Yhteistyössä

Pääyhteistyökumppanit 2017

 

Yksi talo, kaikki mahdollisuudet. Mehiläisestä löydät saman katon alta kuntapuolen, lääkärikeskusten, työterveyshuollon sekä sairaalan monipuoliset työpaikat sekä palvelut.

Tarjoamme vaihtoehtoja koko työelämän ajan opiskeluvaiheesta aina erikoislääkärin uralle sekä erittäin hyvät mahdollisuudet urakehitykseen ja kouluttautumiseen valtakunnallisesti koko Suomessa. Meillä olet mukana tekemässä terveydenhuollon tulevaisuutta.

 


Hyvä terveys on elintärkeää – niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Pfizerin tehtävänä on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaikkialla maailmassa.  Yhtenä maailman suurimmista lääkeyrityksistä Pfizerilla on ollut merkittävä rooli lääketieteen kehittämisessä. Työtä on kuitenkin vielä tehtävänä. Pfizer on mukana luomassa uusia, edistyksellisiä lääkehoitoja ja toimintatapoja muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on mahdollistaa paras lääkehoito sitä tarvitseville. Maailmassa on arvioitu olevan noin 30 000 eri sairautta. Niistä vain noin kolmasosaan on saatavilla tehokasta hoitoa. Kehitys on vasta alkanut. www.pfizer.fi

 

Tule joukkoomme Etelä-Savon sosiaali- terveyspalvelujen kuntayhtymään!

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa jäsenkunnilleen sosiaali- ja terveyspalvelut.  Essotella työskentelee yli 3300 eri alojen ammattilaista Etelä-Savon alueen hyvinvoinnin eteen.

Meillä Essotessa on pitkä ja vahva historia erikoistuvien lääkäreiden kouluttamisessa lähes kaikissa erikoisaloissa. Tarjoamme erikoistuville lääkäreillemme monipuolisen ja toimivan oppimisympäristön. Erikoistuvat lääkärimme saavat sopivassa suhteessa vastuuta vahvalla seniorituella. Perusterveydenhuollon integroitumisen ansiosta työtehtävästä toiseen siirtyminen käy vielä aikaisempaakin joustavammin talon sisällä. Essoten keskussairaalassa Mikkelissä on rakenteilla tulevaisuuden hyvinvointikeskus.

 

Vuoden vaihteessa 2017 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä (Phsotey), Lahden kaupungin sote ja Peruspalvelukeskus Oiva yhdistivät voimansa ja uusi organisaatio tunnetaan nimellä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä (PHHYKY).

Meitä phhykyläisiä on 7200 eri alan ammattilaista. Yhdessä työskentelemme asiakkaidemme ja potilaidemme hyvinvoinnin eteen. Teemme parhaamme vuoden ympäri, joka päivä, joka ikinen sekunti.

Parhaamme teemme myös työntekijöidemme hyvinvoinnin eteen – vuorovaikutus, yksilöiden ja toimintojen kehittäminen, oikeasti monipuolinen harrastus- ja virkistystoiminta ja paljon muuta.

Lisätietoja
www.phsotey.fi
www.akuutti24.fi
www.erikoislääkäriksi.fi

 

Muut yhteistyökumppanit 2017

Abomics on genomitiedon asiantuntijayritys, joka edistää  lääketieteellisen tutkimustiedon soveltamista potilashoitoon  ICT-ratkaisujen avulla. Yritys on perustettu keväällä 2013. Abomicsin  vahvuus on vankka lääketieteellisen tietotekniikan osaaminen sekä  toimiva yhteistyö laboratorio- ja potilastietojärjestelmien  toimittajien kanssa. Kaikki Abomicsin tuotteet on suunniteltu yhdessä  terveydenhuollon johtavien asiantuntijoiden kanssa vastaamaan tämän  päivän terveysalan tarpeisiin. 

 


Eksote tuottaa edelläkävijänä ja uudella tavalla integroituina sote-palvelut Etelä-Karjalan 133 000 asukkaalle. Meillä on hyvät puitteet oppia ja kehittyä tulevaisuuden ammattilaiseksi sekä osallistua aktiiviseen kehittämiseen. Kannattaa kysyä monipuolisia ja sujuvia työ- ja erikoistumismahdollisuuksia perusterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa. Meillä on koulutustakuu ja lomatkin säilyvät. Tukena toimivat kouluttajalääkärimme, mukaan lukien Vuoden 2013 lääkärikouluttaja sekä Vuoden 2014 yleislääkäri. Tule mukaan sinäkin!

 

Kymenlaakson sosiaali- ja terveysalan suurimmista työnantajista. Careasta, Kotkan ja Kouvolan kaupungeista, sinun on mahdollisuus valita sinun uraasi ja urasuunnitelmaasi parhaiten sopiva työskentelyn vaihtoehto. Työmahdollisuuksia on lääkäreille avoterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon työyksiköissä. Kymenlaakso on hyvä paikka asua. Kaupunkiympäristön ja kulttuuritarjonnan lisäksi Kymenlaakso tarjoaa luonnonrauhaa puistoissa, metsissä ja erämailla sekä joen ja meren rannoilla. Kymenlaaksossa ehtii elämään enemmän.
 
 
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on vuonna 1881 perustettu tieteellinen yhdistys, joka kehittää lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja apurahojen avulla. Seuraan kuuluu yli 20 000 lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa sekä 100 jäsenyhdistystä.
Kustannus Oy Duodecim julkaisee lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille suunnattuja oppi- ja käsikirjoja sekä tietokantoja päivittäisen työnteon tueksi. Tarjoamme myös luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa terveydestä ja sairauksista suurelle yleisölle.

 

Lääkäriksi Espooseen!

