Ohjaus ja koulutus

Kaikista vastaajista 55 % sai tietää työsuhteen alussa ohjaajansa. Lähes puolet vastanneista erikoistuvista lääkäreistä ei siis tiennyt kuka heitä ohjaa työssään.

” Mukava työryhmä ja ylilääkäri, joka on helposti lähestyttävä, ymmärtävä ja hyvin koulutusmyönteinen. Saa suunnitella oman työnkuvansa ja tehdä töitä yksilöllisen jaksamisensa mukaan. Työryhmän työnohjauksen lisäksi saa yksilöllistä ja case-työnohjausta. Kollegoita voi konsultoida tarvittaessa."

Lähes 64 % vastaajista ei oltu varattu ohjaukselle säännöllistä aikaa. Ohjaus siis tapahtui usein lennosta ja epävirallisissa tilanteissa. Mahdollisuutta keskustella vanhempien kollegoiden kanssa esim. lounaalla arvostettiin. Parhaiksi arvioitujen koulutuspaikkojen vastauksissa nouseekin esille ohjauksen ja palautteen säännöllisen saamisen arvostaminen.

” erikoistumisvaiheen haasteellisuus on otettu huomioon siten, että meillä on työnohjausta ryhmämuotoisena noin 4-6 vkon välein.”

Kysymys siitä, oliko ohjaajalla todellisuudessa käytettävissä aikaa erikoistuvan ohjaukseen, jakoi vastaajia. Lähes puolet vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä väitteen kanssa, että ohjaajalla oli päivittäin käytettävissä aikaa heidän ohjaukseensa. Tämä kuvastaa terveydenhuollon arjen kiireellisyyttä.

"Olen itse pitänyt myös oikeuksistani kiinni ja ohjelmoinut itselleni viikottaisen konsultaatiotunnin, johon ylilääkäri suhtautui myönteisesti, vaikka se viekin työaikaani. Käymme yhdessä ohjaajan kanssa myös Käypä hoito -suosituksia läpi, minunkin toiveesta, jotta saisin mahdollisimman paljon YEK-koulutuksesta irti. Toivottavasti jokainen YEK-koulutettava voi yhtä paljon vaikuttaa omaan työnkuvaan ja oppimiseen myös."

Vain 13 % vastaajien työpaikoilla oli käytössä palautteenantojärjestelmä, mikä on harmillisen vähän. Jatkuva palautteen saaminen ja antaminen olisi tärkeää koko työyhteisölle ei vain erikoistuville.

Ilahduttavasti noin 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että työpaikoilla järjestetty koulutus oli laadukasta.

Yli 90 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa, että kollegoja on helppo konsultoida työpaikoilla. Hyvin kyselyssä menestyneiden koulutuspaikkojen vastauksissa korostui hyvä ja avoin suhde vanhempiin kollegoihin, heidän aikaansa selvästi arvostettiin.

"Työilmapiiri on kannustava, työn sisältöön saa vaikuttaa, ketä tahansa voi konsultoida, työtaakka on inhimillinen. Lämpimästi suosittelen."

"Olen itse pitänyt myös oikeuksistani kiinni ja ohjelmoinut itselleni viikottaisen konsultaatiotunnin, johon ylilääkäri suhtautui myönteisesti, vaikka se viekin työaikaani."

"Huippu työilmapiiri, jossa kaikki seniorit ovat hyvin koulutus - ja konsultaatiomyönteisiä. Työn kuormitus on juuri sopiva."