NuoriLääkäriPäivät 2019

 

25.-26.10.2019
Helsinki Marina Congress Center

 

Yhteistyössä

Pääyhteistyökumppanit 2019

Yksi talo, kaikki mahdollisuudet. Mehiläisestä löydät saman katon alta kuntapuolen, lääkärikeskusten, työterveyshuollon sekä sairaalan monipuoliset työpaikat sekä palvelut.

Tarjoamme vaihtoehtoja koko työelämän ajan opiskeluvaiheesta aina erikoislääkärin uralle sekä erittäin hyvät mahdollisuudet urakehitykseen ja kouluttautumiseen valtakunnallisesti koko Suomessa. Meillä olet mukana tekemässä terveydenhuollon tulevaisuutta.

Hyvä terveys on elintärkeää – niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa. Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

Tule joukkoomme Etelä-Savon sosiaali- terveyspalvelujen kuntayhtymään!

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa jäsenkunnilleen sosiaali- ja terveyspalvelut. Essotella työskentelee yli 3300 eri alojen ammattilaista Etelä-Savon alueen hyvinvoinnin eteen.

Meillä Essotessa on pitkä ja vahva historia erikoistuvien lääkäreiden kouluttamisessa lähes kaikissa erikoisaloissa. Tarjoamme erikoistuville lääkäreillemme monipuolisen ja toimivan oppimisympäristön. Erikoistuvat lääkärimme saavat sopivassa suhteessa vastuuta vahvalla seniorituella. Perusterveydenhuollon integroitumisen ansiosta työtehtävästä toiseen siirtyminen käy vielä aikaisempaakin joustavammin talon sisällä. Essoten keskussairaalassa Mikkelissä on rakenteilla tulevaisuuden hyvinvointikeskus.

Muut yhteistyökumppanit 2019

Meillä on edustettuna lähes kaikki sairaanhoidon erikoisalat ja lisäksi toimiva yhteispäivystys! Nuorille lääkäreille tehdyn tutkimuksen mukaan meillä on erinomainen työskentelyilmapiiri, hyvät ura- ja etenemismahdollisuudet ja joustavat mahdollisuudet toteuttaa lääkärin työtä! Tutkimuksen mukaan olemme Suomen sairaaloiden eliittiä nuorten lääkäreiden mielestä! Tule toteamaan tämä itse Joensuuhun!

VitalSignum Oy kehittää etäkäyttöön sopivia, helppokäyttöisiä mobiiliratkaisuja ja -palveluita terveydentilan tarkkailuun.
Beat2Phone on luotettava ja helppokäyttöinen EKG-mittari ja puhelinsovellus henkilöille, joilla on huolia sydänterveytensä kanssa. Beat2Phone-mittarilla pystyt itse tallentamaan oman EKG-sydänkäyräsi, kun sinulla on tuntemuksia tai oireita sydämessäsi. Tuloksena on sydänfilmi, joka auttaa sinua ymmärtämään oireiden syitä.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote on tuottanut maakunnalliset sote- palvelut Etelä-Karjalan 130 000 asukkaalle jo lähes 10 vuoden ajan. Kysy monipuolisia ja sujuvia työ- ja erikoistumismahdollisuuksia Etelä-Karjalan terveyskeskuksen eri toimipisteistä tai Etelä-Karjalan keskussairaalasta, josta löytyvät lähes kaikki erikoisalat sekä laajan päivystyksen sairaala. Meillä on koulutustakuu ja lomatkin säilyvät organisaation sisällä toimipaikkaa vaihtaessa.

Kouluttajalääkärimme toimivat erikoistuvien tukena, ja senioritukeen on panostettu etenkin perusterveydenhuollossa; siitä osoituksena Sammonlahden hyvinvointiaseman ja Armilan terveysaseman sijoittuminen 3. ja 4. sijalle Hyksin erityisvastuualueen nuorten lääkäreiden koulutusterveyskeskuskyselyssä 82 koulutusaseman joukossa. Meillä on hyvät puitteet oppia ja kehittyä tulevaisuuden ammattilaiseksi, Tule mukaan!

Lääkäriksi Espooseen!