Espoo on edelläkävijä potilastyössä ja työn organisoinnissa. Samarian ja Kalajärven terveysasemat ja Espoon sairaala on palkittu Vuoden Laatuinnovaatio -kilpailuissa. Kiinnostaako monipuolinen yleislääkärin toimenkuva? Vai haluatko keskittyä kouluterveydenhuoltoon, akuuttihoitoon, murtumien hoitoon, sisätauteihin, geriatriaan tai mielenterveys- ja päihdetyöhön? Tule mukaan tekemään haastavaa ja monipuolista työtä, jossa kehityt ammatillisesti! www.espoo.fi/lääkäriksi

 
Stadin tarjontaa nuorelle lääkärille:
• senioritukea • tutorlääkärit • työsuhdeasuntoja • perehdytystä • 25 terveysasemaa • päivystävät sairaalat • kaupunginsairaala • kuntoutusosastot • uudet geriatriset akuuttiosastot • äitiys- ja lastenneuvolat • psykiatrinen sairaala • päihdetyötä • erikoistumispaikkoja • geriatriaa • yek-jaksoja • kotisairaala • sisätautien poliklinikka • kesäkandiksi • kotihoidon lääkäriksi  • erinomaiset kouluttautumismahdollisuudet • mukavat työkaverit • työsuhde-etuja • erikoistumispaikkoja • neurologiaa • koululääkäreitä • psykiatrian poliklinikat • pientraumapoliklinikat • vammaistyötä • senioritukea • tutorlääkärit • 
 
 
 
Hyvinkään sairaanhoitoalue on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (HUS). Hyvinkään sairaanhoitoalueen toimintaa on kahdessa sairaalassa; Hyvinkään sairaalassa ja Kellokosken sairaalassa. Hyvinkään sairaala on keskussairaalatasoinen ja Uudenmaan suurin yliopistoklinikan ulkopuolinen HUS-sairaala. Koulutusoikeuksia meillä on 23 lääketieteen erikoisalalla, esimerkiksi akutologia ja korva- nenä- ja kurkkutaudit.
 
 
Toimintamallimme takaa sen, että erikoislääkärin tuki on aina joustavasti saatavilla, eikä lääkäri jää yksin. Erikoistuvat lääkärit pääsevät meillä myös tekemään eivätkä vain näkemään. Erikoistuville lääkäreille tarjoamme yksilöllisen urasuunnittelun. Työtehtävästä toiseen siirtyminen käy joustavasti saman talon sisällä.
 
 

Kuopion yliopistollinen sairaala on lähes 700 lääkärin työpaikka, jossa koulutetaan myös alan tulevat huiput. Yliopistollisen sairaalan raikas ja kehitysmyönteinen ilmapiiri, koulutusmahdollisuudet ja osaava henkilöstö tekevät KYSistä vetovoimaisen työpaikan. Sairaalan uudisrakentaminen ja vanhan sairaalan remontointi ovat mahdollistaneet modernit tilat, laitteet sekä uudenaikaisimmat toimintatavat ja -mallit. KYS on huippuosaajien yhteisö, jossa Sinun osaamistasi arvostetaan. Lääkäreiden palkkasuositus on suomalaisten yliopistosairaaloiden kärkeä.
 

Lääketietokeskus tuottaa luotettavia lääkeinformaatiopalveluita. Yritys tunnetaan Pharmaca Fennica -brändistä ja Pharmarket-markkinatilastopalvelusta. Tarjoamme asiakaslähtöisiä tietopalveluita ja oppimiskokemuksia terveydenhuollon ja lääkealan ammattilaisten päätöksenteon tueksi. Tuotamme myös luotettavaa ja helposti ymmärrettävää tietoa lääkkeistä ja lääkehoidosta kansalaisille verkossa, mobiilissa ja kirjoina.
www.laaketietokeskus.fi

 
 
Meillä on edustettuna lähes kaikki sairaanhoidon erikoisalat ja lisäksi toimiva yhteispäivystys! Nuorille lääkäreille tehdyn tutkimuksen mukaan meillä on erinomainen työskentelyilmapiiri, hyvät ura- ja etenemismahdollisuudet ja joustavat mahdollisuudet toteuttaa lääkärin työtä! Tutkimuksen mukaan olemme Suomen sairaaloiden eliittiä nuorten lääkäreiden mielestä! Tule toteamaan tämä itse Joensuuhun!
 
 

Vaasan sairaanhoitopiirin omistaa 13 pohjalaiskuntaa, ja sairaanhoitopiiri ulottuu aina Kristiinankaupungista Luotoon. Sairaalamme tavoitteena on, että potilaiden kokema hoidon laatu on Suomen parasta. Laadun takaamiseksi seuraamme ja arvioimme toimintaamme jatkuvasti. Sairaalassamme työskentelee potilaiden hoidon ja hoitoa tukevien palveluiden parissa lähes 2 500 eri alojen asiantuntijaa. Vaasassa on 24/7 toimiva yhteispäivystys ja 40 erikoisalaa. Henkilökunnan koulutus on monipuolista ja työntekijöitä kannustetaan jatkuvasti kehittymään ja kouluttautumaan.

 

LÄÄKÄRIKSI VANTAALLE!

Vantaan kaupungilla on lääkäreille työtä tarjolla terveysasemilla, sairaalapalveluissa, ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, päihdepalveluissa ja psykososiaalisissa palveluissa. Meillä on tarjolla avoimia virkoja sekä mahdollisuus tehdä eripituisia sijaisuuksia. Myös osa-aikaisuus on mahdollinen. Työtä voidaan sovitella tarvittaessa hakijan oman kiinnostuksen mukaan. Panostamme lääkäreiden koulutukseen ja hyvään perehdyttämiseen. Lue lisää: www.vantaa.fi/lääkäriksi