Koulutuspaikka-analyysi

Koulutuspaikkakyselyn tavoitteena on kartoittaa ammatillisessa jatkokoulutuksessa olevien nuorten lääkärien koulutus- sekä työskentelyolosuhteita ja tulosten avulla kehittää jatkokoulutusta, näin ollen vuosi vuodelta lisäten viiden tähden koulutuspaikkojen määrää Suomessa!

Tänä vuonna NLY haluaa tarjota työnantajille mahdollisuuden tilata koulutuspaikka-analyysin oman toimipaikan tuloksista. Koulutuspaikka-analyysin tarkoituksena on antaa koulutuspaikalle nuorten lääkärien kokemuksiin pohjautuvia toimenpide-ehdotuksia koulutuksen ja työympäristön kehittämiseksi. Analyysiraportissa esitetään kysymyskohtaisten tulosten lisäksi yhteenveto vastaajien avoimesta palautteesta.

Mikäli koulutuspaikkanne löytyy NLY:n Koulutuspaikkakyselyn 2021 tuloksissa listattujen koulutuspaikkojen joukosta (= vähintään viisi vastaajaa), voitte tilata koulutuspaikka-analyysin tuloksistanne. Koulutuspaikkalistauksiin voi tutustua täällä.

Koulutuspaikka-analyysi sisältää
- kaikista monivalintakysymyksistä kerätyn datan analyysin
- avoimen palautteen käsittelyn
- pdf-muotoisen tulosraportin
- tulosten Teams-esittelyn (kesto n. 2 h)

Koulutuspaikka-analyysin hinta määräytyy koulutuspaikan vastaajamäärän mukaan. Hintaportaat on esitetty alla erillisessä taulukossa. Hintoihin lisätään alv 24 %.

Kun olette lähettäneet tilauslomakkeen, saatte koulutuspaikka-analyysistä tarjouksen ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen mahdollisimman pian.