Espoo on edelläkävijä potilastyössä ja työn organisoinnissa. Samarian ja Kalajärven terveysasemat ja Espoon sairaala on palkittu Vuoden Laatuinnovaatio -kilpailuissa. Kiinnostaako monipuolinen yleislääkärin toimenkuva? Vai haluatko keskittyä kouluterveydenhuoltoon, akuuttihoitoon, murtumien hoitoon, sisätauteihin, geriatriaan tai mielenterveys- ja päihdetyöhön? Tule mukaan tekemään haastavaa ja monipuolista työtä, jossa kehityt ammatillisesti! www.espoo.fi/lääkäriksi

Heart2Save Oy on vuonna 2015 perustettu kuopiolainen terveysteknologian yritys, jonka ydinosaaminen on rytmihäiriöiden tunnistaminen. Yrityksen kehittämän AiVoni-palvelun avulla voi seurata sydämen rytmiä ja mikä tärkeintä, tunnistaa sydäntä kuormittavia piileviä rytmihäiriöitä.

Rytmihäiriöanalyysi tehdään Heart2Saven palvelimella, kliinisesti validoiduilla ja lääkintälaitehyväksytyillä, CE class IIa (prosessissa, päätös syksyllä 2019) algoritmeilla. AiVoni –palvelun tuottaman, lääkintälaitestandardin, mukaisen EKG –raportin perusteella lääkäri pystyy diagnosoimaan mahdollisen rytmihäiriön ja tekemään hoitopäätökset potilaan parhaaksi. 

Tervetuloa standillemme tutustumaan AiVoni-palveluun!
Lisätietoja:
www.heart2save.com
asiakaspalvelu@heart2save.com

Stadin tarjontaa nuorelle lääkärille

Senioritukea • tutorlääkärit • työsuhdeasuntoja • perehdytystä • 22 terveysasemaa • Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus • päivystävät sairaalat • Helsingin sairaala • kuntoutusosastot • uudet geriatriset akuuttiosastot • äitiys- ja lastenneuvolat • psykiatrinen sairaala • päihdetyötä • erikoistumispaikkoja • geriatriaa • yek-jaksoja • kotisairaala • sisätautien poliklinikka • kotihoidon lääkärityötä • erinomaiset kouluttautumismahdollisuudet • mukavat työkaverit • työsuhde-etuja • koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärityötä • psykiatrian poliklinikat • vammaistyötä •

www.helsinkirekry.fi
www.hel.fi/toihinsoteen

Kiinnostaako sinua työ kansainvälisesti korkeatasoisessa organisaatiossa?
Haluatko työskennellä ihmisten parhaaksi ja yhteiskunnan hyväksi?
HUS on Suomen suurin sairaanhoitopiiri ja toiseksi suurin kunnallinen työnantaja. Henkilöstöstämme löytyy kymmenien eri alojen osaajia. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen lisäksi meillä työskentelee suuri joukko myös muiden ammattiryhmien työntekijöitä ja asiantuntijoita. Tervetuloa työkaveriksemme!
www.hus.fi/hyvatyo

Erikoistu maailman parhaaksi Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on Suomen merkittävin erikoislääkärien ja -hammaslääkärien kouluttaja, jolla on tukenaan Suomen suurimman yliopistosairaalan infrastruktuurit. Kaikki toiminta tapahtuu yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa. Lisäksi koulutuspaikoiksi hyväksytään ulkopuolisia terveydenhuollon yksiköitä, jotka täyttävät laatukriteerit.

Toimintamallimme takaa sen, että erikoislääkärin tuki on aina joustavasti saatavilla, eikä lääkäri jää yksin. Erikoistuvat lääkärit pääsevät meillä myös tekemään eivätkä vain näkemään. Erikoistuville lääkäreille tarjoamme yksilöllisen urasuunnittelun. Työtehtävästä toiseen siirtyminen käy joustavasti saman talon sisällä.

Kollega-palvelussa lääkärit voivat konsultoida kollegoitaan erilaisissa työtilanteissa ja käydä ammatillista keskustelua eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Kollega on käytettävissä iPhone- ja Android-mobiilisovellusten kautta sekä selaimella. Kollega on Suomen Lääkäriliiton jäsenpalvelu, johon on liittynyt jo yli 7000 lääkäriä. Marraskuussa palvelu avataan myös hammaslääkäreille, jonka jälkeen konsultaatioita voidaan tehdä myös ammattikuntien välillä.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveysalan suurimmista työnantajista. Careasta, Kotkan ja Kouvolan kaupungeista, sinun on mahdollisuus valita sinun uraasi ja urasuunnitelmaasi parhaiten sopiva työskentelyn vaihtoehto. Työmahdollisuuksia on lääkäreille avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työyksiköissä. Kymenlaakso on hyvä paikka asua. Kaupunkiympäristön ja kulttuuritarjonnan lisäksi Kymenlaakso tarjoaa luonnonrauhaa puistoissa, metsissä ja erämailla sekä joen ja meren rannoilla. Kymenlaaksossa ehtii elämään enemmän.

