NLY:n mentorointiprojekti on saanut lähtölaukauksensa. Startti-iltaa vietettiin tiistaina 24.1.2017 ravintola Shakersissa Jyväkylässä. Tervetulleeksi meidät toivotti projektin vetäjä ja NLY:n kehityspäällikkö Marika Poutiainen. Paikalle olivat päässeet lähes kaikki mentori-aktori -parit eli NLY:n rekrytoimat aktorit, mukaan lukien itse kirjoittajakin, ja SELY:n rekrytoimat mentorit. Lisäksi mukana oli myös Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskusten (JYTE) lääkäreiden oma ryhmä. Illan tunnelma oli uutuudenviehätyksestä jännittynyt, mutta innokas.

Suurimmalle osalle paikalla olleista mentorointi on aivan uusi asia ja illan tavoite olikin saada kuulla, mitä mentorointi oikein on. Esimerkiksi kaupan alalla mentoroinnilla on vahvat perinteet, ja onneksi sitä nyt tuodaan myös lääkäreiden keskuuteen. TEVER:n Päivi Kupias luennoi mentoroinnista, millaista se on, miten sitä voi toteuttaa ja mitä mahdollisuuksia mentoroinnissa on.  Lopuksi mentoreilta kysyttiin mitä he toivovat aktoreilta ja vastauksiksi saimme mm. innostuneisuutta, aktiivisuutta, avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta. Aktoreille esitettiin sama kysymys toisin päin. Vastausten tulvasta, kuvassa, voimme vain päätellä, että tälle työskentelymallille on kysyntää ja aktorit olivat oikeassa paikassa.

Mitä se mentorointi sitten on? Tai oikeastaan mitä se voisi olla? Tapoja on niin monta kuin on parejakin. Aikoinaan ennen Troijan sotaan lähtöä Odysseus pyysi ystäväänsä, Mentor Homerosta, toimimaan poikansa, Telemakhoksen, opettajana, ystävänä ja neuvojana. Mentori on siis uskottu neuvonantaja, joka opastaa kehittymishaluista aktoria. Mentori voi olla myös aivan eri alalta kuin aktori. Lääkäreiden keskuudessa kyse on ohjauksesta, jossa vanhempi kollega ohjaa nuorempaansa. Mestari-kisälli -mallia voisi luokitella mentoroinniksi, jossa tietoa siirretään eteenpäin mutta mentorointi on vielä enemmän.

Yksinkertaisimmillaan mentorointi on keskustelua kahvikupin äärellä. Keskustelun aihe on aktorin ehdottama ja voi käsitellä mm. työhyvinvointia, uraa, ongelmia ja niiden ratkaisua. Mentorin tehtävä on omalla tyylillään, kokemuksensa pohjalta ohjata tai valmentaa aktoria ja keskustella aktorin aiheista. Keskustelun onnistumisen ja mentoroinnin perusta on luottamuksellisuus.

Miten mentorointi sitten eroaa tutoroinnista tai työnohjauksesta? Perinteisesti tutor on erikoislääkäri, joka katsoo nuoren lääkärin perään, ja jota voi konsultoida medisiinisissä kysymyksissä. Toisaalta tutoroinnista ei ole pitkä matka mentorointiin, jossa jätetään medisiina taka-alalle ja mietitään enemmän aktorin kehittämistä eri osa-alueilla kuten uralla. Työnohjaus taas on oman työn tutkimista ja kehittämistä ja nimensä mukaisesti enemmän työskentelyn ohjausta. Mentorointi on näiden kahden, tutoroinnin ja työnohjauksen, välissä. Mentori ei myöskään ole perehdyttäjä, valmentaja, fasilitaattori tai asiantuntijakouluttaja, vaikka aihe näitä ohjausmuotoja sivuaakin.

Mentorointi on siis kahden ihmisen tapaamisia, joissa voi olla ennaltamietittyjä keskusteluaiheita. Se ei rajoitu parityöskentelyyn, sillä myös ryhmämentorointia on olemassa.

Hyötyä vai haittaa? Parhaimmillaan keskusteluissa molemmat oppivat uutta ja mentori-aktori -parista tulee elinikäiset ystävät. Aktorin rooli on olla aktiivinen ja asettaa mentoroinnille tavoitteita, joihin tähdätä, jotta mentorointi onnistuisi. Joskus parin yhteisen sävelen löytämiseen voi mennä muutamakin tapaaminen, mutta luovuttaa ei kannata, ja harvoin työskentelyä joutuu keskeyttämään. Toki täytyy huomioida muu elämä, sillä jos se vie liikaa energiaa tai huomiota mentoroinnista, tulee lopettamista harkita.

Tämä on vasta pintaraapaisu siitä, mitä mentorointi on, mutta lähden itse innolla tutustumaan ja odotan jo kovasti tapaamisia mentorini kanssa. Jo tässä vaiheessa kiitos kaikille projektiin osallistuneille. Toivotan pareille onnea matkaan!

 

Sonja Aukee

Jyväskylän paikallisosaston puheenjohtaja