Erikoistumispisteet

Vuoden 2018 tapahtumalle haetaan erikoistumispisteitä.

 

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on myöntänyt NuoriLääkäripäivien 2017 luennoista ja sessioista erikoistumiskoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavat pisteet.

Alat (tuntimäärä):             

Anestesiologia ja tehohoito (8), Endokrinologia  (6), Foniatria  (6), Fysiatria  (6), Gastroenterologia (3), Gastroenterologinen kirurgia (4), Geriatria  (8), Ihotaudit ja allergologia (8), Infektiosairaudet  (6), Kardiologia (6), Keuhkosairaudet ja allergologia (8), Kliininen farmakologia ja lääkehoito  (8), Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (6), Kliininen hematologia  (8), Kliininen kemia  (4), Kliininen mikrobiologia  (8), Kliininen neurofysiologia  (2), Korva,- nenä- ja kurkkutaudit  (6), Käsikirurgia  (8), Lastenkirurgia  (4), Lastenneurologia  (8), Lastenpsykiatria  (4), Lastentaudit (8), Liikuntalääketiede (8), Naistentaudit ja synnytykset (8), Nefrologia  (6), Neurokirurgia (8), Neurologia  (8), Nuorisopsykiatria (6), Oikeuslääketiede  (6), Oikeuspsykiatria  (6), Ortopedia ja traumatologia (8), Patologia (8), Perinnöllisyyslääketiede  (4), Plastiikkakirurgia  (8), Psykiatria (8), Radiologia  (8), Reumatologia  (8), Silmätaudit  (6), Sisätaudit /eriytyvä koulutus (4), Suu- ja leukakirurgia (8), Sydän- ja rintaelinkirurgia  (4), Syöpätaudit  (6), Terveydenhuolto  (8), Työterveyshuolto (8), Urologia  (8), Verisuonikirurgia  (8), Yleiskirurgia  (6), Yleislääketiede (8), Kirurgia / runkokoulutus (8), Sisätaudit /runkokoulutus (8), Hallinnollinen koulutus kaikille aloille (8), Akuuttilääketiede (6)