Koulutuspaikka-analyysi

Koulutuspaikkakyselyn tavoitteena on kartoittaa ammatillisessa jatkokoulutuksessa olevien nuorten lääkärien koulutus- sekä työskentelyolosuhteita ja tulosten avulla kehittää jatkokoulutusta, näin ollen vuosi vuodelta lisäten viiden tähden koulutuspaikkojen määrää Suomessa!

Tänä vuonna NLY haluaa tarjota työnantajille mahdollisuuden tilata koulutuspaikka-analyysin oman toimipaikan tuloksista. Koulutuspaikka-analyysin tarkoituksena on antaa koulutuspaikalle nuorten lääkärien kokemuksiin pohjautuvia toimenpide-ehdotuksia koulutuksen ja työympäristön kehittämiseksi. Analyysiraportissa esitetään kysymyskohtaisten tulosten lisäksi yhteenveto vastaajien avoimesta palautteesta.

Mikäli koulutuspaikkanne löytyy NLY:n Koulutuspaikkakyselyn 2021 tuloksissa listattujen koulutuspaikkojen joukosta (= vähintään viisi vastaajaa), voitte tilata koulutuspaikka-analyysin tuloksistanne. Koulutuspaikkalistauksiin voi tutustua täällä.

Koulutuspaikka-analyysi sisältää
- kaikista monivalintakysymyksistä kerätyn datan analyysin
- avoimen palautteen käsittelyn
- pdf-muotoisen tulosraportin
- tulosten Teams-esittelyn (kesto n. 2 h)

Koulutuspaikka-analyysin hinta määräytyy koulutuspaikan vastaajamäärän mukaan. Hintaportaat on esitetty alla erillisessä taulukossa. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Kun olette lähettäneet tilauslomakkeen, saatte koulutuspaikka-analyysistä tarjouksen ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen mahdollisimman pian.

Viiden tähden koulutuspaikat

Koulutuspaikkakyselyllä kartoitetaan erikoistuvien lääkäreiden saamaa koulutusta ja ohjausta sekä erikoistuvien lääkäreiden työoloja ja työn kuormittavuutta. Vuonna 2021 kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa. NLY käyttää kyselyn tuloksia erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja lääkäreiden työhyvinvoinnin parantamiseksi.

 

Oikopolut