Torpan Pojalla oli ilo nähdä taas huikea LKS:n speksi ”Kätketty”, joka sijoittuu muinaiseen Doradon kaupunkiin. Kiitos nautinnollisesta illasta kaikille Speksin esiintyjille ja tekijöille. Käsittämätön määrä monipuolista osaamista nuorilla kollegoilla!  Järjestyksessään jo 30. Kandiseuran speksi, joka jatkaa Thoraxin vielä paljon pidempää perinnettä. Kaikitietävä Wikipediakin osaa kertoa :  ”Pisin katkeamaton speksiperinne Suomessa on Helsingin yliopiston ruotsinkielisten lääketieteen opiskelijoiden Thoraxilla, joka on esittänyt speksejä 1950-luvulta lähtien.”

Speksin vaikutuksista tekijöiden ammatilliseen kehitykseen on julkaistu pari vuotta sitten erinomainen tutkimus : Omstart, mitä jäi käteen? (Duodecim 2014;130(13):1339-46. Iivo Hetemäki, Harri Isokuortti, Matti Ahlström ja Eliisa Kekäläinen ). Kirjoittajien johtopäätös tuloksista on : Speksi tarjoaa lääketieteen opiskelijoille yhteisen elämänlaatua parantavan kulttuuriharrastuksen. Vastaajat kokivat speksin vaikuttaneen merkittävästi ammatilliseen kehittymiseensä, joten kirjoittajat ehdottavatkin entistä myönteisempää suhtautumista speksin tekemiseen myös tiedekuntien puolelta.

Speksihän on mitä mainiointa koulutusta ainakin johtamiseen, suunnitteluun, yhteistyöhön, esiintymiseen ja siis myös näyttelemiseen. Kaikki taitoja, joita lääkäri tarvitsee ammatissaan. Eikö speksiin osallistumisesta tulisi antaakin siis virallisesti opintopisteitä, ainakin vapaavalintaisiin opintoihin. Lääkärin peruskoulutukseenkin on syytä sisältyä johtamisopintoja (Ref. Torpan Poika 1/2017, Nuori Lääkäri). Speksin tuottaminen ja moni muu osa-alue on erinomainen osoitus johtamisosaamisesta!

Lääkäreissä on muutenkin aina ollut monipuolista taiteellista lahjakkuutta. Siitä osoituksena vaikkapa Helsingin lääkiksen järjestämät kaksi hienoa konserttia Lääkärimuusikot estradilla, joissa kollegat esittivät mahtavia musiikkiesityksiä ooppera-aarioista jazziin.

Kaikki meistä eivät itse osaa tehdä taidetta. Kaunokirjallisuuden lukeminen on myös tärkeä osaa lääkäriksi kasvamista. Tästä osoituksena Meilahden kampuskirjaston Terkon mainio Lux Humana kirjakokoelma sekä monipuolisesti lääkärin toimintaa kaunokirjallisuudessa valottava ”Jo löytyi tuhat ja yksi tautia” (Juhani Niemi, Amos Pasternack, Raimo Puustinen, Anne Sannikka ja Eeva Mattila, toim. , Duodecim 2003).

Omstart, vielä enemmän tunteella J