NLY on 13 000 jäsenen yhdistys. Hallituksessa, valiokunnissa ja paikallisosastoissa on toimiston laskujen mukana toista sataa nuorta lääkäriä. NLY-taustaisia vaikuttajia toimii Lääkäriliitossa, Duodecimissa ja yliopistojen hallinnossa sitäkin enemmän. Lisäksi koulutus- ja vapaa-ajantapahtumiin osallistuu satoja yhdistyksen jäseniä. Ei mikään pikkupulju!

NLY on nuoren lääkärin ääni…

…lääkärikunnassa ja maailmalla. Erityisesti NLY:lle tärkeät teemat, kuten koulutus ja hyvä työelämä, näkyivät yhdistyksen omissa valtuuskunnan vaaleissa toukokuussa ja syksyllä Lääkäriliiton vaaleissa, johon NLY osallistui omalla listallaan.

Yhdistyksen uusi valtuuskunta järjestäytyi toukokuussa ja puheenjohtajaksi valittiin LT Toni Seppälän kevääseen 2018 asti. Täältä voit lukea ensimmäistä kertaa mukana olleen valtuuskunnan ja hallituksen jäsenen mietteitä.

Lääkäriliiton valtuuskunnan voimasuhteiden muutoksen myötä NLY sai neuvoteltua Marjo Parkkila-Harjun liiton hallituksen puheenjohtajaksi.

NLY vaikuttaa myös erikoistumisuudistukseen tapahtumien ytimessä, sosiaali- ja terveysministeriön koordinaatiojaostossa. Lisäksi lausuimme hallituksen esityksestä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamiseksi. NLY piti kohtuullisena, että ulkomaisten lääkäreiden kielitaitovaatimus koskee vain toista kotimaista kieltä ja kielitaidon kriteerit suhteutetaan työnkuvaan. Kannatimme työnantajan velvollisuutta seurata ammattihenkilöiden ammatillista kehittymistä ja suosittelimme taitoni.fi-sivustoa välineeksi. Lisäksi kannatimme muissa EU ta Eta-maissa kuin Suomessa ennen vuotta 2012 tutkinnon aloittaneiden laillistamisen helpottamista.

Haluamme kuulla myös teidän äänenne. Jäsenet voivat jättää hallitukselle aloitteita, kiitosta tai purnauksia Lääkärialoitteen kautta. Yksi esille nousseista teemoista oli erikoistuvien oikeus osa-aikaiseen työskentelyyn lasten ollessa pieniä.


Hallitus 2015 

Osaava lääkäri

Koulutusedunvalvonta on tärkeä NLY:lle. Lisäksi järjestämme myös omia koulutuksia. NuoriLääkäriPäivät täyttivät 25-vuotta. Katso kuvia gaalaillasta Facebookissa. NLP:n avajaisissa yhdistyksen puheenjohtaja luovutti ministeri Rehulalla nuorten lääkäreiden 100 ideaa terveydenhuollon parantamiseksi. Ideat oli kerätty jäsenistöltä.

Paikallisosastoissa järjestettiin myös omia pienryhmäkoulutuksia.

NLY:tä voi seurata Facebookissa ja Twitterissä, ja voit tarkistaa uutiskirjeen tilauksesi jäsenalueelta. Nuori Lääkäri -lehti lähetään kaikille jäsenille. Artikkeleita voit lukea myös verkossa.

 

Toimintakertomus kokonaisuudessaan löytyy täältä.