Koulutuspaikkakysely toteutetaan jälleen yhteistyössä Lääkäriliiton kanssa syksyllä 2023! Jotta kysely saadaan kohderyhmälleen täytettäväksi, vaatii se useamman ihmisen ja ryhmittymän yhteistyötä.  

Koulutuspaikkakyselyä tosiasiallisesti laatimaan perustetaan Koulutuspaikkakyselytyöryhmä eli KPK-työryhmä. Työryhmän toimintaa ja koko kyselyn toteutumista koordinoivat Koulutuspaikkakyselyvastaavat eli KPK-vastaavat. KPK-työryhmän tavoitteena on saada kysely julkaisukelpoiseen muotoon ja mittaamaan tietoa, jota halutaan kunakin vuonna kerätä. 

KPK-työryhmän rinnalla Koulutuspaikkakyselyyn liittyviä asioita käsitellään NLY:ssä sisäisesti ja yhteistyössä Lääkäriliiton kanssa. Näiden ryhmien panos kyselyn toteuttamiselle on etenkin ohjaava ja pidempää linjaa suunnitteleva. Yhdessä Lääkäriliiton kanssa sovitaan tarkka kyselyn ajankohta niin, että se ei toteudu päällekkäin muiden isojen kyselyiden kanssa ja mahdollistaisi täten mahdollisimman kattavan vastaajajoukon.  

Kysely on kehittynyt vuosien varrella hiotumpaan muotoon ja pitkittäistutkimuksen varmistamiseksi liian suuria muutoksia edellisten vuosien kysymyksiin ei kannata tehdä 

KPK-työryhmä työstää tuoretta kyselyä edellisten kyselyiden pohjalta. Kysely on kehittynyt vuosien varrella hiotumpaan muotoon ja pitkittäistutkimuksen varmistamiseksi liian suuria muutoksia edellisten vuosien kysymyksiin ei kannata tehdä. KPK on ensisijaisesti edunvalvontatyökalu, mutta mahdollistamalla pitkittäistutkimuksen muun muassa edunvalvontaa saadaan tehtyä pitkäjänteisesti.  

Kun kysely on saatu työryhmän toimesta julkaisukelpoiseen muotoon, alkaa tiiviimpi yhteistyö Lääkäriliiton tutkimusryhmän jäsenten kanssa. Kyselyä hiotaan, päällekkäisyyksiä muiden toteutettavien kyselyiden kanssa poistetaan ja kysymysten tutkimusarvoa tarkastellaan. Myös kyselyn toteutusta kyselyalustalla suunnitellaan. 

Kun Koulutuspaikkakysely on kaikkien mukana olevien toimijoiden mielestä toteutuskelpoinen, syötetään se kyselyalustalle edellisten suunnitelmien pohjalta. Jotta kysely toimisi mahdollisimman hyvin ja epäselvyyksiä kysymysten asettelussa ja ymmärryksessä ei olisi, toteutetaan pilottikysely ennen KPK:n laajempaa julkaisua. 

Koulutuspaikkakyselyä yritetään jatkuvasti kehittää ajankohtaisemmaksi ja täyttäjäystävällisemmäksi 

Kyselyn toteuttaminen on vuoden 2023 osalta nyt KPK-työryhmän työstövaiheessa. Koulutuspaikkakyselyä yritetään jatkuvasti kehittää ajankohtaisemmaksi ja täyttäjäystävällisemmäksi. Palkitsemiskäytänteitä on myös jo pohdittu ja tähtiluokitukselle rinnakkaista mallia suunniteltu. Mihin koulutuspaikka-asiaan olisi sinun mielestäsi pureuduttava seuraavaksi? Miten koulutuspaikkakysely voisi olla entistä parempi? 

Krista Korja 
Erikoistuva lääkäri 
Koulutuspaikkakyselyvastaava 

Uutta koulutuspaikkakyselyä odotellessa kannattaa käydä tutustumassa KPK:n viisivuotiskatsaukseen: https://www.nly.fi/koulutuspaikkakysely/viisivuotiskatsaus/