Hieman ennen tämän lehden ilmestymistä NLY:n valtuuskunta on tehnyt päätöksen, ilmestyykö ensi vuonna neljä vai viisi numeroa Nuorta Lääkäriä. Tärkein syy tämän keskustelun taustalla on lehden kohonneet kustannukset. Ensin pandemia sotki toimitusketjuja ja nosti paperin hintaa, minkä jälkeen energian hinnan nousu iski paperin lisäksi myös paino- ja postituskuluihin. Nuori Lääkäri ei ole näiden ongelmien kanssa yksin, vaan myös kaikki muut lehdet painivat samojen ongelmien kanssa. 

Päätös lehden numeroiden määrästä ei ole helppo, sillä lehdellä on oma vakiintunut asema lääkäriyhteisössä. Nuori Lääkäri on suurimmalla osalla lääketieteen opiskelijoista ensi kosketus NLY:n toimintaan. Lehti kolahtaa postiluukusta noin 16 000 lääkärille tai lääketieteen opiskelijalle, ja sitä luetaan usein vielä erikoislääkäriksi valmistumisen jälkeen. Lehden kokonaistilanne huomioiden päädyin suosittelemaan neljää numeroa vuodessa, jotta lehteä voidaan tehdä laadukkaasti jatkossakin. 

Painettu lehti on edelleen selkeästi suosituin tapa lukea lehteä 

Tänä vuonna tarjoutui mahdollisuus kerätä tietoa Nuoren Lääkärin lukijoista Lääkärilehden lukijatutkimuksen yhteydessä ja vastauksia saatiin yhteensä 214 kappaletta. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista oli opiskelijoita, mutta mahtui mukaan myös 16 % erikoislääkäreitä. Yhdistyksen tunnuslause – ikäisekseen nuori – näkyi myös vastaajissa, sillä 12 % vastaajista oli yli 45-vuotiaita. Kyselyn tuloksista näkyi, että painettu lehti on edelleen selkeästi suosituin tapa lukea lehteä. Yli 60 % vastaajista kertoi lukevansa mieluiten Nuori Lääkäri -lehteä ensisijaisesti painetusta lehdestä. Merkittävää eroa tämän osalta ei ollut ikäryhmien välillä eikä myöskään opiskelijoiden ja valmistuneiden lääkärien välillä. 

NLY:n nettisivut uudistetaan tänä vuonna, ja samalla kehitetään myös lehden verkkoversiota, jotta se palvelisi paremmin lukijoiden tarpeita. Vaikka verkkoversiota kehitetään aktiivisesti, on selvää, että painettu lehti pitää pintansa. 

Anssi Mykkänen
lääketieteen lisensiaatti, päätoimittaja
paatoimittaja@nly.fi