Puolustusvoimien uudistumisen myötä myös lääkinnällinen valmius ja lääketieteen koulutus ovat ollut muutosten kohteena. Vuoden tauon jälkeen lääkintäreserviupseerikurssi käynnistyy ensi syksynä Riihimäellä. Lääkintä-RUK kouluttaa lääkäreistä poikkeusolojen osaajia.

Maassa makaava potilas vaikertaa tuskissaan ja maastopuku värjäytyy vauhdilla punaiseksi. Ympärillä pauhaava tykkien jyly, räjähdykset, pimeys, tuuli ja kurkkua kaihertava savu tekevät potilaan tutkimisesta haastavaa. Lumisade kastelee vaatteet hetkessä. Nopean tutkimuksen jälkeen potilaan reidestä löytyy runsaasti vuotava vamma.

Haastavista olosuhteista huolimatta ollaan sisätiloissa Riihimäen varuskunnassa sijaitsevassa potilassimulaattoristudiossa. Vuotava potilas on varta vasten kenttälääkinnän harjoitteluun varusteltu SimMan, jonka kiivaan reisivaltimon vuodon tyrehdyttäminen vaatii oikeasti voimakasta kompressiota.

”Kaikki hoitotiimin tekemät toimenpiteet tallentuvat videoille ja mikrofoneille, jotta tilanteen purkaminen jälkikäteen olisi mahdollisimman helppoa”, kertoo simulaattorihoitaja Jussi Leistiö, joka vastaa simulaattoritilan pyörittämisestä.

Harjoituspotilaan kimpussa häärinyt simulaattorihoitaja Sari Markkanen esittelee tilanteen rauhoituttua simulaattorin kattavia ominaisuuksia. Erilaisten vuotojen ja amputaatioiden lisäksi peruselintoimintojen häiriöiden tai vaikkapa paineilmarinnan simulointi onnistuu näppärästi.

”Uudessa simulaatiostudiossa tilat ovat niin hyvät, että tänne voidaan rakentaa vaikka asutuskeskustaisteluun sopivat harjoitustilat”, Markkanen kertoo.

”Luonnonilmiöiden lisäksi tilassa voidaan käyttää teatteriräjähteitä ja potilaita voi olla kerrallaan useampia”, Leistiö komppaa.

Simulaattoristudio on käytössä puolustusvoimien ja sen yhteistyökumppaneiden koulutuksessa. Ensi syksynä se pääsee todelliseen tulikasteeseen, kun lääkintäreserviupseerikurssin – eli kotoisammin lääkintärukin – upseerioppilaat aloittavat kenttälääkinnän harjoittelunsa.

Lääkärinä inttiin

Lääkintäreserviupseerikurssi on asevelvollisuuttaan suorittaville lääkäreille ja hammaslääkäreille sekä proviisoreille ja eläinlääkäreille sekä näiden alojen loppuvaiheen opiskelijoille tarkoitettu armeijan suorittamisen muoto. Nämä jo kypsempään ikään ehtineet varusmiehet suorittavat ensin kahden kuukauden mittaiset peruskoulutuskauden muiden varusmiesten kanssa, jonka päätteeksi he siirtyvät kaksi viikkoa kestävälle varusmieslääkärikurssille.

”Kerran vuodessa järjestettävälle kurssille valitaan 20-30 varusmiestä”, kertoo lääkintämajuri Jari Autti, joka toimii Sotilaslääketieteen keskuksen erityisasiantuntijayksikön johtajana.  Kurssi kestää 16 viikkoa ja tuon jälkeen kurssilaiset suorittavat loput asepalveluksesta lääkärin tehtävissä pääasiassa varuskunnan terveysasemilla ja sotaharjoituksissa, mutta myös muissa lääkärin osaamista vaativissa erityistehtävissä.

”Keväällä kurssille järjestetään myös yhteistä ohjelmaa ja muun muassa erittäin pidetty toimenpideharjoitus on keväällä”, muistuttaa Autti.

Puolustusvoimauudistuksen myötä Sotilaslääketieteen keskus siirtyi logistiikkalaitoksen alaisuuteen. Muutoksista huolimatta varusmiehenä palvelevien lääkäreiden erityiskoulutus toteutuu jatkossakin.

