Erikoistuvien lääkärien sähköinen seuranta- ja arviointipalvelu ELSA on otettu käyttöön kaikissa yliopistoissa ja kaikilla erikoisaloilla syksyn 2022 aikana. Järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi työ- ja koulutustodistusten tallentamisen pilveen, henkilökohtaisen koulutussuunnitelman laatimisen sekä koe- ja terveyskeskusjakson hyväksymisen hakemisen. 

Allekirjoittaneen lähipiirissä toteutetun kyselyn perusteella erikoistuvat, jotka ovat järjestelmää alkaneet aktiivisesti käyttämään ovat pitäneet sitä varsin toimivana. Osa ei kuitenkaan ole kuin kokeillut palvelua kerran tai kahdesti. Varsinkin käyttöönoton alkuvaiheessa ilmeni teknisiä ongelmia, jotka eivät kannustaneet järjestelmän käyttöön. Tässä vaiheessa suurimmat bugit on jo toivottavasti saatu korjattua, jotta järjestelmän käyttö on mahdollisimman sujuvaa. 

Kun erikoistumisessa hiljalleen siirrytään osaamisperusteisuuteen, pitää myös ELSAa kehittää mahdollisimman helppokäyttöiseksi arviointien osalta

Suurimpana käyttäjäryhmänä ELSAssa tulee olemaan erikoistuvat lääkärit, mutta myös kouluttajalääkäreiden käyttökokemukseen on syytä kiinnittää huomiota. Kouluttajalääkärin näkökulmasta eniten käyttöä järjestelmään tulee todennäköisesti EPA- ja DOPS-arvioiden täyttämisestä, sekä koejakson alku-, väli- ja loppukeskusteluista. EPA- ja DOPS-lomakkeita ei ole ainakaan vielä saatu integroitua palveluun, vaan arvioinnit tulee toistaiseksi täyttää erikseen ja ladata pilveen. Kun erikoistumisessa hiljalleen siirrytään osaamisperusteisuuteen, pitää myös ELSAa kehittää mahdollisimman helppokäyttöiseksi arviointien osalta, jotta erikoistuvien ja kouluttajien työaikaa ei kulu ylimääräiseen paperinpyörittelyyn. 

Tulevaisuudessa ELSAa voisi olla myös mahdollista käyttää esimerkiksi koulutuspaikkojen arviointien systemaattiseen keräämiseen. Olisikin syytä yliopistojen nyt lanseerattua kaikki erikoistuvat tavoittavan palvelun, että sitä kehitettäisiin myös ahkerasti täyden potentiaalin saavuttamiseksi. Lisäksi olisi todennäköisesti järkevää, että myös lääkärit, keillä ei vielä ole erikoistumisoikeutta, voisivat kirjautua järjestelmään. Tällöin myös he voisivat muun muassa tallettaa työ- ja koulutustodistuksiaan.  

Kaiken kaikkiaan ELSA vaikuttaisi olevan hyvin toimiva järjestelmä. Erikoistuva lääkäri pystyy helposti seuraamaan saamiaan arviointeja, palautetta, käytyjä koulutuksia ja päivittämään henkilökohtaista koulutussuunnitelmaansa. Kehitettävää vielä kuitenkin riittää. Suosittelenkin kaikkia erikoistuvia ahkerasti käyttämään palvelua, kannustamaan oman yksikkönsä kouluttajalääkäreitä tutustumaan ELSAan ja antamaan palautetta ja kehitysehdotuksista suoraan järjestelmän kehittäjille palautelomakkeen kautta.

 

Mikael Mauno 
Koulutusvaliokunnan jäsen