Kuopion yliopistollinen sairaala on lähes 700 lääkärin työpaikka, jossa koulutetaan myös alan tulevat huiput. Yliopistollisen sairaalan raikas ja kehitysmyönteinen ilmapiiri, koulutusmahdollisuudet ja osaava henkilöstö tekevät KYSistä vetovoimaisen työpaikan. Sairaalan uudisrakentaminen ja vanhan sairaalan remontointi ovat mahdollistaneet modernit tilat, laitteet sekä uudenaikaisimmat toimintatavat ja -mallit. KYS on huippuosaajien yhteisö, jossa Sinun osaamistasi arvostetaan. Lääkäreiden palkkasuositus on suomalaisten yliopistosairaaloiden kärkeä.

Laakkosen perheyrityksen juuret ovat vahvasti kotoisin Pohjois-Karjalasta ja alkunsa se on saanut puutavarakaupasta. Nykyisin Laakkonen-konsernin toiminnot koostuvat menestyksekkäästi mm. autojen vähittäismyynnistä, lehti- ja painotuotteista, kiinteistöistä sekä Kytäjä Golfista ja Kytäjän asuinalueesta.

Laakkosella on ilo olla mukana NuoriLääkäri 2019 -päivässä edustamallaan Škoda-automerkillä. Suomen suurimpana Škoda-jälleenmyyjänä Laakkosella on täyden palvelun Škoda-liikkeitä kaikkiaan yhdeksällä eri paikkakunnalla. Tapahtumassa mukana olosta vastaa Helsingin Herttoniemessä sijaitseva Laakkonen Helsinki | Skoda -liike. Lisätietoja antaa myyntipäällikkö Jukka Kivistö, p. 050 409 0531 tai jukka.kivisto@laakkonen.fi

Lääketietokeskus – Tiedettä teoiksi

Lääketietokeskus on toiminut terveydenhuollon ammattilaisten luotettavana tietolähteenä jo yli 40 vuoden ajan. Olemme aktiivinen toimija terveydenhuollon kansainvälisessä ja nopeasti digitalisoituvassa ekosysteemissä. Palvelumme ovat ainutlaatuinen yhdistelmä farmaseuttista osaamista ja modernia teknologiaa. Kehitymme jatkuvasti ja olemme asiakkaillemme kasvua, menestystä ja tehokkuutta luova asiantuntijakumppani.

www.laaketietokeskus.fi
www.pharmacafennica.fi
www.laakeinfo.fi
www.rokotustieto.fi

Lääkäriliitto tukee nuorta lääkäriä

Lääkäriliiton jäsenenä olet oikeutettu käyttämään liiton monipuolisia jäsenpalveluita, mm. hyödyntämään lakimiestemme ja luottamusmiestemme tukea. Fimnet-verkkotunnuksilla pääset käyttämään Lääkäriliiton verkkopalveluita. Lääkärilehti on paitsi arvokas jäsenetu, myös lääkärikuntaa yhdistävä tekijä ja tärkeä tiedotuskanava lääkäreitä koskevista ajankohtaisista asioista.

Lue lisää:
https://www.laakariliitto.fi/palvelut/jasenyys/
https://www.laakariliitto.fi/palvelut/jasentuotteet/

Koska kaikesta ei voi vaieta.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä työskentelee 7000 ammattilaista ja olemme alueen suurin työnantaja. Olemme mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa. Yhdessä työskentelemme asiakkaidemme ja potilaidemme hyvinvoinnin eteen. Teemme parhaamme vuoden ympäri, joka päivä, joka ikinen sekunti. Parhaamme teemme myös työntekijöidemme hyvinvoinnin eteen – vuorovaikutus, yksilöiden ja toimintojen kehittäminen, oikeasti monipuolinen harrastus- ja virkistystoiminta ja paljon muuta ovat tärkeä osa toimintaamme.