”Koko logistiikkalaitoksen kolmetuhathenkisestä porukasta varusmiehiä ovat vain lääkintäreserviupseerikurssilaiset, joten hyvää huolta heistä varmasti pidetään jatkossakin” aiemmin Tampereella kirurgina toiminut Autti hymähtää.

Elvytyksestä suuronnettomuuksiin

Lääkintärukin koulutuksen keskeisiin sisältöihin kuuluvat taisteluensiapu ja taktinen ensihoito, lääkintähuollon toiminta poikkeusoloissa sekä monipotilastilanteiden johtaminen.

”Ensihoitoviikkojen ohjelma etenee nousujohteisesti yhä haastavampiin ja monipuolisempiin tilanteisiin”, kertoo puolustusvoimien ensihoidon ylilääkäri Juha Kuosmanen.

Simulaattorinukeilla harjoitellaan ensin peruselintoimintojen häiriöiden hoitamista ja  siirrytään asteittain vakavampiin vammoihin – ja kun yhden nuken hoito tuntuu sujuvan, voidaan kuvaan lisätä kaksi tai vaikka kaksikymmentä uutta potilasta. Toissa keväänä lääkintärukin kurssilaiset osallistuivat Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa järjestettyyn suuronnettomuusharjoitukseen.

”Monipotilastilanteiden johtaminen on tärkeä osa poikkeusolojen osaamista”, muistuttaa lääkärihelikopterissakin työskennellyt Kuosmanen.

Kurssiin kuuluu intensiivisten ensihoitoviikkojen lisäksi myös lukuisia maastoharjoituksia, joissa perehdytään kenttälääkinnän ketjuun ja erilaisten hoitopaikkojen perustamiseen, suorituskykyyn ja johtamiseen. Sodanajan lääkintähuolto on kehittynyt viimeisten vuosien aikana huimaa vauhtia ja ohuet rättisiteet korvautuvat taistelijakohtaisilla ensihoitosarjoilla ja lääkärivetoisten ensihoitopaikkojen varustus vastaa edistyneen terveyskeskuksen päivystyshuonetta.

Johtamisopintoja erikoistumiseen?

Johtamiskoulutus ja käytännön johtamisen harjoitteet kuuluvat luonnollisesti lääkintäreserviupseerikurssin ohjelmaan. Aikaisemmin tämä koulutus on kuitenkin jäänyt vaille virallista tunnustusta yliopistoissa.

”Dekaanien kanssa asiasta on neuvoteltu ja he ovat suhtautuneet asiaan varsin positiivisesti”, kertoo Jari Autti. Neuvottelujen seurauksena johtamiskoulutuksen curriculumia selkeytetään tulevilla kursseille, jotta sitä voitaisiin hyödyntää myös erikoistumiseen kuuluviin johtamisopintoihin.

Myös muuta yhteistyötä yliopistojen kanssa ollaan käynnistämässä. Sotilaslääketieteen professuuri siirtyy Tampereen yliopistolle ja tarkoitus on hyödyntää yliopiston lääketieteellistä osaamista ja kirurgian koulutuskeskuksen mahdollisuutta obduktio-opetukseen. Tavoitteena on integroida lääkintäreserviupseerikurssi yhä tiiviimmin muuhun lääketieteelliseen koulutukseen. Autti muistuttaa, että pääpaino on edelleen kouluttaa puolustusvoimien tarvitsemia osaajia sodanajan joukkoihin. Monet opeista sopivat kuitenkin myös siviilimaailmaan.

”Lääkintäreserviupseerikurssi tarjoaa hyviä ja tarpeellisia valmiuksia lääkärin ammattiin siviilissä ja intin kaipaamaa osaamista reserviin.”

 

 

Lääkintä-RUK lyhyesti

Kurssi järjestetään keran vuodessa , seuraava kurssi alkaa syyskuussa 2015.

Varusmieslääkärikurssi järjestetään kesän saapumiserän alokaskauden jälkeen. 

Kurssille valitaan lääkärin, hammaslääkärin, eläinlääkärin tai proviisorin tutkinnon suorittaneita tai edellä mainittujen alojen loppuvaiheen opiskelijoita.

Lääkintä-RUK:n valinnat tehdään varusmieslääkärikurssilaisista.

Kurssin järjestämisestä vastaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen alainen Logistiikkakoulu.

Lisätietoja lääkintärukista saa myös Reservin lääkintäupseerit ry:stä, www.reservinlaakintaupseerit.fi

 

 

Teksti ja kuvat Petja Orre