Hieman yli vuosi sitten huomasin sähköpostissa ja Facebookissa hakukuulutuksen NLY:n valiokuntiin. NLY oli yhdistyksenä toki jo hyvinkin tuttu, mutta sen valiokunnat eivät niinkään. Opiskeluaikana en ollut siihen asti ollut erityisen edunvalvonnallisesti orientoitunut muutoin kuin aktiivisen sivustaseuraajan roolissa, vaikka toki muutoin järjestötyö onkin tullut tutuksi. Myöskään opiskelijaedunvalvonta ei missään vaiheessa oikein ollut saanut minussa sitä kiinnostusta syntymään, minkä se ehdottomasti olisi ansainnut. Kuitenkin koin jo silloin valmistumisen häämöttäväksi ja omat kiinnostuksen kohteeni pitkälti jo työelämän puolelta löytyviksi. Etenkin lääkärin työolot koen keskeiseksi mielenkiinnon kohteekseni, ja aiheeksi jota haluan olla kehittämässä. Hain, ja pääsin siis NLY:n edunvalvontavaliokuntaan.

Edunvalvontavaliokunta on siis yksi NLY:n kolmesta valiokunnasta, ja sen tehtävänä on käsitellä ajankohtaisia edunvalvonnallisia aiheita ja tarvittaessa tehdä valmistelutyötä NLY:n hallituksen suuntaan. Käytännössä kokoukset ovat melko vapaamuotoisia, ja valiokunta tarjoaa matalan kynnyksen paikan keskustella ajankohtaisista ja tulevista palkka-, koulutus- ja työolosuhteisiin liittyvistä edunvalvonnallisista kysymyksistä. Omien pohjatietojen riittävyydestä ei tarvitse olla huolissaan, sillä esille nousevat asiat kyllä motivoivat ottamaan selvää ja oma ymmärrys karttuu varmasti edunvalvonnallisesti kokeneempien kollegojen kanssa keskustellessa.

Erikoislääkärikoulutuksen uudistus on luonnollisesti ollut keskeinen edunvalvonnallinen puheenaihe tänä vuonna, sekä virallisissa yhteyksissä että myös lääkärien ja kandidaattien kahvipöytäkeskustelujen kestoaiheena. Koulutus tulee varmuudella uudistumaan lähiaikoina, sekä koulutusvalinnan että koulutuksen sisällön ja rakenteen osalta. Tämä yhdistettynä jo tehtyyn, vuoteen 2030 ulottuvaan, koulutusmäärien tarpeen arvioon vaikuttaa varmasti jokaisen tulevan erikoistujan suunnitelmiin. Näiden käytännönläheisten seikkojen lisäksi koulutuksen rahoitus muuttuu. Erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaoston toimikausi päättyy 19.12.2016, ja tämän jälkeen meillä tulee luultavasti olemaan lisätietoa tulevaisuudessa esiin tulevista muutoksista. Muutoksia on siis luvassa rutkasti, ja edunvalvonnallista työsarkaa riittää taatusti myös jatkossakin. Vuonna 2016 edunvalvontavaliokunnan työssä aihetta käsiteltiin muun muassa syksyllä valiokuntien yhteiskokouksessa.

Onneksi muitakin aiheita on ehditty käsitellä vuoden aikana. Keväällä pohdimme tulevan Lääkärisopimuksen mahdollisia neuvottelutavoitteita, mutta melko nopealla aikataululla ilmaantunut hallituksen kilpailukykysopimus vei siltä aiheelta paljon huomioita, sillä kilpailukykysopimuksen myötä ilmaantuvat vaikutukset tulevat näkymään myös seuraavan Lääkärisopimuksen neuvotteluissa kun sopimuksen voimassaoloaikaa pidennettiin vuodella. Joulukuisen, vuoden viimeisen, kokouksen teemana taas oli yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskuspalveluiden monipuolisuuden varmistaminen, sillä etenkin suurissa perusterveydenhuollon organisaatioissa on jo melko pitkälle edennyttä toimintayksiköiden profiloitumista, ja YEK-/terveyskeskuspalveluvaiheen lääkäri saattaa yhdellä terveysasemalla työskennellessään kohdata monipuolista terveyskeskustyötä huomattavasti suppeamman työnkuvan ja potilaskirjon. Näihin esimerkkinä mainittuihin kokouksiin oli kutsuttu alustajaksi ulkopuolinen asiantuntija, joten senkin valossa valiokunta toimii myös hyvänä paikkana oppia uutta ajankohtaisesta aiheista ja osallistujien edunvalvontakokemuksen vaihtelevuus on käännettävissä myös valiokuntatyöskentelyn eduksi.

Ensimmäinen vuosi NLY:n valiokunnassa on nyt takana, ja kokemuksena se on ollut ehdottoman positiivinen tarjoten uutta ymmärrystä käsitellyistä aiheista, sekä mahdollisuuden saada oma motivaatio tuottamaan yhteistä hyvää. Varsinaisten esityslistalla olevien asioiden lisäksi valiokunta toimii foorumina, johon voi matalalla kynnyksellä tuoda esiin omia paikallisia lääkärin työoloihin ja -järjestelyihin liittyviä ongelmia, ja tarjoaa mahdollisuuden etsiä niihin ratkaisuja yhdessä.

NLY:n valiokuntahaku on nyt auki, ja kestää 23.12. saakka. Mikäli mitkään nuoren lääkärin kansalliset edunvalvonnalliset asiat kiinnostavat, tai koet tarvetta tuoda esiin paikallisia edunvalvonnallisia haasteita ja yhteinen etu kiinnostaa – hae edunvalvontavaliokuntaan!

Sillä kuka valvoo nuoren lääkärin etua ellei nuori lääkäri?

 

Niilo Liuhto

Edunvalvontavaliokunnan jäsen