Lisätietoja:
www.phhyky.fi/rekry
www.akuutti24.fi

Secto Automotive on suurin kotimainen leasingyritys. Haastamme perinteiset ajoneuvon omistamisen mallit ja luomme uusia ratkaisuja asiakkaidemme tarpeiden pohjalta. Innovatiivinen lähestymistapa liikkumiseen on toiminut: vuonna 2007 perustettu Secto on yksi suomalaisista superkasvajista. Suomen ensimmäiset sähköautot leasasimme jo vuonna 2010. Tarjoamme markkinoiden laajimman palveluvalikoiman niin yritys- kuin yksityisasiakkaillemmekin. Valikoimaamme kuuluvat kaikki automerkit- ja mallit. Autamme valitsemaan juuri sinun käyttöösi sopivan, kokonaiskustannustehokkaimman liikkumisen ratkaisun. https://secto.fi/

Vaasan keskussairaala tarjoaa laadukasta erikoissairaanhoitoa kahdella kielellä. Lääketieteellinen toimintamme on korkeatasoista, ja sitä leimaa laaja-alainen laatu- ja potilasturvallisuustyö. Tarjoamme 2 200 työntekijällemme hyvän työpaikan, jossa panostetaan osaamisen kehittämiseen ja työviihtyvyyteen. Tervetuloa meille!

Tule lääkäriksi Vantaalle!

Jos arvostat erinomaisia koulutusmahdollisuuksia, avointa työilmapiiriä ja uusien työtapojen rohkeaa kokeilua – tervetuloa meille töihin! Meillä on tarjolla avoimia virkoja ja mahdollisuus tehdä eripituisia sijaisuuksia. Myös osa-aikaisuus on mahdollinen. Työtä voidaan sovitella tarvittaessa oman kiinnostuksesi mukaan. Panostamme lääkäreiden koulutukseen ja hyvään perehdyttämiseen. Työtä on tarjolla terveysasemilla, sairaalapalveluissa, ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, päihdepalveluissa ja psykososiaalisissa palveluissa.

Lue lisää:
http://www.vantaa.fi/lääkäriksi

Tampereen yliopistollinen sairaala Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala. Teemme työtä elämän tähden viidessä toimipisteessä: Tays Keskussairaalassa ja Tays Hatanpäällä Tampereella, Tays Pitkäniemessä Nokialla sekä Tays Sastamalassa ja Tays Valkeakoskella. Jäsenkunnissamme asuu noin 530 000 asukasta, ja erityisvastuualueemme kattaa lähes miljoona suomalaista.

Meille tärkeitä asioita ovat tutkimus ja koulutus, arvostava palvelu ja turvallinen hoito. Haluamme olla erinomainen osaavien ihmisten yhteisö. Tuoreimmassa Nuorten Lääkärien Yhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä Taysin kuvantamiskeskus sai täydet viisi tähteä ja sijoittui erikoissairaanhoidon koulutuspaikoista parhaiten.

Mottomme: Ei samantekevää vaan käänteentekevää työtä.

Lääkäriksi Lappiin!

Lapin sairaanhoitopiiri ja Rovaniemen kaupunki tarjoavat työmahdollisuuksia niin avoterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon puolella. Työnantajina tarjoamme innovatiivisen, koulutusmyönteisen, ammattitaitoisen sekä kollegiaalisen työyhteisön. Erikoistumismahdollisuuksia on useita; perusterveydenhuollossa voit erikoistua yleislääketieteeseen ja geriatriaan, erikoissairaanhoidon puolella noin 25 erikoisalaan, esim. kardiologiaan, gastrokirurgiaan ja aikuispsykiatriaan.
Turisteja vierailee alueellamme vuosittain yli 1,5 miljoonaa, joten kansainvälinen tunnelma yhdistettynä vilkkaan opiskelijakaupungin elämään luo ainutlaatuisen toimintaympäristön. Lapin luonto, harrastusmahdollisuudet, edulliset asumiskustannukset sekä rento ilmapiiri niin töissä kuin vapaa-ajalla takaavat viihtymisen täällä! Tervetuloa joukkoomme!

Lisätietoja:
http://www.lshp.fi/fi-FI
https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Terveys

Suomalainen sijoitusalan yhtiö

United Bankers on sijoitustuotteita ja -palveluita tarjoava yritys. Vuonna 1986 perustettu kotimainen sijoitusalan konserni aloitti liiketoimintansa arvopaperinvälityksestä. Tänä päivänä konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat lisäksi varainhoito, pääomamarkkinapalvelut sekä rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut muun muassa reaaliomaisuussijoittamisen ratkaisuihin.

Pankkiryhmistä riippumaton United Bankers on keskisuuri kotimainen sijoitusalan yritys. Yhtiön keskeinen voimavara on kokeneiden ja ammattitaitoisten ihmisten vahva tiimityö. Yhtiö tähtää kannattavaan kasvuun kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Tavoitteena on tulla merkittäväksi ja tunnetuksi toimijaksi Suomen lisäksi myös muissa Pohjoismaissa.