Erikoistumispisteet

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on myöntänyt NuoriLääkäripäivien 2018 luennoista ja sessioista erikoistumiskoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi seuraavat pisteet.

Alat (tuntimäärä):             

Anestesiologia ja tehohoito (8), Endokrinologia  (8), Foniatria  (4), Fysiatria  (8), Gastroenterologia (3), Gastroenterologinen kirurgia (5), Geriatria  (8), Ihotaudit ja allergologia (4), Infektiosairaudet  (8), Kardiologia (4), Keuhkosairaudet ja allergologia (6), Kliininen farmakologia ja lääkehoito  (4), Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede (4), Kliininen mikrobiologia  (4), Korva,- nenä- ja kurkkutaudit  (4), Käsikirurgia  (8), Lastenkirurgia  (6), Lastenneurologia  (4), Lastenpsykiatria  (6), Lastentaudit (8), Liikuntalääketiede (8), Naistentaudit ja synnytykset (8), Nefrologia  (4), Neurokirurgia (8), Neurologia  (8), Nuorisopsykiatria (6), Oikeuslääketiede  (4), Oikeuspsykiatria  (4), Ortopedia ja traumatologia (4), Plastiikkakirurgia  (8), Psykiatria (6), Radiologia  (8), Reumatologia  (8), Suu- ja leukakirurgia (8), Sydän- ja rintaelinkirurgia  (6), Syöpätaudit  (6), Terveydenhuolto  (8), Työterveyshuolto (8), Urologia  (6), Verisuonikirurgia  (6), Yleiskirurgia  (8), Yleislääketiede (8), Sisätaudit /runkokoulutus (6), Hallinnollinen koulutus kaikille aloille (8), Akuuttilääketiede (8)