Olimme lääkärisopimuksen osalta hetken sopimuksettomassa tilassa syynä ollen ainakin osittain kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KV-TES) neuvottelujen venyminen. Nyt sopimukset ovat valmiit, mutta niiden liitteeksi odotellaan yleiskirjeitä, jotka lehden mennessä painoon ovat vielä kesken. Yleiskirje on tapa viestiä ja sopia asioista tarvitsematta kirjoittaa niitä sopimustekstiin. Näin sopimusteksti pysyy napakampana. Yleiskirjeet ovat kuitenkin osapuolia sitovia. Niillä voidaan selventää tulkintaa ja antaa esimerkkejä.

Nyt  tehty  lääkärisopimus  on voimassa aikavälillä  1.2.2018-31.3.2020. Sopimus  on siis voimassa jo helmikuun  alusta lähtien, vaikka se allekirjoitettiin  vasta myöhemmin.

KV-TES:n  puolelta tullut  muutos sopimukseen on  akuutin tilapäisen hoitovapaan  ikärajan nousu. Aiemmin alle 10-vuotiasta  sairasta lasta on saanut hoitaa kotona, mutta  jatkossa ikäraja on 12. Työpäiviä saa aiempaan tapaan  käyttää neljä, mutta vain kolmesta ensimmäisestä maksetaan  palkkaa. Lapsen sairastuessa torstain ja perjantain välisenä  yönä, pois töistä on mahdollista olla perjantai, sekä maanantaista  keskiviikkoon. Palkkaa puolestaan maksetaan perjantailta, lauantailta ja sunnuntailta.  Äkillisestä hoitovapaasta on KV-TES:ssä tarkemmat ohjeet viidennen luvun kohdassa 10.

Toinen  muutos on  palkallisen isyysloman  määrän nousu. Palkallinen  isyysloma tuli KV-TES:iin vuonna  2012, josta lähtien ensimmäisestä  kuudesta päivästä on maksettu normaali  palkka työnantajan toimesta. Sen jälkeen  voi saada isyysrahaa Kelalta 48 päivän ajan  (6+48=54). Jatkossa isyysloman alusta saa työnantajan  maksamaa palkkaa 12 päivän ajan, jonka jälkeen voi jatkaa isyysrahalla  42 päivää (12+42 = 54). Tästäkin tarkemmin KV-TES:n viidennessä luvussa.

Kaikille  maksetaan tuloksellisuuslisä  1.1.2019. Se on 9,2% kertaerä kuukausipalkasta. Laskentaperusteena  on vuosilomapalkka, eli siihen eivät kuulu päivystyskorvaukset. Lisän saamisen ainoat  edellytykset ovat työsuhteen voimassaolo samaan työnantajaan 2.9.-18.11.2018 ja yksi palkallinen  päivä (tai esimerkiksi päivystys) kyseisellä välillä. Kyseisenä ajanjaksona saa olla yksittäisiä  päiviä, jolloin työsopimus ei ole voimassa. Valitettavasti osa erikoistuvista lääkäreistä saattaa jäädä  kertaerän ulkopuolelle, mikäli työsuhde ei ole tuolloin voimassa tai on vanhempainvapaalla tekemättä keikkaa  työpaikalleen. Asia kannattaa siis pitää mielessä syksyn työkuvioita suunnitellessaan.

Sopimuksen  yleiskorotus  nostaa peruspalkkaa,  joten se ei koske päivystyskorvauksia,  eikä terveyskeskuksen toimenpide- tai käyntipalkkioita.  1.5.2018 terveyskeskuksissa peruspalkka nousee 2,55%, ja  sairaaloissa 1,20%. 1.4.2019 terveyskeskuksissa taas 1,2%,  ja sairaaloissa 1,0%. Sairaalapuolen palkankorotukset ovat lähes  samat, kuin KV-TES:ssä. Sopimuksessa on lisäksi 0,7% järjestelyerä.  Työnantaja ja luottamusmiehet päättävät, mihin tämä raha osoitetaan.  Ensisijainen tavoite on nostaa sillä tehtäväkohtaisia palkkoja.

Terveyskeskus-  ja sairaalalääkäreiden  erilainen kohtelu palkannousun  osalta on saanut sopimuksessa eniten  huomiota. Tämä on toisaalta myös sopimuksen  yksi tärkeimpiä asioita. Eri osa-alueita on painotettu  aiempinakin vuosina. Esimerkiksi vuonna 2015 nostettiin päivystyskorvauksia,  mikä vaikutti enemmän sairaalalääkäreiden palkkaukseen.

Vuoden  2016 sopimuskierros  oli Kiky-kierros, jonka  lopputulemana olivat nollakorotukset palkkoihin,  leikkaus lomarahoihin ja pidennys työaikaan. Tuolloin  työajat yhtenäistyivät, kun terveyskeskuksissa viikkotyöaika  nousi 75 minuutilla sairaaloissa sen pysyessä ennallaan. Aiempi ero  työajassa oli peräisin 90-luvulta, jolloin sairaalalääkäreiden tehtäväkohtaisia  palkkoja nostettiin pidentämällä työaikaa. Siksi palkan yhtenäistämistä ei 2016 voitu  tehdä korvaamatta sitä myöhemmin terveyskeskuslääkäreille. Nyt uuden sopimuksen myötä velka  on kuitattu! Kumpikaan puoli ei enää ole velkaa toiselle, ja meitä on kohdeltu viime vuosien  sopimuskierroksilla mahdollisimman tasavertaisesti.

Jos  sopimuksiin  liittyvät asiat  tuntuvat hankalilta,  voit lukea aihetta selventävän  kirjoituksen NLY:n nettivisuilta osoitteesta https://www.nly.fi/artikkeli/luottamusmiehista-ja-hankalista-lyhenteista.