huomioon ”patient mix” eli vaikeampia tapauksia hoitavien yksiköiden komplikaatioluvut ovat väistämättä korkeampia. Ehkä meillä ei ole syytä mennä kuitenkaan jenkkityyliseen yksittäisten kirurgien vertailulistoihin sanomalehdissä. Ideaalitapauksissa hoitopaikan valinta tehdään yhdessä omalääkärin kanssa.

Erikoistumispaikan valinnassa vähintään viiden vuoden välein tehtävän ulkopuolisen arvioinnin tulokset tulee saada tietoon, jotta erikoistuvat voisivat tehdä oikeita valintoja. Arviointivaatimus tulisikin liittää EVO-rahan saamisen edellytyksiin, nyt kun erikoistumisen hallintovastuu on siirtymässä opetusministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriöön.

Viidakkorumpu on tietysti myös ihan hyvä ranking-lista, ja erityisesti kesäkandien perehdytykseen ja kollegiaaliseen suhtautumiseen tulee panostaa, jos aikoo saada hyviä erikoistuvia jatkossa. Nuori Lääkäri on vuosien varrelle tehnyt myös hyvää työtä erilaisten vertailutietojen julkaisemisessa. Vaikkapa erikoislääkäritentin tulosten julkistamisen ajat erikoisaloittain. Kaikki eivät suinkaan tule säädetyssä kuuden viikon ajassa!