Varoitus! Tämä kirjoitus sisältää hankalaselkoisia lyhenteitä, ja sanoja, joiden tarkoitusta et tiedä – vielä.

Aiemmin syksyllä Lääkäriliiton edunvalvontavaliokuntien jäsenille tiedotettiin, että saamme mahdollisuuden osallistua Lääkärikartellin järjestämälle luottamusmiesten peruskurssille. Tiesitkö muuten, että JUKOn kuntasektorin luottamusmiesvaalit käytiin keväällä? Useimmilla työpaikoilla vaalit eivät tainneet näkyä, sillä jos vaaleissa ehdolla on sama määrä ehdokkaita, kuin luottamusmiespaikkoja on jaossa, voidaan sopia sopuvaaleista.

Mikä Lääkärikartelli? Mikä luottamusmies? JUKO??? Tunnetko itsesi vähän tyhmäksi? Ei hätää! Järjestökonkarilla on välillä sama fiilis, siksi lähdinkin luottamusmiesten peruskurssille, vaikken vielä luottamusmies olekaan.

Ensin avataan joitain käsitteitä:

Palkansaajakeskusjärjestöt: SAK, STTK, AKAVA

JUKO =Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö. Se osa AKAVAlaisista, jotka ovat töissä kuntasektorilla, kirkolla, valtiolla tai yliopistolla. (ei hätää, selviät kyllä! Jatka lukemista!)

Lääkärikartelli, muodostuu seuraavista liitoista: Suomen Lääkäriliitto, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Eläinlääkäriliitto. Lääkärikartelli on yksi  JUKOn jäsenyhdistys. JUKOssa on siis paljon muitakin ammattiryhmiä, kuin lääkäreitä.

Luottamusmies: se tyyppi työpaikalla, jolle saa käydä avautumassa, jos esimies ei ymmärrä, kun yrität kertoa, että asiat ovat huonosti, tai jos et löydä palkkakuitista sitä prosenttikorotusta, josta puhuttiin virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa.

KT: kuntatyönantaja/kunnallinen työmarkkinalaitos.

Kollega, “palkkaneuvotteluissa” eli virka- ja työehtosopimuksen ehdoista neuvoteltaessa sinun puoliasi pitää JUKO. JUKOn vastaneuvottelijana on kuntatyönantaja (KT), eli työnantajasi. Koska raha ei viime vuosina ole riittänyt kaikkeen, KT ei ole suostunut kovin suuriin palkankorotuksiin. Neuvotteluiden tuloksena on kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, eli KVTES. Koska me lääkärit olemme aika erityislaatuisia, on meidän palkoistamme ja joistain työehdoista vielä sovittu erikseen lääkärisopimuksessa. Lääkärisopimusta työstää Lääkärikartelli yhdessä KT:n kanssa, mutta JUKO toimii lopullisena allekirjoittajana. Eli osa sinun työehdoistasi on määritelty KVTESssä, ja osa lääkärisopimuksessa. Nykyisellään, ennen istuvan hallituksen mahdollisesti tekemiä muutoksia, näissä sopimuksissa on paitsi palkasta, myös voitu sopia työajasta ja sen sijoittelusta, sekä vuosilomasta ja lomarahasta. Sovitun on toki pitänyt olla linjassa työaikalain ja vuosilomalain kanssa.

Entäs se luottamusmies? Luottamusmiehen perustehtävä on valvoa, että KVTESiä ja lääkärisopimusta noudatetaan työpaikalla. Hän valvoo sekä, että palkansaajan oikeudet täyttyvät, mutta myös että palkansaaja osaltaan täyttää sopimusehdot. Luottamusmies valvoo siis työrauhaa, ja pitää huolen siitä, ettei olla suunnittelemassa laittomia lakkoja. Lisäksi luottamusmies tiedottaa sopimuksiin tehdyistä muutoksista työpaikalla, ja vastaa tarvittaessa kyselyihin palkka-asioihin liittyen. Jos tulee ongelmia esimerkiksi työnkuvan muutosten tai palkan kanssa, voit kääntyä luottamusmiehen puoleen. Luottamusmies tulee tarvittaessa tueksesi neuvotteluihin esimiehesi kanssa. Luottamusmies edustaa kaikkia JUKOlaisia, joten pienellä paikkakunnalla luottamusmiehesi saattaa ammatiltaan olla esimerkiksi opettaja, ekonomi, kirjastonhoitaja tai toimintaterapeutti. Luottamusmiehen kuuluu kuitenkin tarvittaessa perehtyä myös lääkärisopimukseen ja auttaa sinua. Usein kuntien pääluottamusmies on opettaja, koska opettajat muodostavat niin suuren osan JUKOlaisista edustettavista. Muiden luottamusmiesten joukosta löytyy usein myös lääkäri tai hammaslääkäri.

KVTES ja Lääkärisopimus ovat päässeet aikuisikään, ja ovat nykymaailman menoon nähden jäykkiä ja osin puutteellisia. Esimerkiksi osa-aikaista työviikkoa tekevälle joulun ja uudenvuoden tienoilla työaikasuunnitelma saattaa näyttää oudolta. Eräs kollega ihmetteli viime vuonna, miksi hänen 80%  työviikkoa tekevän piti tehdä välipäivinä n. 9h työpäiviä ansaitakseen tunteja jo vapaina pitämiään pyhäpäiviä varten. Ilmiselväksi virheeksi epäilty osoittautui sopimuksen mukaiseksi. Ellei palkkatoimistosta osata asiaa sinulle selittää, tai jos et usko heihin, voit kääntyä luottamusmiehesi puoleen. Eivät asiat välttämättä hänellekään helppoja tai selviä ole, mutta yhdessä voi lueskella KVTESiä ja lääkärisopimusta, ja tarkistaa, miten asia oikein on. Ja ellei asiaan saada selkoa, luottamusmiehellä on mahdollisuus ottaa esille lääkäriliiton juristi -kortti, sillä joskus nämä asiat ovat liian vaikeita jopa luottamusmiehelle. Joten ei hätää, jos sinä tunnet välillä olevasi hukassa. Tämän luettuasi osaat kuitenkin jo huomattavasti enemmän, vai mitä?

 

Marie Måsabacka

NLYn hallituksen jäsen

NLYn edunvalvontavaliokunnan jäsen

Yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri, Espoon kaupunki