Miksi aktoriksi?

Keskisuomalainen nuori lääkäri, hae mukaan mentoroinnin pilottiohjelmaan! Hakuaika alkoi 5.9.2016 ja päättyi 2.10. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin lokakuun aikana.

Mentoroinnin tavoitteena on tukea ammatillista kehittymistä, lääkäriksi kasvamista sekä oman polun löytämistä, olipa kyseessä sitten erikoisalan valinta, tutkijana tai kliinikkona kehittyminen, tai johtamisen kysymykset. Ohjelma on tarkoitettu kaikille Nuorten Lääkärien Yhdistyksen Jyväskylän alueen jäsenille lääketieteen lisensiaateiksi valmistuneille jäsenille, jotka ovat erikoistumassa, pohtivat erikoisalaansa, uravalintaansa tai muita työelämän kysymyksiä. Mentorointi vaatii sitoutumista noin vuodeksi. Aktorina eli mentoroitavana olet vastuussa mentoroinnin etenemisestä.

Mahdollisia teemoja mentoroinnissa käsiteltäväksi:

 • Henkilökohtaisen kehittymisen tukeminen ja uudessa tehtävässä kasvaminen
 • Työidentiteetin selkiyttäminen ja vahvistaminen
 • Erityisasiantuntemus ja syväosaaminen
 • Tavoitteellinen työssä kehittyminen
 • Kokemusperäisen ja hiljaisen tiedon siirtäminen
 • Tulevaisuuden hahmottaminen omassa työssä ja työuralla
 • Suhdeverkostojen rakentaminen
 • Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittaminen
 • Työhyvinvoinnin kysymykset
 • Ajankäytön ja stressin hallinta
 • Johtaminen ja johtajan rooliin liittyvät tavoitteet
 • Asiantuntijaorganisaation johtamisen työtapoihin liittyvät tavoitteet 

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Mukaan valitaan mentorit ja aktorit sen perusteella, kuinka hyvin he muodostavat parin. Se jätitkö hakemuksesi heti haun avauduttua vai viimeisenä päivänä, ei vaikuta.

Kysyttävää? Tiedusteluihin vastaa mielellään NLY:n kehityspäällikkö Marika Poutiainen (marika.poutiainen@nly.fi, 050 321 9696) ja Jyväskylän paikallisosaston puheenjohtaja Pavel Baldin (pavel.baldin@fimnet.fi)