Valtioneuvosto on asettanut NLY:lle oman edustajan valtakunnallisen erikoislääkärikoulutuksen sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksen koordinaatiojaostoon. Koordinaatiojaosto toimii sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunnan alaisuudessa. Sen puheenjohtajana toimii STM:n johtaja Annakaisa Iivari. NLY:tä edustaa hallituksen varapuheenjohtaja Emma Hokkila ja varajäsenenä toimii puheenjohtaja Mikko Keränen.

”Tämä on NLY:lle mahtava saavutus ja palkinto pitkäjänteisestä edunvalvontatyöstä. Tämä on samalla myös näytön paikka. Erikoistumiskoulutukseen vaikuttaminen on meidän ehdotonta ydintoimintaa, ja tästedes kentän konkreettinen näkemys erikoistumiseen liittyvistä asioista kuuluu päätöksenteon ytimessä.” puheenjohtaja Keränen toteaa.

Koordinaatiojaoston tärkeimpänä tehtävänä tullee olemaan erikoislääkäri- ja YEK-koulutuksen valtakunnallisen strategian valmistelu. Strategian on tarkoitus arvioida tarvittavia erikoisalakohtaisia koulutusmääriä, alueellisia erikoislääkäritarpeita ja erikoistumiskoulutuksen sisältöä suhteessa palvelujärjestelmän tarpeisiin. Lisäksi jaosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja suosituksia erikoislääkärikoulutukseen sekä YEK-koulutukseen liittyvistä kysymyksistä.

Yksi esille nousevista kysymyksistä tulee todennäköisesti olemaan nykyinen EL-valintamenettely, jonka kehittämisen tärkeyttä STM:n asettama työryhmä painotti toukokuussa 2014. NLY:n mielestä erikoistuvien lääkäreiden halut ja palvelujärjestelmän tarpeet olisi saatettava tasapainoon ensisijaisesti pehmein ohjauskeinoin, esimerkiksi ajantasaista informaatiota lisäämällä. NLY on hahmotellut valintamenettelyn suuntaviivoja, mikäli aitoon valintaan olisi edettävä. Mietintöön voit tutustua tarkemmin täällä.

”Erikoisalakohtaista lääkärimäärän kehitystä on tarpeen ennakoida ja arvioida valtakunnallisesti alueelliset erityispiirteet huomioiden. On erittäin tärkeää, että erikoislääkärikoulutusta uudistettaessa kuullaan erikoistuvien lääkärien mielipidettä. Erikoislääkärikoulutukseen valitsemisen tulee tapahtua avoimesti ja oikeudenmukaisesti, ja erikoistumiskoulutuksessa jo olevien oikeusturvasta pitää huolehtia. Erikoistumiskoulutusta kehitettäessä tulisi myös entistä enemmän kiinnittää huomiota annettavan koulutuksen laatuun.” kommentoi varapuheenjohtaja Hokkila.

NLY:n hallitus kuulee mielellään jäsenistön näkemyksiä aiheesta. Voit olla suoraan yhteydessä hallitukseen, omaan edustajaasi valtuuskunnassa tai jättämällä viestin täällä

 

 

Erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaosto – mistä on kyse?

Erikoislääkärikoulutuksen koordinointi siirrettiin vuoden vaihteessa opetus- ja kulttuuriministeriöltä sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle. STM:n toivottiin ottavan ohjaamisessa aiempaa voimakkaampi ote. 

Siirtoa valmistellut siirtotyöryhmä perusteli tuolloin muutosta tarpeella parantaa koulutusmäärien ennakointia sekä koulutuksen kohdentamista eri koulutusalojen välille.

Myös valintamenettelyn uudistuminen tulee olemaan jaoston työlistalla.

Koordinaatiojaostossa on edustus muun muassa lääketieteellistä ja hammaslääketieteellistä koulutusta tarjoavilla yliopistoilla, OKM:llä, Valviralla ja alan ammattiliitoilla.

Jaoston toimikausi on 1.4.2015 – 19.12.2016.